Používanie služieb Googlu vedľa seba

Want to get more out of Google Docs for work or school? Sign up for a free Google Workspace trial.

Služby Googlu, napríklad Gmail a Kalendár, môžete používať v tom istom okne. Zvýšite si tak produktivitu bez prepínania kariet.

Otvorenie dvoch služieb Googlu v jednom okne

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára alebo na Disk Google, prípadne otvorte súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo vyberte službu, ktorú chcete otvoriť:
  • Kalendár Kalendár: pozrite si rozpis a pridávajte alebo upravujte udalosti.
  • Keep Keep: vytvárajte poznámky alebo zoznamy.
  • Úlohy Úlohy: pridávajte úlohy a termíny.
  • Kontakty : získajte prístup ku kontaktom.
  • Voice "": uskutočňujte hovory v službe Google Voice.
  • Mapy Mapy: vyhľadávajte v Mapách Google.
 4. Ak chcete panel aplikácie zrušiť, vpravo kliknite na Zavrieť Zrušiť.

Tip: Ak chcete na bočný panel pridať ďalšie možnosti, získajte doplnky zo služby Google Workspace.

Ďalšie informácie:

Zavretie alebo skrytie pravého bočného panela

Bočný panel služby Google Workspace môžete zavrieť alebo skryť.

 • Ak chcete pravý bočný panel zavrieť: vpravo kliknite na Zavrieť Zrušiť.
 • Ak chcete pravý bočný panel skryť: ak je panel rozbalený, kliknite v pravom hornom rohu panela aplikácie na Zavrieť Zrušiť. Potom vpravo dole kliknite na Skryť bočný panel Skryť bočný panel.
 • Ak chcete pravý bočný panel zobraziť: vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.

Vytvorenie udalosti v kalendári

 1. Prejdite do Gmailu alebo na Disk Google, prípadne otvorte súbor v  Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Kalendár Google Kalendár.
 4. Kliknite na čas v kalendári.
 5. Zadajte podrobnosti udalosti.
 6. Kliknite na Uložiť.

Ďalšie informácie o Kalendári Google

Priloženie dokumentu do udalosti v kalendári
 1. Prejdite na Disk Google alebo otvorte súbor v Dokumentoch, Tabuľkách, Prezentáciách či Nákresoch.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Kalendár Google Kalendár.
 4. Kliknite na čas v kalendári.
 5. Zadajte podrobnosti udalosti.
 6. V sekcii Pridať popis kliknite na Priložiť [názov vášho dokumentu].
 7. Kliknite na Uložiť.

Vyhľadanie miesta alebo získanie trás v Kalendári Google

 1. Prejdite v počítači do Kalendára Google Kalendár.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Mapy Mapy.
 4. Vyhľadajte miesto.
 5. Pozrite si podrobnosti o ňom alebo si zobrazte trasu kliknutím na Trasy.

Tipy: 

 • Ak chcete zastaviť otváranie Máp Google v Kalendári Google: vpravo hore kliknite na panel Mapy a potom na Zavrieť Zrušiť. Potom vpravo dole kliknite na Skryť bočný panel Skryť bočný panel. Vaše miesta sa otvoria na novej karte.
 • Ak chcete pridať čas cesty k udalosti priamo do Kalendára Google: vyberte spôsob prepravy aj cestu a potom kliknite na Pridať do Kalendára.

Zobrazenie ukážky miesta konania udalosti

 1. Prejdite v počítači do Kalendára Google Kalendár.
 2. Vytvorte udalosť a zadajte informácie o mieste alebo kliknite na existujúcu udalosť s miestom.
 3. Nepovinné: Ak si chcete zobraziť ukážku miesta konania udalosti, ktorú vytvárate, kliknite na Zobraziť ukážku v Mapách maps outline.
 4. Kliknite na miesto.
 5. Napravo si prečítajte informácie o mieste.

Tipy: 

 • Ak chcete zastaviť otváranie Máp Google v Kalendári Google: vpravo hore kliknite na panel Mapy a potom na Zavrieť Zrušiť. Potom vpravo dole kliknite na Skryť bočný panel Skryť bočný panel. Vaše miesta sa otvoria na novej karte.
 • Ak chcete pridať čas cesty k udalosti priamo do Kalendára Google: vyberte spôsob prepravy aj cestu a potom kliknite na Pridať do Kalendára.

Vytvorenie poznámky alebo zoznamu

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára alebo na Disk Google, prípadne otvorte súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Keep Keep.
 4. Vyberte možnosť:
  • Napíšte poznámku.
  • Nový zoznam new note
 5. Pridajte požadovaný text.
 6. Kliknite na Hotovo.

Ďalšie informácie o službe Google Keep

Pridanie poznámky z Keepu do dokumentu alebo prezentácie
 1. Prejdite do Dokumentov Google alebo Prezentácií a otvorte dokument či prezentáciu.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Keep Keep.
 4. Vyhľadajte poznámku alebo zoznam, ktorý chcete pridať. Potom položku presuňte do príslušného dokumentu či prezentácie.
Uloženie textu z Dokumentov alebo Prezentácií v Keepe
 1. Prejdite do Dokumentov Google alebo Prezentácií a otvorte dokument či prezentáciu.
 2. Zvýraznite text, ktorý chcete pridať ako poznámku.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom a potom vyberte Uložiť do Keepu.

Vytvorenie úlohy

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára alebo na Disk Google, prípadne otvorte súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Úlohy Úlohy.
 4. Kliknite na Pridať úlohu.
 5. Zadajte informácie.
 6. Nepovinné: Ak chcete pridať podrobnosti alebo termín, kliknite na Upraviť Upraviť.
 7. Po dokončení kliknite na Zavrieť Úlohy Zrušiť.

Tip: Ak chcete zmeniť poradie úloh, presuňte úlohu, ktorú chcete premiestniť.

Ako používať Úlohy Google

Uloženie správy ako úlohy
 1. Prejdite do Gmailu.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Úlohy Úlohy.
 4. V doručenej pošte nájdite správu, ktorú chcete uložiť ako úlohu.
 5. Presuňte správu na pravý bočný panel.
Usporiadanie úloh do zoznamov

Rôzne typy úloh, napríklad pracovné a osobné položky, môžete od seba oddeliť.

 1. Prejdite do Gmailu, Kalendára alebo na Disk Google, prípadne otvorte súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Ak sa bočný panel nezobrazuje, vpravo dole kliknite na Zobraziť bočný panel Zobraziť bočný panel.
 3. Vpravo kliknite na Úlohy Úlohy.
 4. Kliknite hore vedľa položky Môj zoznam alebo Tím na šípku nadol Rozbaľovacia šípka a potom Vytvoriť nový zoznam.
 5. Zadajte názov zoznamu a kliknite na Hotovo.
 6. Ak chcete prejsť na iný zoznam, kliknite hore vedľa názvu zoznamu na šípku nadol Rozbaľovacia šípka. Vyberte iný zoznam.

Používanie iných aplikácií s Gmailom

Pridajte si ďalšie nástroje, ktoré chcete používať v Gmaile, ako sú napríklad Asana, Trello, Intuit a Docusign.

Inštalácia doplnkov

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Získať doplnky.
 3. Vyhľadajte a vyberte nástroj, ktorý chcete používať v Gmaile.
 4. Vpravo hore kliknite na Inštalovať a potom Pokračovať.
 5. Vyberte svoj účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odinštalovanie doplnkov

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Doplnky.
 4. V sekcii Nainštalované doplnky kliknite na Spravovať.
 5. Kliknite na Viac Viaca potom Odstrániť.