Usporedna upotreba Googleovih proizvoda

Want to get more out of Google Docs for work or school? Sign up for a free Google Workspace trial.

Googleove proizvode kao što su Gmail i Kalendar možete upotrebljavati u istom prozoru. Tako možete povećati produktivnost jer se ne morate prebacivati jedne kartice na drugu.

Otvaranje dvaju Googleova proizvoda u jednom prozoru

 1. Otvorite Gmail, Kalendar ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. U donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani odaberite proizvod koji želite otvoriti:
  • Kalendar Kalendar: provjerite svoj raspored i dodajte ili uredite događaje.
  • Keep Keep: izradite bilješku ili popis.
  • Tasks Tasks: dodajte zadatke i rokove.
  • Kontakti : pristupite svojim kontaktima.
  • Glasovni poziv "": uputite poziv putem Google Voicea.
  • Karte Karte: pretražite Google karte.
 4. Da biste zatvorili ploču aplikacija, na desnoj strani kliknite Zatvori Odustajanje.

Savjet: programske dodatke možete preuzeti na usluzi Google Workspace da biste dodali više opcija na bočnu ploču.

Saznajte više:

Zatvaranje ili sakrivanje bočne ploče

Možete zatvoriti ili sakriti bočnu ploču usluge Google Workspace.

 • Da biste zatvorili desnu bočnu ploču: na desnoj strani kliknite Zatvori Odustajanje.
 • Da biste sakrili desnu bočnu ploču: ako je ploča proširena, u gornjem desnom kutu ploče aplikacije kliknite Zatvori Odustajanje. Zatim u donjem desnom kutu kliknite Sakrij bočnu ploču Sakrij bočnu ploču.
 • Da biste prikazali desnu bočnu ploču: u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.

Izrada događaja u kalendaru

 1. Otvorite Gmail ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Google kalendar Kalendar.
 4. Kliknite vrijeme na kalendaru.
 5. Unesite pojedinosti o događaju.
 6. Kliknite Spremi.

Saznajte više o Google kalendaru.

Prilaganje dokumenta kalendarskom događaju
 1. Otvorite Google disk ili datoteku u Dokumentima, Tablicama, Prezentacijama ili Crtežima.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Google kalendar Kalendar.
 4. Kliknite vrijeme na kalendaru.
 5. Unesite pojedinosti o događaju.
 6. Ispod opcije Dodaj opis kliknite Priloži [naziv dokumenta].
 7. Kliknite Spremi.

Traženje mjesta ili preuzimanje uputa u Google kalendaru

 1. Na računalu otvorite Google kalendar Kalendar.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Karte Karte.
 4. Pokrenite pretraživanje mjesta.
 5. Pogledajte pojedinosti o mjestu ili kliknite Upute da biste preuzeli upute.

Savjeti: 

 • Da biste spriječili otvaranje Google karata u Google kalendaru: u gornjem desnom kutu ploče Karti kliknite Zatvori Odustajanje. Zatim u donjem desnom kutu kliknite Sakrij bočnu ploču Sakrij bočnu ploču. Vaše će se lokacije otvoriti u novoj kartici.
 • Da biste vrijeme putovanja dodali izravno u događaj Google kalendara: odaberite način putovanja i putovanje, a zatim kliknite Dodaj u Kalendar.

Pregled lokacije događaja

 1. Na računalu otvorite Google kalendar Kalendar.
 2. Izradite događaj i unesite podatke o lokaciji ili kliknite postojeći događaj s lokacijom.
 3. Nije obavezno: da biste pregledali lokaciju događaja koji izrađujete, kliknite Pregled na Kartama maps outline.
 4. Kliknite lokaciju.
 5. Pogledajte podatke o mjestu na desnoj strani.

Savjeti: 

 • Da biste spriječili otvaranje Google karata u Google kalendaru: u gornjem desnom kutu ploče Karti kliknite Zatvori Odustajanje. Zatim u donjem desnom kutu kliknite Sakrij bočnu ploču Sakrij bočnu ploču. Vaše će se lokacije otvoriti u novoj kartici.
 • Da biste vrijeme putovanja dodali izravno u događaj Google kalendara: odaberite način putovanja i putovanje, a zatim kliknite Dodaj u Kalendar.

Izrada bilješke ili popisa

 1. Otvorite Gmail, Kalendar ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Keep Keep.
 4. Odaberite opciju:
  • Zapišite bilješku
  • Novi popis new note
 5. Dodajte željeni tekst.
 6. Kliknite Gotovo.

Saznajte više o Google Keepu.

Dodavanje bilješke Keepa u dokument ili prezentaciju
 1. U Google dokumentima ili Prezentacijama otvorite dokument ili prezentaciju.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Keep Keep.
 4. Pronađite bilješku ili popis koji želite dodati, a zatim ih povucite u dokument ili prezentaciju.
Spremanje teksta iz Dokumenata ili Prezentacija u Keepu
 1. U Google dokumentima ili Prezentacijama otvorite dokument ili prezentaciju.
 2. Istaknite tekst koji želite dodati u bilješku.
 3. Desnom tipkom miša kliknite tekst, a zatim odaberite Spremi u Keep.

Izrada zadatka

 1. Otvorite Gmail, Kalendar ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Tasks Tasks.
 4. Kliknite Dodaj zadatak.
 5. Unesite informacije.
 6. Nije obavezno: da biste dodali pojedinosti ili krajnji rok, kliknite Uredi Uredi.
 7. Kada završite kliknite Zatvori Tasks Odustajanje.

Savjet: da biste promijenili redoslijed zadataka, povucite zadatak koji želite premjestiti.

Saznajte kako upotrebljavati Google Tasks.

Spremanje e-poruke kao zadatka
 1. Otvorite Gmail.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Tasks Tasks.
 4. U pristigloj pošti pronađite e-poruku koju želite spremiti kao zadatak.
 5. Povucite e-poruku na desnu bočnu ploču.
Organiziranje zadataka u popise

Različite vrste zadataka možete razdvojiti, na primjer poslovne i osobne zadatke.

 1. Otvorite Gmail, Kalendar ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Na desnoj strani kliknite Tasks Tasks.
 4. Pri vrhu pored stavke Moj popis ili Tim kliknite strelicu prema dolje Strelica padajućeg izbornika a zatim Izradi novi popis.
 5. Unesite naziv popisa, a zatim kliknite Gotovo.
 6. Da biste prešli na drugi popis, pored naziva popisa pri vrhu kliknite strelicu prema dolje Strelica padajućeg izbornika. Odaberite drugi popis.

Upotreba drugih aplikacija s Gmailom

Možete dodati druge aplikacije koje ćete upotrebljavati s proizvodima Google Workspacea, uključujući Asanu, Trello, Intuit, Docusign idruge alate.

Instaliranje programskih dodataka

Instaliranje programskih dodataka za Google Workspace

 1. Otvorite Gmail, Kalendar ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Kliknite Preuzmi programske dodatke Dodavanje na popis .
 4. Pretražite i odaberite alate koje želite koristiti. Programski dodaci za Google Workspace imaju logotip programskog dodatka za Workspace .
 5. Kliknite Instaliraj a zatim Nastavi.
 6. Odaberite svoj račun, a zatim slijedite korake na zaslonu.

Deinstaliranje programskih dodataka

Deinstaliranje programskih dodataka Google Workspacea

 1. Otvorite Gmail, Kalendar ili Google disk ili otvorite datoteku u Dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Ako se bočna ploča ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži bočnu ploču Prikaži bočnu ploču.
 3. Kliknite programski dodatak koji želite deinstalirati Višea zatim Upravljaj programskim dodatkom.
 4. U prozoru koji se prikaže odaberite programski dodatak.
 5. Kliknite Deinstaliraj a zatim Deinstaliraj aplikaciju.

 

 

 

 

 
 
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
17
false