Používanie služieb Googlu vedľa seba

Služby Googlu, napríklad Gmail alebo Kalendár, môžete v počítači používať v tom istom okne. Vďaka tomu si udržíte prehľad o dôležitých informáciách aj bez prepínania medzi kartami.

Kontrola kalendára, poznámok alebo úloh

 1. V počítači prejdite na Gmail, Kalendár alebo súbor v Dokumentoch Google, Tabuľkách Google alebo Prezentáciách Google.
 2. Vpravo vyberte niektorú z týchto položiek:
  • Kalendár Kalendár: Pozrite si svoj rozpis a pridávajte alebo upravujte udalosti.
  • Keep Keep: Vytvárajte poznámky alebo zoznamy.
  • Úlohy Úlohy: Pridávajte si úlohy a termíny.
 3. Ak chcete pravý bočný panel zavrieť, vpravo hore kliknite na položku Zavrieť Zrušiť.

Ďalšie informácie:

Zavretie alebo skrytie pravého bočného panela

Bočný panel služby G Suite môžete zavrieť alebo skryť.

 • Ak chcete pravý bočný panel zavrieť, vpravo hore kliknite na položku Zavrieť Close.
 • Ak chcete pravý bočný panel úplne skryť, zavrite ho a potom vpravo dole kliknite na položku Skryť Skryť bočný panel.
 • Ak chcete pravý bočný panel zobraziť, vpravo dole kliknite na položku Zobraziť Zobraziť bočný panel.

Vytvorenie udalosti v kalendári

 1. V počítači prejdite na Gmail alebo na súbor v Dokumentoch Google, Tabuľkách Google alebo Prezentáciách Google.
 2. Vpravo kliknite na položku Kalendár Kalendár.
 3. Kliknite na čas v kalendári.
 4. Zadajte podrobnosti udalosti a kliknite na položku Uložiť.

Ďalšie informácie o Kalendári Google

Pridanie dokumentu do udalosti v kalendári
 1. V počítači prejdite na súbor v Dokumentoch Google, Tabuľkách Google, Prezentáciách Google alebo Nákresoch Google.
 2. Na bočnom paneli napravo kliknite na položku Kalendár Kalendár.
  • Ak túto možnosť nevidíte, vpravo dole kliknite na položku Zobraziť Zobraziť bočný panel.
 3. V kalendári kliknite na čas, kedy sa má pridaná udalosť uskutočniť.
 4. Pridajte názov, popis alebo hostí.
 5. Nad možnosťou Pridať hostí kliknite na položku Priložiť.
 6. Kliknite na položku Uložiť.

Vytvorenie poznámky alebo zoznamu

 1. V počítači prejdite na Gmail, Kalendár alebo súbor v Dokumentoch Google, Tabuľkách Google alebo Prezentáciách Google.
 2. Vpravo kliknite na položku Keep Keep.
 3. Vyberte položku:
  • Vložiť poznámku
  • Nový zoznam Nový zoznam
 4. Pridajte požadovaný text.
 5. Kliknite na položku Hotovo.

Ďalšie informácie o Google Keepe

Pridanie poznámky z Keepu do dokumentu alebo prezentácie
 1. V počítači otvorte dokument v Dokumentoch Google alebo prezentáciu v Prezentáciách Google.
 2. Vpravo kliknite na položku Keep Keep.
 3. Nájdite požadovanú poznámku a potom ju presuňte do dokumentu alebo prezentácie.
Uloženie textu z dokumentu alebo prezentácie ako poznámky
 1. V počítači otvorte dokument v Dokumentoch Google alebo prezentáciu v Prezentáciách Google.
 2. Zvýraznite text, ktorý chcete pridať ako poznámku.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Uložiť do Keepu.

Vytvorenie úlohy

 1. V počítači prejdite na Gmail, Kalendár alebo súbor v Dokumentoch Google, Tabuľkách Google alebo Prezentáciách Google.
 2. Vpravo kliknite na položku Úlohy Úlohy.
 3. Kliknite na položku Pridať úlohu.
 4. Zadajte úlohu.
 5. Ak chcete pridať podrobnosti alebo termín, kliknite na položku Upraviť Upraviť.
 6. Po skončení kliknite na položku Späť Späť.

Tip: Ak chcete zmeniť usporiadanie úloh, kliknite na položky Viac Viac a potom Moje poradie. Presuňte úlohy.

Ďalšie informácie o používaní Úloh Google

Uloženie správy ako úlohy
 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo kliknite na položku Úlohy Úlohy.
 3. V doručenej pošte nájdite e‑mail, ktorý chcete uložiť ako úlohu.
 4. Presuňte e‑mail na pravý bočný panel.
Usporiadanie úloh do zoznamov

Rôzne typy úloh, napríklad pracovné a osobné položky, môžete od seba oddeliť.

 1. V počítači prejdite na Gmail, Kalendár alebo súbor v Dokumentoch Google, Tabuľkách Google alebo Prezentáciách Google.
 2. Vpravo kliknite na položku Úlohy Úlohy.
 3. V hornej časti kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka a potom Vytvoriť nový zoznam.
 4. Zadajte názov zoznamu a kliknite na položku Hotovo.
 5. Ak chcete prejsť na iný zoznam, kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka. Vyberte iný zoznam.

Používanie iných aplikácií s Gmailom

Spravujte projekty, kontakty a ďalšie informácie z Gmailu pomocou aplikácií, ktoré nevytvoril Google.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo kliknite na položku Získať doplnky Získať doplnky.
 3. Vyberte nejakú aplikáciu.
 4. Kliknite na položku Inštalovať.