استفاده از محصولات Google پهلوبه‌پهلو

Want to get more out of Google Docs for work or school? Sign up for a Google Workspace trial at no charge.

می‌توانید از محصولات Google (مثل Gmail و «تقویم») در یک پنجره استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند بدون جابه‌جایی بین برگه‌ها بهره‌وری را افزایش دهید.

باز کردن دو محصول Google در یک پنجره

 1. به Gmail، تقویم، یا Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار باز کنید؛
 2. در پایین سمت چپ، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، محصول موردنظرتان را برای باز کردن انتخاب کنید:
  • تقویم تقویم: زمان‌بندی‌تان را بررسی کنید و رویداد اضافه یا ویرایش کنید؛
  • Keep Keep: یادداشت یا فهرستی ایجاد کنید؛
  • Tasks Tasks: فهرست کار و مهلت‌های زمانی ایجاد کنید؛
  • مخاطبین contacts: به مخاطبین خود دسترسی پیدا کنید؛
  • Voice "": تماس Google Voice برقرار کنید؛
  • Maps Maps:‏ Google Maps را جستجو کنید؛
 4. برای بستن پانل برنامه، روی «بستن» لغو در سمت چپ کلیک کنید.

نکته: می‌توانید از Google Workspace برافزا دریافت کنید تا گزینه‌های بیشتری را به پانل کناری اضافه کنید.

بیشتر بدانید:

بستن یا پنهان کردن پانل کناری سمت چپ

می‌توانید پانل کناری Google Workspace را ببندید یا پنهان کنید.

 • برای بستن پانل کناری سمت چپ: در سمت چپ، روی «بستن» لغو کلیک کنید.
 • برای پنهان کردن پانل کناری سمت چپ: اگر پانل به حالت تمام‌صفحه درآمده است، روی «بستن» لغو در بالا سمت چپ پانل برنامه کلیک کنید. سپس، در پایین سمت چپ، روی «پنهان پانل کناری» پنهان کردن پانل کناری کلیک کنید.
 • برای نمایش پانل کناری سمت چپ: در پایین سمت چپ، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری کلیک کنید.

ایجاد رویداد تقویم

 1. به Gmail یا Google Drive بروید یا فایل را در  سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار بروید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی «تقویم Google» تقویم کلیک کنید؛
 4. در تقویم، روی زمانی کلیک کنید؛
 5. جزئیات رویداد را وارد کنید؛
 6. روی ذخیره کلیک کند.

درباره «تقویم Google» بیشتر بدانید.

پیوست کردن سند به رویداد تقویم
 1. به Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، اسلایدنگار، یا طرح‌نگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی «تقویم Google» تقویم کلیک کنید؛
 4. در تقویم، روی زمانی کلیک کنید؛
 5. جزئیات رویداد را وارد کنید؛
 6. در پایین «افزودن شرح»، روی پیوستن [نام سند شما] کلیک کنید؛
 7. روی ذخیره کلیک کند.

پیدا کردن مکان یا دریافت مسیرها در «تقویم Google»

 1. در رایانه، به «تقویم Google» تقویم بروید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Maps Maps کلیک کنید؛
 4. مکانی را جستجو کنید؛
 5. جزئیات مربوط به مکان را مشاهده کنید یا برای دریافت مسیرها، روی مسیرها کلیک کنید.

نکته‌ها: 

 • برای اینکه Google Maps دیگر در «تقویم Google» باز نشود: در بالا سمت چپ پانل Maps، روی «بستن» لغو کلیک کنید. سپس، در پایین سمت چپ، روی «پنهان پانل کناری» پنهان کردن پانل کناری کلیک کنید. مکان‌هایتان در برگه‌ای جدید باز می‌شوند.
 • برای افزودن مستقیم زمان سفر به رویدادی در «تقویم Google»: حالت سفر و مسافرت را انتخاب کنید و سپس روی افزودن به «تقویم» کلیک کنید.

پیش‌نمایش مکان رویداد

 1. در رایانه، به «تقویم Google» تقویم بروید؛
 2. رویدادی ایجاد کنید و اطلاعات مکان را وارد کنید یا روی رویداد موجودی که دارای مکان است کلیک کنید؛
 3. اختیاری: برای پیش‌نمایش مکان رویدادی که ایجاد می‌کنید، روی «پیش‌نمایش در Maps» maps outline کلیک کنید؛
 4. روی مکان کلیک کنید؛
 5. اطلاعات مکان را در سمت چپ مشاهده کنید.

نکته‌ها: 

 • برای اینکه Google Maps دیگر در «تقویم Google» باز نشود: در بالا سمت چپ پانل Maps، روی «بستن» لغو کلیک کنید. سپس، در پایین سمت چپ، روی «پنهان پانل کناری» پنهان کردن پانل کناری کلیک کنید. مکان‌هایتان در برگه‌ای جدید باز می‌شوند.
 • برای افزودن مستقیم زمان سفر به رویدادی در «تقویم Google»: حالت سفر و مسافرت را انتخاب کنید و سپس روی افزودن به «تقویم» کلیک کنید.

ایجاد یادداشت یا فهرست

 1. به Gmail، تقویم، یا Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Keep Keep کلیک کنید؛
 4. گزینه‌ای انتخاب کنید:
  • یادداشت‌برداری
  • فهرست جدید new note
 5. نوشتار موردنظرتان را اضافه کنید؛
 6. روی تمام کلیک کنید.

درباره Google Keep بیشتر بدانید.

یک یادداشت Keep به ارائه یا سندی اضافه کنید
 1. در سندنگار یا اسلایدنگار Google، سند یا ارائه‌ای را باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Keep Keep کلیک کنید؛
 4. یادداشت یا فهرست موردنظرتان را برای افزودن پیدا کنید و سپس آن را به سند یا ارائه بکشید.
ذخیره نوشتار از سندنگار یا اسلایدنگار در Keep
 1. در سندنگار یا اسلایدنگار Google، سند یا ارائه‌ای را باز کنید؛
 2. نوشتاری را که می‌خواهید به یادداشتی اضافه شود برجسته کنید؛
 3. روی یادداشت کلیک راست کنید و ذخیره در Keep را انتخاب کنید.

ایجاد تکلیف

 1. به Gmail، تقویم، یا Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Tasks Tasks کلیک کنید؛
 4. روی افزودن تکلیف کلیک کنید؛
 5. اطلاعات را وارد کنید؛
 6. اختیاری: برای افزودن جزئیات یا سررسید، روی «ویرایش» ویرایش کلیک کنید؛
 7. وقتی کارتان تمام شد، روی «بستن Tasks» لغو کلیک کنید.

نکته: برای تغییر ترتیب تکالیف، تکلیف موردنظرتان را برای انتقال بکشید.

با نحوه استفاده از Google Tasks آشنا شوید.

ذخیره ایمیل به‌عنوان تکلیف
 1. به Gmail بروید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Tasks Tasks کلیک کنید؛
 4. در صندوق ورودی، ایمیل موردنظرتان را برای ذخیره به‌عنوان کار پیدا کنید؛
 5. ایمیل را به پانل کناری سمت چپ بکشید.
سازماندهی تکالیف به‌صورت فهرست

می‌توانید انواع مختلف تکلیف (مانند موارد کاری و شخصی) را از یکدیگر تفکیک کنید.

 1. به Gmail، تقویم، یا Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Tasks Tasks کلیک کنید؛
 4. در بالا کنار «فهرست من» یا «تیم»، روی «جهت‌نمای پایین» پیکان فهرست کرکره‌ای و سپس ایجاد فهرست جدید کلیک کنید؛
 5. نامی برای فهرست وارد کنید، سپس روی تمام کلیک کنید؛
 6. برای رفتن به فهرستی دیگر، در بالا کنار عنوان فهرست، روی «جهت‌نمای پایین» پیکان فهرست کرکره‌ای کلیک کنید. فهرست دیگری را انتخاب کنید.

استفاده از برنامه‌های دیگر با Gmail

می‌توانید برنامه‌های دیگری برای استفاده به‌همراه محصولات Google Workspace اضافه کنید؛ برنامه‌هایی مثل Asana،‏ Trello،‏ Intuit،‏ Docusign، و ابزارهای دیگر.

نصب برافزا

نصب برافزاهای Google Workspace

 1. به Gmail، تقویم، یا Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، در پایین سمت چپ روی «نشان دادن پانل کناری» نشان دادن پانل کناری کلیک کنید؛
 3. روی «دریافت برافزاها» Add to playlist کلیک کنید؛
 4. ابزارهایی را که می‌خواهید استفاده شوند جستجو و انتخاب کنید. برافزاهای ویژه Google Workspace نشان‌واره Workspace  دارند؛
 5. روی نصب و سپس ادامه کلیک کنید؛
 6. حسابتان را انتخاب کنید، سپس مراحل روی صفحه را دنبال کنید.

حذف نصب برافزا

حذف نصب برافزاهای Google Workspace

 1. به Gmail، تقویم، یا Google Drive بروید یا فایل را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، در پایین سمت چپ روی «نشان دادن پانل کناری» نشان دادن پانل کناری کلیک کنید؛
 3. روی برافزایی که می‌خواهید حذف نصب شود بیشترو سپس مدیریت برافزا کلیک کنید؛
 4. در پنجره‌ای که نشان داده می‌شود، برافزای موردنظر را انتخاب کنید؛
 5. روی حذف نصب و سپس حذف نصب برنامه کلیک کنید.

 

 

 

 

 
 
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
17
false