Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Nhận được thư gửi cho người khác

Nếu bạn nhận được thư gửi cho người khác, hãy xem các lý do dưới đây để biết cách xử lý.

Nhận được thư gửi đến một phiên bản có dấu chấm của địa chỉ của tôi

Nếu người gửi thêm dấu chấm vào địa chỉ của bạn, thì bạn sẽ vẫn nhận được email đó. Không ai khác thấy email của bạn và không ai có thể lấy tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu email của bạn là johnsmith@gmail.com, thì bạn sở hữu tất cả phiên bản có dấu chấm của địa chỉ này:

 • john.smith@gmail.com
 • jo.hn.sm.ith@gmail.com
 • j.o.h.n.s.m.i.t.h@gmail.com

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng thư vốn được gửi cho người khác, hãy liên hệ với người gửi để cho họ biết là họ đã nhập địa chỉ email không chính xác.

Tìm hiểu thêm về dấu chấm trong địa chỉ Gmail.

Địa chỉ của tôi không hề nằm trong email

Nếu bạn nhận được nhiều thư gửi cho người khác, hãy kiểm tra xem có ai đó vô tình chuyển tiếp thư cho bạn hay không.

 1. Trên máy tính, hãy mở thư mà bạn nghĩ là được gửi nhầm cho bạn.
 2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Hiển thị thư gốc.
 4. Nếu bạn thấy "X-Forwarded-For" trên trang này, nghĩa là có ai đó chuyển tiếp thư trên Gmail của họ vào tài khoản của bạn. Hãy thử liên hệ với người này để cho họ biết về sự nhầm lẫn. 

Mẹo:  Nếu nhận được thư qua chức năng "Bcc", thì bạn có thể không thấy địa chỉ email của mình ở đầu thư. Để xem địa chỉ email trong danh sách người nhận, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống. Nếu xem bằng một tài khoản không phải là Gmail, thì bạn có thể không thấy thông tin này.

Nhận được thư gửi đến địa chỉ @googlemail.com

Thư gửi đến @gmail.com và @googlemail.com là như nhau.

Một số quốc gia sử dụng @googlemail.com thay cho @gmail.com, nhưng thư được gửi đến địa chỉ này sẽ đến cùng một nơi.

Nhận được thư rác không ghi địa chỉ của tôi

Nếu bạn không thấy địa chỉ email của mình trong các trường "Đến" hoặc "Cc" thì có thể người gửi đã gửi thư cho bạn bằng chức năng "Bcc". Nếu đúng như vậy thì bạn sẽ không thấy địa chỉ email của mình ở đầu thư.

Đôi khi những kẻ gửi spam thêm địa chỉ email ngẫu nhiên vào trường "Bcc" để cố làm cho mọi người trả lời.

Sau đây là cách để báo cáo thư là spam:

 1. Mở thư hoặc chọn thư trong hộp thư đến của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Báo cáo thư rác Báo cáo spam.
Mẹo: Khi bạn nhấp vào biểu tượng Báo cáo thư rác Báo cáo spam hoặc tự di chuyển một email vào thư mục Thư rác, Google sẽ nhận được một bản sao của email đó và có thể phân tích để giúp bảo vệ người dùng khỏi thư rác và hành vi lạm dụng.
Nhận được thư tôi không đăng ký

Nếu ai đó sử dụng địa chỉ email của bạn để đăng ký email, như email về chương trình khuyến mãi hoặc bản tin, thì bạn có thể sử dụng liên kết hủy đăng ký để dừng nhận những email này.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Mở một email từ người gửi bạn muốn hủy đăng ký.
 3. Bên cạnh tên của người gửi, nhấp vào Hủy đăng ký hoặc Thay đổi tùy chọn. Nếu bạn không thấy các tùy chọn này, hãy làm theo các bước trên để chặn người gửi hoặc đánh dấu thư là thư rác.
Mẹo: Có thể mất vài ngày bạn mới dừng nhận được thư từ danh sách gửi thư.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false
false