Xuất dữ liệu trong Gmail

Bạn có thể xuất và tải dữ liệu trong Gmail xuống. Bạn có thể tải dữ liệu chưa bị xóa xuống. Bạn có thể tạo tệp lưu trữ để lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu trong một dịch vụ khác. Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn xuống.

Nếu sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không tải được một số dữ liệu xuống. Nếu là quản trị viên cấp cao trên miền của Google, bạn có thể di chuyển hoặc tải dữ liệu của tổ chức mình xuống. Tìm hiểu cách xuất dữ liệu Google Workspace của tổ chức bạn.

Bản tải xuống của bạn gồm những nội dung sau:

 • Nội dung thư
 • Phần đầu thư
 • Tệp đính kèm
 • Nhãn trong Gmail cho các loại thư sau
  • Thư trong Hộp thư đến
  • Thư chưa đọc
  • Thư đã gửi
  • Thư có gắn dấu sao
  • Thư nháp
  • Thư được đánh dấu là quan trọng
  • Tin nhắn trò chuyện
  • Thư trong thư mục Thùng rác
  • Thư trong thư mục Thư rác
  • Thư đã lưu trữ
  • Thư trả lời mẫu do người dùng lưu
  • Thư trong mỗi thẻ Danh mục được hiển thị trong giao diện web dành cho người dùng
  • Thư bị ẩn
  • Thư do người dùng mở
  • Thư đã gửi thông báo xác nhận đã đọc cho người gửi
  • Thư đã lên lịch gửi trong tương lai
  • Thư bị tạm ẩn
 • Từ khóa IMAP và nhãn do người dùng xác định
 • Các tùy chọn cài đặt của người dùng
  • Chữ ký trong email
  • Tiêu đề và thư trả lời tự động
  • Địa chỉ người gửi được ủy quyền
  • Địa chỉ tài khoản khác
  • Địa chỉ chuyển tiếp
  • Bộ lọc
  • Địa chỉ đã chặn
 • Thời gian kết thúc của Thư bị tạm ẩn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false