Používanie služieb Googlu vedľa seba


               

Chcete pre svoju firmu pokročilé funkcie služby Google Workspace?

Vyskúšajte Google Workspace ešte dnes!

 

 

Služby Googlu, napríklad Gmail a Kalendár, môžete používať v tom istom okne. Zvýšite si tak produktivitu bez prepínania kariet.

Otvorenie dvoch služieb Googlu v jednom okne

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo vyberte službu, ktorú chcete otvoriť:
  • Kalendár Kalendár: pozrite si rozpis a pridávajte alebo upravujte udalosti.
  • Keep Keep: vytvárajte poznámky alebo zoznamy.
  • Úlohy Tasks: pridávajte úlohy a termíny.
  • Kontakty contacts: získajte prístup ku kontaktom.
  • Voice : uskutočňujte hovory v službe Google Voice.
  • Mapy Mapy: vyhľadávajte v Mapách Google.
 4. Ak chcete panel aplikácie zrušiť, vpravo kliknite na Zavrieť Zrušiť.

Tip: Ak chcete na bočný panel pridať ďalšie možnosti, získajte doplnky zo služby Google Workspace.

Ďalšie informácie:

Zavretie alebo skrytie pravého bočného panela

Bočný panel služby Google Workspace môžete zavrieť alebo skryť.

 • Ak chcete pravý bočný panel zavrieť: vpravo kliknite na Zavrieť Zrušiť.
 • Ak chcete pravý bočný panel skryť: ak je panel rozbalený, kliknite na paneli aplikácie vpravo hore na Zavrieť Zrušiť. Potom vpravo dole kliknite na Skryť bočný panel Skryť bočný panel.
 • Ak chcete pravý bočný panel zobraziť: vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.

Vytvorenie udalosti v kalendári

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Kalendár Google Kalendár.
 4. Kliknite na čas v kalendári.
 5. Zadajte podrobnosti udalosti.
 6. Kliknite na Uložiť.

Ďalšie informácie o Kalendári Google

Priloženie dokumentu k udalosti v kalendári
 1. Prejdite na Disk Google alebo otvorte súbor v Dokumentoch, Tabuľkách, Prezentáciách či Nákresoch.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Kalendár Google Kalendár.
 4. Kliknite na čas v kalendári.
 5. Zadajte podrobnosti udalosti.
 6. V sekcii Pridať opis kliknite na Priložiť [názov vášho dokumentu].
 7. Kliknite na Uložiť.

Vyhľadanie miesta alebo získanie trás v Kalendári Google

 1. Prejdite v počítači do Kalendára Google Kalendár.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Mapy Mapy.
 4. Vyhľadajte miesto.
 5. Pozrite si podrobnosti o ňom alebo si zobrazte trasu kliknutím na Trasa.

Tipy:

 • Ak chcete zastaviť otváranie Máp Google v Kalendári Google: vpravo hore kliknite na panel Mapy a potom na Zavrieť Zrušiť. Potom vpravo dole kliknite na Skryť bočný panel Skryť bočný panel. Vaše miesta sa otvoria na novej karte.
 • Ak chcete pridať čas cesty k udalosti priamo do Kalendára Google: vyberte spôsob prepravy aj cestu a potom kliknite na Pridať do Kalendára.

Ukážka miesta konania udalosti

 1. Prejdite v počítači do Kalendára Google Kalendár.
 2. Vytvorte udalosť a zadajte informácie o mieste alebo kliknite na existujúcu udalosť s miestom.
 3. Nepovinné: Ak si chcete zobraziť ukážku miesta konania udalosti, ktorú vytvárate, kliknite na Zobraziť ukážku v Mapách maps outline.
 4. Kliknite na miesto.
 5. Napravo si prečítajte informácie o mieste.

Tipy:

 • Ak chcete zastaviť otváranie Máp Google v Kalendári Google: vpravo hore kliknite na panel Mapy a potom na Zavrieť Zrušiť. Potom vpravo dole kliknite na Skryť bočný panel Skryť bočný panel. Vaše miesta sa otvoria na novej karte.
 • Ak chcete pridať čas cesty k udalosti priamo do Kalendára Google: vyberte spôsob prepravy aj cestu a potom kliknite na Pridať do Kalendára.

Vytvorenie poznámky alebo zoznamu

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Keep Keep.
 4. Vyberte možnosť:
  • Napíšte poznámku.
  • Nový zoznam new note
 5. Pridajte požadovaný text.
 6. Kliknite na Hotovo.

Ďalšie informácie o službe Google Keep

Pridanie poznámky z Keepu do dokumentu alebo prezentácie
 1. Prejdite do Dokumentov Google alebo Prezentácií a otvorte dokument či prezentáciu.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Keep Keep.
 4. Vyhľadajte poznámku alebo zoznam, ktorý chcete pridať. Potom položku presuňte do príslušného dokumentu či prezentácie.
Uloženie textu z Dokumentov alebo Prezentácií v Keepe
 1. Prejdite do Dokumentov Google alebo Prezentácií a otvorte dokument či prezentáciu.
 2. Zvýraznite text, ktorý chcete pridať ako poznámku.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom vyberte Uložiť do Keepu.

Vytvorenie úlohy

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Úlohy Tasks.
 4. Kliknite na Pridať úlohu.
 5. Zadajte informácie.
 6. Nepovinné: Ak chcete pridať podrobnosti alebo termín, kliknite na Upraviť Upraviť.
 7. Po dokončení kliknite na Zavrieť Úlohy Zrušiť.

Tip: Ak chcete zmeniť poradie úloh, presuňte úlohu, ktorú chcete premiestniť.

Ako používať Úlohy Google

Uloženie správy ako úlohy
 1. Prejdite do Gmailu.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Úlohy Tasks.
 4. V doručenej pošte nájdite správu, ktorú chcete uložiť ako úlohu.
 5. Presuňte správu na pravý bočný panel.
Usporiadanie úloh do zoznamov

Rôzne typy úloh, napríklad pracovné a osobné položky, môžete od seba oddeliť.

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Úlohy Tasks.
 4. Hore vedľa položky Môj zoznam alebo Tím kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka a potom Vytvoriť nový zoznam.
 5. Zadajte názov zoznamu a kliknite na Hotovo.
 6. Ak chcete prejsť na iný zoznam, kliknite hore vedľa názvu zoznamu na šípku nadol Rozbaľovacia šípka. Vyberte iný zoznam.

Používanie iných aplikácií s Gmailom

Môžete pridať ďalšie aplikácie (napríklad Asana, Trello, Intuit, Docusign a ďalšie nástroje) a používať ich so službami Google Workspace.

Inštalácia doplnkov Google Workspace

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Kliknite na Získať doplnky .
 4. Vyhľadajte a vyberte nástroje, ktoré chcete použiť. 
 5. Kliknite na Inštalovať a potom Pokračovať.
 6. Vyberte svoj účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie doplnkov Google Workspace

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára, služby Chat, na Disk alebo do súboru v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách Google.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Kliknite na doplnok, ktorý chcete odinštalovať, Viaca potom Spravovať doplnok.
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte požadovaný doplnok.
 5. Kliknite na Odinštalovať a potom Odinštalovať aplikáciu.

Ako môže organizácia vyhľadať aplikácie z obchodu Marketplace

Pomocou obchodu Google Workspace Marketplace môžete vy, prípadne vaši používatelia, vyhľadať a inštalovať aplikácie na rozšírenie základných služieb Google Workspace, ako je Disk Google alebo Gmail, a samostatné aplikácie zlepšujúce existujúce možnosti služby Google Workspace.

Ako Google kontroluje aplikácie z obchodu Marketplace

Keď vývojár odošle aplikáciu do obchodu Marketplace, aby bola verejne dostupná, Google ju skontroluje, čím sa uistí, že spĺňa pokyny. Vývojár musí okrem odkazov, ktoré pomôžu používateľom začať alebo im umožnia požiadať vývojára o podporu, poskytnúť informácie o funkciách aplikácie a o tom, ako funguje. Google vykonáva aj pravidelné kontroly najobľúbenejších aplikácií. Ďalšie informácie si môžete prečítať v článku Recenzia aplikácie.
Okrem toho budú možno musieť aplikácie, ktoré pomocou Rozhraní API od Googlu získavajú prístup k údajom používateľov, dokončiť overenie ešte predtým, ako budú v obchode Marketplace sprístupnené. Overenie sa vyžaduje podľa toho, k akému typu údajov používateľov získava príslušná aplikácia prístup, a stupňa vyžadovaného prístupu. Ďalšie informácie si môžete prečítať v článku Ako odošlem aplikáciu na overenie?

Ako sú aplikácie usporiadané a ako sú im prideľované pozície

Obchod Marketplace zobrazuje relevantné aplikácie na základe záujmov a potrieb používateľa. Pozície aplikácií sú prideľované na základe týchto faktorov:
 • Kvalita dojmu z aplikácie a redakčná hodnota: aplikácie v kategórii Redakčný výber vyberá Google. Ďalšie informácie si môžete prečítať v článku Redakčný výber.
 • Relevancia: výsledky vyhľadávania sú založené na relevancii názvu a opisu aplikácie pre hľadaný výraz, jej obľúbenosti a hodnotení dojmu používateľov. Obľúbenosť a dojem používateľov majú podobnú dôležitosť.
 • Populárnosť: pozícia je založená na počte používateľov, ktorí si aplikáciu nainštalovali. Aplikácie s najväčším počtom inštalácií sú v kategórii Najobľúbenejšie.
 • Dojem používateľov: aplikáciám v kategórii Najlepšie hodnotené sa prideľujú pozície podľa počtu hodnotení a priemerného hodnotenia. Google recenzie a hodnotenia používateľov neoveruje. Ak však recenzia porušuje naše pravidlá, bude odstránená. Používatelia tiež môžu nahlásiť obťažujúce recenzie.

Problémy s viacerými účtami Google

Ak sa prihlásite do viacerých účtov Google naraz, môžete mať problém s prístupom k projektom, doplnkom a webovým aplikáciám Apps Script.

V prípade projektov, doplnkov alebo webových aplikácií Apps Script nie je podporované viacnásobné prihlásenie, teda prihlásenie do viacerých účtov Google súčasne.

Ak chcete odstrániť problémy s viacnásobným prihlásením, vyskúšajte niektoré riešenie nižšie:

 • Odhláste sa zo všetkých účtov Google a prihláste sa do toho, v ktorom máte projekt, doplnok alebo webovú aplikáciu Apps Script, ktorú chcete použiť.
 • Otvorte okno inkognito v prehliadači Google Chrome alebo inom okne anonymného prehliadania a prihláste sa do účtu Google, ktorý obsahuje projekt, doplnok alebo webovú aplikáciu Apps Script, ktorú chcete použiť.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka