استفاده از محصولات Google پهلوبه‌پهلو


               

آیا برای کسب‌وکارتان ویژگی‌های پیشرفته Google Workspace را می‌خواهید؟

امروز Google Workspace را امتحان کنید!

 

 

می‌توانید از محصولات Google (مثل Gmail و «تقویم») در یک پنجره استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند بدون جابه‌جایی بین برگه‌ها بهره‌وری را افزایش دهید.

باز کردن دو محصول Google در یک پنجره

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. در پایین سمت چپ، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، محصول موردنظرتان را برای باز کردن انتخاب کنید:
  • تقویم تقویم: زمان‌بندی‌تان را بررسی کنید و رویداد اضافه یا ویرایش کنید؛
  • Keep Keep: یادداشت یا فهرستی ایجاد کنید؛
  • Tasks Tasks: فهرست کار و مهلت‌های زمانی ایجاد کنید؛
  • مخاطبین contacts: به مخاطبین خود دسترسی پیدا کنید؛
  • Voice : تماس Google Voice برقرار کنید؛
  • Maps Maps:‏ Google Maps را جستجو کنید؛
 4. برای بستن پانل برنامه، روی «بستن» لغو در سمت چپ کلیک کنید.

نکته: برای اضافه کردن گزینه‌های بیشتر به پانل کناری، می‌توانید از Google Workspace برافزا دریافت کنید.

بیشتر بدانید:

بستن یا پنهان کردن پانل کناری سمت چپ

می‌توانید پانل کناری Google Workspace را ببندید یا پنهان کنید.

 • برای بستن پانل کناری سمت چپ: در سمت چپ، روی «بستن» لغو کلیک کنید.
 • برای پنهان کردن پانل کناری سمت چپ: اگر پانل به حالت تمام‌صفحه درآمده است، روی «بستن» لغو در بالا سمت چپ پانل برنامه کلیک کنید. سپس، در پایین سمت چپ، روی «پنهان پانل کناری» پنهان کردن پانل کناری کلیک کنید.
 • برای نمایش پانل کناری سمت چپ: در پایین سمت چپ، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری کلیک کنید.

ایجاد رویداد تقویم

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی «تقویم Google» تقویم کلیک کنید؛
 4. در تقویم، روی زمانی کلیک کنید؛
 5. جزئیات رویداد را وارد کنید؛
 6. روی ذخیره کلیک کند.

درباره «تقویم Google» بیشتر بدانید.

پیوست کردن سند به رویداد تقویم
 1. به Google Drive بروید یا فایلی را در سندنگار، کاربرگ‌نگار، اسلایدنگار، یا طرح‌نگار باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی «تقویم Google» تقویم کلیک کنید؛
 4. در تقویم، روی زمانی کلیک کنید؛
 5. جزئیات رویداد را وارد کنید؛
 6. در پایین «افزودن شرح»، روی پیوستن [نام سند شما] کلیک کنید؛
 7. روی ذخیره کلیک کند.

پیدا کردن مکان یا دریافت مسیرها در «تقویم Google»

 1. در رایانه، به «تقویم Google» تقویم بروید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Maps Maps کلیک کنید؛
 4. مکانی را جستجو کنید؛
 5. جزئیات مربوط به مکان را مشاهده کنید یا برای دریافت مسیرها، روی مسیرها کلیک کنید.

نکته‌ها:

 • برای اینکه Google Maps دیگر در «تقویم Google» باز نشود: در بالا سمت چپ پانل Maps، روی «بستن» لغو کلیک کنید. سپس، در پایین سمت چپ، روی «پنهان پانل کناری» پنهان کردن پانل کناری کلیک کنید. مکان‌هایتان در برگه‌ای جدید باز می‌شوند.
 • برای افزودن مستقیم زمان سفر به رویدادی در «تقویم Google»: حالت سفر و مسافرت را انتخاب کنید و سپس روی افزودن به «تقویم» کلیک کنید.

پیش‌نمایش مکان رویداد

 1. در رایانه، به «تقویم Google» تقویم بروید؛
 2. رویدادی ایجاد کنید و اطلاعات مکان را وارد کنید یا روی رویدادی موجود که دارای مکان است کلیک کنید؛
 3. اختیاری: برای پیش‌نمایش مکان رویدادی که ایجاد می‌کنید، روی «پیش‌نمایش در Maps» maps outline کلیک کنید؛
 4. روی مکان کلیک کنید؛
 5. اطلاعات مکان را در سمت چپ مشاهده کنید.

نکته‌ها:

 • برای اینکه Google Maps دیگر در «تقویم Google» باز نشود: در بالا سمت چپ پانل Maps، روی «بستن» لغو کلیک کنید. سپس، در پایین سمت چپ، روی «پنهان پانل کناری» پنهان کردن پانل کناری کلیک کنید. مکان‌هایتان در برگه‌ای جدید باز می‌شوند.
 • برای افزودن مستقیم زمان سفر به رویدادی در «تقویم Google»: حالت سفر و مسافرت را انتخاب کنید و سپس روی افزودن به «تقویم» کلیک کنید.

ایجاد یادداشت یا فهرست

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Keep Keep کلیک کنید؛
 4. گزینه‌ای انتخاب کنید:
  • یادداشت‌برداری
  • فهرست جدید new note
 5. نوشتار موردنظرتان را اضافه کنید؛
 6. روی تمام کلیک کنید.

درباره Google Keep بیشتر بدانید.

یک یادداشت Keep به ارائه یا سندی اضافه کنید
 1. در سندنگار یا اسلایدنگار Google، سند یا ارائه‌ای را باز کنید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Keep Keep کلیک کنید؛
 4. یادداشت یا فهرست موردنظرتان را برای افزودن پیدا کنید و سپس آن را به سند یا ارائه بکشید.
ذخیره نوشتار از سندنگار یا اسلایدنگار در Keep
 1. در سندنگار یا اسلایدنگار Google، سند یا ارائه‌ای را باز کنید؛
 2. نوشتاری را که می‌خواهید به یادداشتی اضافه شود برجسته کنید؛
 3. روی یادداشت کلیک راست کنید و ذخیره در Keep را انتخاب کنید.

ایجاد تکلیف

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Tasks Tasks کلیک کنید؛
 4. روی افزودن تکلیف کلیک کنید؛
 5. اطلاعات را وارد کنید؛
 6. اختیاری: برای افزودن جزئیات یا سررسید، روی «ویرایش» ویرایش کلیک کنید؛
 7. وقتی کارتان تمام شد، روی «بستن Tasks» لغو کلیک کنید.

نکته: برای تغییر ترتیب تکالیف، تکلیفی را که می‌خواهید جابجا کنید بکشید.

با نحوه استفاده از Google Tasks آشنا شوید.

ذخیره ایمیل به‌عنوان تکلیف
 1. به Gmail بروید؛
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Tasks Tasks کلیک کنید؛
 4. در صندوق ورودی، ایمیل موردنظرتان را برای ذخیره به‌عنوان کار پیدا کنید؛
 5. ایمیل را به پانل کناری سمت چپ بکشید.
سازماندهی تکالیف به‌صورت فهرست

می‌توانید انواع مختلف تکلیف (مانند موارد کاری و شخصی) را از یکدیگر تفکیک کنید.

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. در سمت چپ، روی Tasks Tasks کلیک کنید؛
 4. در بالا کنار «فهرست من» یا «تیم»، روی «جهت‌نمای پایین» پیکان فهرست کرکره‌ای و سپس ایجاد فهرست جدید کلیک کنید؛
 5. نامی برای فهرست وارد کنید، سپس روی تمام کلیک کنید؛
 6. برای رفتن به فهرستی دیگر، در بالا، در کنار عنوان فهرست، روی «جهت‌نمای پایین» پیکان فهرست کرکره‌ای کلیک کنید. فهرست دیگری را انتخاب کنید.

استفاده از برنامه‌های دیگر با Gmail

می‌توانید برنامه‌های دیگری برای استفاده به‌همراه محصولات Google Workspace اضافه کنید؛ برنامه‌هایی مثل Asana،‏ Trello،‏ Intuit،‏ Docusign، و ابزارهای دیگر.

نصب برافزاهای Google Workspace

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. روی «دریافت برافزاها» کلیک کنید؛
 4. ابزارهای موردنظرتان را برای استفاده جستجو و انتخاب کنید؛ 
 5. روی نصب و سپس ادامه کلیک کنید؛
 6. حسابتان را انتخاب کنید، سپس مراحل روی صفحه را دنبال کنید.

حذف نصب برافزاهای Google Workspace

 1. به Gmail، تقویم، Chat،‏ Drive، یا به فایلی در سندنگار، کاربرگ‌نگار، یا اسلایدنگار Google بروید.
 2. اگر پانل کناری نمایش داده نمی‌شود، روی «نمایش پانل کناری» نشان دادن پانل کناری در پایین سمت چپ کلیک کنید؛
 3. روی برافزایی که می‌خواهید حذف نصب شود بیشتر و سپس مدیریت برافزا کلیک کنید؛
 4. در پنجره‌ای که نشان داده می‌شود، برافزای موردنظر را انتخاب کنید؛
 5. روی حذف نصب و سپس حذف نصب برنامه کلیک کنید.

چگونه سازمانتان می‌تواند برنامه‌های Marketplace را پیدا کند

شما و کاربرانتان می‌توانید از Google Workspace Marketplace برای پیدا و نصب کردن برنامه‌هایی برای گسترش سرویس‌های اصلی Google Workspace، مانند Google Drive یا Gmail، و برنامه‌های مستقلی که قابلیت‌های فعلی Google Workspace را تقویت می‌کنند استفاده کنید.

Google چگونه برنامه‌های Marketplace را بررسی می‌کند

وقتی توسعه‌دهنده‌ای برنامه‌ای را به Marketplace ارسال می‌کند تا دردسترس عموم قرار بگیرد، Google این ارسال را بررسی می‌کند تا مطمئن شویم برنامه از دستورالعمل‌های ما پیروی می‌کند. توسعه‌دهنده باید اطلاعاتی درباره ویژگی‌های برنامه و نحوه عملکرد آن و همچنین پیوندهایی برای کمک به کاربران برای شروع کار با برنامه یا تماس گرفتن با توسعه‌دهنده برای دریافت پشتیبانی ارائه دهد. Google همچنین اکثر برنامه‌های پرطرفدار را به‌صورت منظم بررسی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، به مقاله درباره بررسی برنامه مراجعه کنید.
علاوه‌براین، شاید برنامه‌هایی که از Google APIs برای دسترسی به داده‌های کاربر استفاده می‌کنند ملزم شوند روند درستی‌سنجی را تکمیل کنند تا برنامه بتواند در Marketplace دردسترس قرار بگیرد. ضروری بودن درستی‌سنجی به نوع داده‌های کاربر که برنامه به آن‌ها دسترسی می‌یابد و میزان دسترسی موردنیاز بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر، مقاله چطور برای درستی‌سنجی اقدام کنم؟ را ببینید.

نحوه سازمان‌دهی و رتبه‌بندی برنامه‌ها

Marketplace براساس علایق و نیازهای کاربر، برنامه‌های مرتبط را نشان می‌دهد. رتبه‌بندی برنامه‌ها بر این اساس است:
 • کیفیت تجربه کار با برنامه و انتخاب سردبیران: برنامه‌هایی که در دسته «انتخاب سردبیران» قرار دارند توسط Google گلچین شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر، انتخاب سردبیران را ببینید.
 • ارتباط: نتایج جستجو براساس میزان ارتباط نام و شرح برنامه با عبارت جستجو، محبوبیت برنامه، و رده‌بندی تجربه کاربران آن هستند. محبوبیت و تجربه کاربر اهمیت مشابهی دارند.
 • محبوبیت: رتبه‌بندی براساس تعداد کاربرانی است که برنامه را نصب کرده‌اند. برنامه‌هایی که بیشترین تعداد نصب را دارند در دسته «محبوب‌ترین‌ها» قرار می‌گیرند.
 • تجربه کاربر: تعداد رده‌بندی‌ها و رده‌بندی میانگین برای مرتب کردن برنامه‌ها در دسته رتبه‌های برتر استفاده می‌شوند. Google مرورها و رده‌بندی‌های کاربران را به‌تأیید نمی‌رساند. بااین‌حال، اگر مروری خط‌مشی‌های ما را نقض کند، حذف خواهد شد. کاربران همچنین می‌توانند مرورهای سوءاستفاده‌کننده را گزارش کنند.

مشکلات مربوط به چند «حساب Google»

اگر هم‌زمان به سیستم چند «حساب Google» وارد شوید، ممکن است برای دسترسی به پروژه‌های Apps Script، برافزاها، و برنامه‌های وب با مشکل مواجه شوید.

ورود به سیستم چندگانه، یا هم‌زمان وارد شدن به سیستم چند «حساب Google»، برای پروژه‌های Apps Script، برافزاها، و برنامه‌های وب پشتیبانی نمی‌شود.

برای رفع مشکلات ورود به سیستم چندگانه، یکی‌از راهکارهای زیر را امتحان کنید:

 • از سیستم همه «حساب‌های Google» خارج شوید و سپس به سیستم حسابی که پروژه Apps Script، برافزا، یا برنامه وب موردنظرتان برای استفاده در آن قرار دارد وارد شوید.
 • پنجره ناشناسی در Google Chrome، یا پنجره مرور خصوصی دیگری را باز کنید، و به سیستم «حساب Google» که پروژه Apps Script، برافزا، یا برنامه وب موردنظرتان برای استفاده در آن قرار دارد وارد شوید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی