ทำความเข้าใจขั้นตอนการคัดกรองและรับรองคุณสมบัติ

ธุรกิจจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองและรับรองคุณสมบัติของ Google ในเรื่องหมวดหมู่ธุรกิจเพื่อที่จะเข้าร่วมโปรแกรมของ Google ขั้นตอนการคัดกรองนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วม ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ แต่อาจรวมถึงการตรวจสอบภูมิหลัง การประกันภัย และใบอนุญาต

เกี่ยวกับการตรวจสอบภูมิหลัง

หมายเหตุ: การตรวจสอบภูมิหลังมีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

การตรวจสอบภูมิหลังเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและประวัติอาชญากรรม เช่น การตรวจสอบจากฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางเพศและผู้ก่อการร้ายหรือการลงโทษแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา ในระดับบริษัท ขั้นตอนนี้รวมถึงประวัติการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง เช่น คำพิพากษาของศาล และสิทธิ์ยึดหน่วงจากศาลของรัฐบาลกลาง และศาลของรัฐในสหรัฐอเมริกา

โดยเราจะไม่เรียกเก็บเงินธุรกิจสำหรับการตรวจสอบภูมิหลัง

ผู้ที่ดำเนินการตรวจสอบภูมิหลัง

การตรวจสอบภูมิหลังจะดำเนินการโดยพาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังในพื้นที่ ผลการตรวจสอบภูมิหลังจะถูกเก็บไว้เป็นความลับระหว่างธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ที่ดำเนินการตรวจสอบภูมิหลัง ธุรกิจควรติดต่อพาร์ทเนอร์ที่ดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังในท้องถิ่นในเรื่องคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล ระยะเวลาที่ครอบคลุม การอุทธรณ์ และอื่นๆ

พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังอาจส่งข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลแบบรวมมาให้ Google เพื่อการควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบภูมิหลังดำเนินการอย่างไร

พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังจะให้โอกาสแต่ละบุคคลตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นภายใต้กฎหมายของรัฐ รัฐบาลกลาง เขต ประเทศ หรือจังหวัด ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังใดๆ ก็ตาม พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังยังจะต้องรับรองว่าแต่ละบุคคลยอมรับในข้อกำหนดก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดอนุญาตให้พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังดำเนินการตรวจสอบโปรแกรมของ Google และการตรวจสอบเพื่อการติดตามผลในอนาคตต่อไป พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังของเราคือผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดและดูแลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

ใครที่ได้รับการตรวจสอบ

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต (เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการ) จะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังในนามของธุรกิจ ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจะให้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านบริการแก่พาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังของ Google โดยที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบภูมิหลังด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบบุคคลต่อไปนี้ด้วย

 • เจ้าของธุรกิจทุกรายจะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรม การตรวจสอบภูมิหลังนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและประวัติอาชญากรรม
 • หากธุรกิจอยู่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ผู้รับเหมาอิสระ พนักงานชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ให้บริการ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ (ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ) ทุกรายที่จะให้บริการหลักแก่ลูกค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลังด้วย ผู้จัดการสำนักงาน พนักงานเสมียน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือคนอื่นๆ ที่มิได้ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสอบภูมิหลังนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและประวัติอาชญากรรม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณไม่ผ่านการตรวจสอบภูมิหลัง

ธุรกิจที่ไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบภูมิหลังจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมของ Google ที่สมัคร โปรดทราบว่าธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อพาร์ทเนอร์ที่ดูแลการตรวจสอบภูมิหลังได้เสมอเพื่อหาข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องใดๆ หรือตอบกลับเรื่องผลการตรวจสอบภูมิหลัง หลังจากการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใดๆ และได้รับการตัดสินในขั้นสุดท้ายของการตัดสิทธิ์ ธุรกิจต้องรออีกสามสิบ (30) วันเพื่อขอสมัครเข้าร่วมโปรแกรมของ Google อีกครั้ง หากการสมัครครั้งที่ 2 ถูกปฏิเสธเช่นกัน คุณจะต้องรออีกหนึ่ง (1) ปีก่อนที่จะสมัครอีกครั้ง

เกี่ยวกับการตรวจสอบองค์กรธุรกิจ

หมายเหตุ: ขณะนี้การตรวจสอบองค์กรธุรกิจพร้อมให้บริการในยุโรป

Google จะยืนยันว่าธุรกิจได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ธุรกิจต้องยื่นหลักฐานการลงทะเบียนธุรกิจให้กับ Google โดยอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุหมายเลขจดทะเบียน โดยผ่านเอกสารรับรองหรือวิธีอื่นๆ Google จะพยายามยืนยันความถูกต้องของการจดทะเบียนธุรกิจแต่ละแห่งอย่างเต็มที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบการประกันภัย

สำหรับหมวดหมู่ที่ต้องมีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป ธุรกิจจะต้องส่งใบรับรองการประกันภัย จำนวนเงินประกันภัยขั้นต่ำที่ต้องมีจะขึ้นอยู่กับหมวดหมู่และสถานที่

เกี่ยวกับการตรวจสอบใบอนุญาต

Google จะยืนยันว่าธุรกิจมีใบอนุญาตระดับรัฐ จังหวัด และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจและเจ้าของหรือผู้จัดการในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ใบอนุญาตที่ Google ตรวจยืนยันแล้วสำหรับแต่ละธุรกิจจะแสดงในโปรไฟล์ผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ธุรกิจยังต้องยืนยันด้วยว่ามีใบอนุญาตระดับเขต เมือง และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทั้งหมดได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง

เกี่ยวกับการยืนยันขั้นสูง

สำหรับบางหมวดหมู่ธุรกิจ ผู้ลงโฆษณาจะต้องผ่านการยืนยันขั้นสูงเพื่อป้องกันธุรกิจที่ฉ้อโกงมิให้ทำการโฆษณาใน Google โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จ ขั้นตอนการยืนยันขั้นสูงจะรวมการตรวจสอบบัญชี Google Ads (ถ้ามี) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการสัมภาษณ์ทางวิดีโอที่ดำเนินการโดย Google การตรวจสอบนี้ยังรวมถึงการสอบสวนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ถูกต้องในการจดทะเบียนธุรกิจและหลักฐานการดำเนินธุรกิจที่ฉ้อโกงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ข้อกำหนดตามหมวดหมู่สำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

สถาปนิก

สถาปนิกให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสถาปัตยกรรม การวางแผนผัง การทำแบบจำลอง 3 มิติ และการก่อสร้างบ้าน รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้

ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้คือผู้ให้บริการที่ทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

กระจกรถยนต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกรถยนต์คือผู้ให้บริการซ่อมกระจกรถยนต์ที่แตกร้าว รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความคดีล้มละลาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายล้มละลายให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น บทบัญญัติที่ 7, 11 และ 13 ว่าด้วยการล้มละลาย การยึดจำนอง การประนอมหนี้ การล้มละลายส่วนบุคคล ทางการเกษตร และของบริษัท ตลอดจนการยึดคืน รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีล้มละลายแต่ละคนในบริษัท

ทนายความคดีธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การดำเนินคดีทางธุรกิจ ธุรกรรมทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ สัญญาเชิงพาณิชย์ ข้อตกลงในการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และข้อพิพาทของผู้ถือหุ้น รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีธุรกิจแต่ละคนในบริษัท

ซ่อมรถยนต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถยนต์คือผู้ให้บริการที่ทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ และตัวถังรถ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ช่างไม้

ช่างไม้คือผู้ให้บริการที่สร้างเฟอร์นิเจอร์ ทำงานพื้นไม้ภายนอก ทำผนังเบา ทำชั้นวาง และปรับรูปแบบ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทำความสะอาดพรมและเบาะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดพรมและเบาะคือผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในการทำความสะอาด การดูแลรักษาพรม การปูพื้น และเฟอร์นิเจอร์เบาะ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความด้านสัญญา

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ข้อพิพาทด้านสัญญา การเจรจาทำสัญญา การตรวจสอบสัญญา ข้อตกลงในการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ข้อตกลงไม่เปิดเผยความลับ และสัญญาเชิงพาณิชย์ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านสัญญาแต่ละคนในบริษัท

บริการด้านท็อปเคาน์เตอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านท็อปเคาน์เตอร์เป็นผู้ให้บริการที่ทำงานกับท็อปเคาน์เตอร์ในห้องครัวและห้องน้ำ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความคดีอาญา

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การครอบครองยาเสพติด ความผิดอาญาร้ายแรง ความผิดอาญาตามกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ความผิดลหุโทษ และคำสั่งห้ามกระทำการ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีอาญาแต่ละคนในบริษัท

ทนายความกรณีทุพพลภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยความทุพพลภาพให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ความทุพพลภาพระยะสั้นและระยะยาว การสมัคร การอุทธรณ์ และสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม เงินช่วยเหลือจากประกันสังคม (SSI) ความทุพพลภาพของทหารผ่านศึก และเงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านความพิการแต่ละคนในบริษัท

ทนายความคดีขับรถขณะมึนเมา

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการขับรถขณะมึนเมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การขับรถขณะมึนเมาและการขับรถโดยประมาท รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีขับรถขณะมึนเมาแต่ละคนในบริษัท

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้ง การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รวมถึงบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: หมวดหมู่ช่างไฟฟ้าถือเป็นหมวดหมู่แบบเร่งด่วน เนื่องจากผู้บริโภคมักจะโทรเรียกช่างไฟฟ้าในยามจำเป็นแบบเร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญ (เช่น สายไฟที่ขาดจนเห็นสายทองแดง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องขั้นวิกฤต ฯลฯ)

ด้วยเหตุนี้ ช่างไฟฟ้าจึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความอสังหาริมทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์จะช่วยเหลือลูกค้าในการร่างและใช้เอกสารทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพินัยกรรม ทรัสต์ และโฉนดที่ดิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การพิสูจน์พินัยกรรม การเป็นผู้ปกครอง และหนังสือมอบอำนาจ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายในบริษัท

นักวางแผนงานอีเวนต์

นักวางแผนงานอีเวนต์ทำหน้าที่จัดการและประสานงานอีเวนต์ต่างๆ เช่น งานสมรส และงานปาร์ตี้ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความคดีครอบครัว

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม แผนการเลี้ยงดูบุตร การหย่า การเป็นผู้ปกครอง สัญญาก่อนสมรสและข้อตกลงเกี่ยวกับการสมรส ค่าเลี้ยงดู และการแบ่งทรัพย์สิน รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีครอบครัวแต่ละคนในบริษัท

บริการทำรั้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรั้วคือผู้ให้บริการที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษารั้ว รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

นักวางแผนการเงิน

นักวางแผนการเงินจะช่วยจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน รวมทั้งวางแผนสำหรับการเกษียณและเป้าหมายทางการเงินอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตสำหรับนักวางแผนการเงินแต่ละรายในบริษัท

บริการปูพื้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปูพื้นเป็นผู้ให้บริการที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อม และขัดพื้น ตลอดจนการปรับแต่งพื้นใหม่ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

บริการด้านฐานราก

ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานรากคือผู้ให้บริการที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ยก ซ่อมบำรุง และป้องกันการรั่วซึมของชั้นใต้ดิน ใต้ถุนอาคาร และฐานรากประเภทอื่น รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ประตูโรงรถ

ผู้เชี่ยวชาญด้านประตูโรงรถคือผู้ให้บริการที่ทำงานเกี่ยวกับระบบประตูแบบเปิดขึ้นเหนือศีรษะ และระบบประตูโรงรถ รวมถึงบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: หมวดหมู่ประตูโรงรถถือเป็นหมวดหมู่เร่งด่วน/ที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน เนื่องจากผู้บริโภคมักจะโทรเรียกผู้ให้บริการประตูโรงรถในยามจำเป็นแบบเร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญ (ประตูโรงรถไม่เปิดหรือไม่ปิด)

ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการประตูโรงรถจึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ และขั้นตอนการคัดกรองเพื่อการยืนยันขั้นสูงของ Google

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทำความสะอาดบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดบ้านจะให้บริการทำความสะอาดระดับมาตรฐานหรือระดับลึกในสำนักงานหรือบ้าน รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ระบบปรับอากาศ (HVAC)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC จะทำการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องทำความร้อน และระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นจากส่วนกลาง รวมถึงบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: หมวดหมู่ HVAC ถือเป็นหมวดหมู่เร่งด่วน เนื่องจากผู้บริโภคมักจะโทรเรียกบริการ HVAC ในยามจำเป็นแบบเร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญ (เครื่องทำความร้อนเสียขณะที่อุณหภูมิหนาวจัด)

ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC จึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

กฎหมายคนเข้าเมือง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การขอลี้ภัย การขอวีซ่า กรีนการ์ด การเป็นพลเมือง การแปลงสัญชาติ การเนรเทศ และการจ้างงานสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมือง

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านคนเข้าเมืองแต่ละรายในบริษัท

มัณฑนากร

มัณฑนากรคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน ออกแบบภูมิทัศน์ วางผังห้อง ออกแบบหน้าต่าง และออกแบบประตู รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ แฟรนไชส์ กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละคนในบริษัท

กำจัดขยะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะจะขจัดและกำจัดหรือบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ เศษเหลือทิ้ง เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความคดีแรงงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น สัญญาการจ้างงาน การล่วงละเมิดทางเพศ การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา การแจ้งเบาะแสการกระทําผิด และการเลิกจ้างโดยมิชอบ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีแรงงานแต่ละคนในบริษัท

บริการงานออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์คือผู้ให้บริการที่ออกแบบ จัด ตลอดจนดูแลสวนและภูมิทัศน์ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ดูแลสนามหญ้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสนามหญ้าจะคอยดูแลรักษาสนามหญ้า รวมถึงการติดตั้งและการบำรุงรักษา เช่น การควบคุมวัชพืช การตัดหญ้า และการเพาะเมล็ด รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความด้านงานคดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าความให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การประเมินคดี การดำเนินคดีแพ่ง พาณิชย์ และอาญา การไกล่เกลี่ย ตลอดจนการทำข้อตกลง รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านงานคดีแต่ละคนในบริษัท

ช่างทำกุญแจ

ช่างทำกุญแจคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่ทำงานกับระบบล็อค กุญแจ และระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: หมวดหมู่ช่างทำกุญแจถือเป็นหมวดหมู่เร่งด่วน/ที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน เนื่องจากผู้บริโภคมักจะโทรเรียกช่างทำกุญแจในยามจำเป็นแบบเร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญ (ลืมกุญแจบ้าน รถ หรือสำนักงาน)

ด้วยเหตุนี้ ช่างทำกุญแจจึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการและขั้นตอนการคัดกรองเพื่อการยืนยันขั้นสูงของ Google

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความคดีทุรเวชปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยทุรเวชปฏิบัติให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ทุรเวชปฏิบัติ ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัย ข้อผิดพลาดในการรักษา และความประมาททางการแพทย์ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านทุรเวชปฏิบัติแต่ละคนในบริษัท

ขนย้าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนย้ายจะบรรจุ ขนย้าย จัดเก็บ และนำสิ่งของออกจากที่บรรจุ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ทนายความคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยการบาดเจ็บส่วนบุคคลให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุทางรถยนต์ จักรยาน และจักรยานยนต์ สุนัขกัด การบาดเจ็บจากการขับรถขณะมึนเมา ข้อบกพร่องของสินค้า และการเสียชีวิตจากผลการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีการบาดเจ็บส่วนบุคคลแต่ละคนในบริษัท

กำจัดแมลง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงจะตรวจสอบและกำจัดแมลงประเภทต่างๆ รวมทั้งเรือด สัตว์จำพวกหนู และสัตว์ป่า รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

บริการดูแลสัตว์เลี้ยง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงจะรับฝากเลี้ยงแบบค้างคืน บางรายอาจเสนอบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การตัดแต่งขน รวมถึงบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: หมวดหมู่บริการดูแลสัตว์เลี้ยงถือเป็นหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญอาจต้องพักค้างคืนที่บ้านของผู้บริโภค

ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงจึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ไม่มี
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงจะทำความสะอาดและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ช่างภาพ

ช่างภาพคือผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอการถ่ายภาพบุคคลหรือเหตุการณ์รวมถึงบริการอื่นๆ

หมายเหตุ: หมวดหมู่การถ่ายภาพ ถือเป็นหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญอาจต้องทำงานกับเด็กๆ

ด้วยเหตุนี้ ช่างภาพจึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ไม่มี
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ช่างประปา

ช่างประปาคือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่จัดการเกี่ยวกับท่อ ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำเสีย และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านของคุณที่เชื่อมต่อกับระบบเหล่านี้ บางครั้ง ช่างประปาอาจให้บริการแก๊ส หรือบริการอื่นๆ ด้วย

หมายเหตุ: หมวดหมู่ช่างประปาถือเป็นหมวดหมู่เร่งด่วน เนื่องจากผู้บริโภคมักจะโทรเรียกช่างประปาในยามจำเป็นแบบเร่งด่วนที่ต้องคำนึงถึงเวลาเป็นสำคัญ (เช่น ช่วงเวลาที่น้ำอุ่นไม่ไหล)

ด้วยเหตุนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประปาจึงต้องผ่านการคัดกรองในระดับเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยในการซื้อ ขาย หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายในบริษัท

ทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ การรุกล้ำ การยึดจำนอง ข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านและสมาคมเจ้าของบ้าน ความเสียหายของทรัพย์สิน ข้อตกลงการซื้อขาย การบุกรุก ตลอดจนบริการด้านกรรมสิทธิ์ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์แต่ละคนในบริษัท

การมุงหลังคา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการมุงหลังคาจะติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาแผ่นวัสดุมุงหลังคา รางน้ำ และการระบายอากาศบนหลังคา รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

บริการด้านผนัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านผนังคือผู้ให้บริการที่ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับรูปแบบ และรื้อผนังออก รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการวางแผนภาษี จัดเตรียมภาษี ยื่นภาษี และเป็นตัวแทนการตรวจสอบของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
  • การตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแต่ละคนในบริษัท

ทนายความคดีจราจร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจราจรให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ใบสั่งจากการจอดรถผิดกฎจราจร การขับรถโดยประมาท ใบสั่งจากการขับรถเร็ว ใบสั่งจากการทำผิดกฎจราจร และใบขับขี่ที่ถูกระงับ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • ประกันทุรเวชปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • การตรวจสอบใบอนุญาตเนติบัณฑิตยสภาของรัฐสำหรับทนายความคดีจราจรแต่ละคนในบริษัท

บริการเกี่ยวกับต้นไม้

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการเกี่ยวกับต้นไม้จะทำการเพาะปลูก ถอนออก และดูแลรักษาต้นไม้ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ช่างถ่ายทำวิดีโอ

ช่างถ่ายทำวิดีโอคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการผลิตวิดีโอและตัดต่อวิดีโอ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

บริการดูแลความเสียหายจากน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลความเสียหายจากน้ำจะทำความสะอาดและตรวจสอบปัญหาความเสียหายจากน้ำ เช่น เชื้อรา สิ่งปฏิกูล และความเสียหายจากสี รวมถึงบริการอื่นๆ

ผู้เชี่ยวชาญในบางรัฐอาจต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการตรวจสอบและกำจัดเชื้อรา ตรวจสอบโปรไฟล์ของผู้ให้บริการแต่ละรายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ Google ตรวจยืนยันแล้ว

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*
  • การรับรอง IICRC**

**ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองนี้อาจต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับปัญหาความเสียหายจากน้ำ

ทำความสะอาดหน้าต่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดหน้าต่างจะทำความสะอาดหน้าต่าง กระจก ช่องรับแสงและรางน้ำ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

ซ่อมหน้าต่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมหน้าต่างจะติดตั้งและซ่อมหน้าต่าง และอาจซ่อมแซมช่องรับแสง ประตู และกระจกประเภทอื่นๆ รวมถึงบริการอื่นๆ

 • ข้อกำหนดการตรวจสอบภูมิหลัง
  • การตรวจสอบธุรกิจ
  • การตรวจสอบเจ้าของ
 • ข้อกำหนดด้านการประกันภัย
  • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทั่วไป
 • ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในระดับรัฐ*
  • ใบอนุญาตเจ้าของในระดับรัฐ*

* = เมื่อมีการบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐ Google สนับสนุนให้คุณตรวจสอบโปรไฟล์ของผู้ให้บริการแต่ละรายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ Google ได้ทำการตรวจสอบ

หมายเหตุ: หากคุณกำลังลงโฆษณาผ่านแอฟฟิลิเอตของพาร์ทเนอร์ ข้อมูลด้านบนจะไม่มีผลกับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว