Inzicht in het screenings- en verificatieproces

Alle bedrijven moeten het screenings- en verificatieproces van Google doorlopen om deel te nemen aan Lokale diensten-advertenties. Het proces verschilt per bedrijfscategorie en locatie en kan antecedentenonderzoeken, bedrijfsregistratiecontrole, controle van bedrijfsvergunningen en verzekeringen en minimale beoordelingsvereisten omvatten.

Opmerking: Sommige partners zijn goedgekeurd om hun eigen screenings- en verificatiecontroles uit te voeren. Klik hier voor meer informatie over goedgekeurde partners.

Over antecedentenonderzoeken

Opmerking: Antecedentenonderzoeken zijn verplicht in de Verenigde Staten en Canada (verschilt per bedrijfscategorie en locatie). Meer informatie over de screenings- en verificatievereisten voor aanbieders

Voor specifieke bedrijfscategorieën en locaties van Lokale diensten-advertenties zijn antecedentenonderzoeken vereist voor het bedrijf, de eigenaar en de veldwerkers (werknemers, aannemers, waaronder onderaannemers of andere medewerkers die diensten leveren in huizen, op werkplekken of in andere gebouwen van klanten).

Het antecedentenonderzoek voor eigenaren en hun veldwerkers omvat identiteits- en strafbladcontroles aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van zedendelinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten. Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van civiele procedures, waaronder vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de VS. Bij het antecedentenonderzoek wordt geen enkele vorm van kredietcontrole uitgevoerd.

Bedrijven betalen niets voor het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Lokale onderzoekspartners voeren antecedentenonderzoeken uit. De resultaten van het antecedentenonderzoek blijven strikt vertrouwelijk tussen het bedrijf en de partner die het onderzoek uitvoert. Voor vragen over bijvoorbeeld de gegevens die worden gecheckt, de periode die wordt bestreken of bezwaarprocedures kunnen bedrijven contact opnemen met de lokale onderzoekspartner.

Bedrijven die een eigen partner of proces voor antecedentenonderzoeken hebben, kunnen equivalentieverificatie voor antecedentenonderzoeken aanvragen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in dit verzoek, kunnen contact opnemen met hun contactpersoon voor Lokale diensten. Google beoordeelt het verzoek en bepaalt of de partner en het proces voor antecedentenonderzoeken voldoen aan de Google-norm.

Partners voor antecedentenonderzoek kunnen door Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens sturen voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Hoe antecedentenonderzoeken verlopen

Voordat onderzoekspartners aan een antecedentenonderzoek beginnen, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van toepasselijke wetgeving op de verschillende bestuursniveaus. De onderzoekspartner zorgt er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. Dankzij de kennisgevingen en voorwaarden kunnen onderzoekspartners controles voor het Google-programma en eventuele vervolgcontroles uitvoeren. Onze onderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Naar wie wordt onderzoek gedaan?

Een gemachtigde vertegenwoordiger (eigenaar of beheerder) moet namens het bedrijf het antecedentenonderzoek van de zakelijke entiteit doorlopen. Als een vertegenwoordiger meer dan één bedrijf met dezelfde bedrijfsnaam bezit en beheert, moet de vertegenwoordiger voor elke locatie een antecedentenonderzoek van de zakelijke entiteit doorlopen, in combinatie met het antecedentenonderzoek van eigenaar per locatie. In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekspartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen. Bij het antecedentenonderzoek wordt geen enkele vorm van kredietcontrole uitgevoerd.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de volgende personen:

  • Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.
  • Als uw bedrijf in een van toepassing zijnde categorie valt, moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert, een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers en anderen die niet rechtstreeks diensten aan klanten leveren, hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan het Google-programma waarvoor ze zich hebben aangemeld. Opmerking: Bedrijven en hun medewerkers kunnen altijd contact opnemen met onderzoekspartners om hen op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of op andere wijze te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Nadat ze eventuele fouten en onnauwkeurigheden hebben afgehandeld en een definitieve beslissing over diskwalificatie hebben gekregen, moeten bedrijven nog eens 30 dagen wachten om opnieuw toegang aan te vragen tot het Google-programma. Als de 2e aanvraag ook wordt geweigerd, moeten ze 180 dagen wachten voordat ze zich opnieuw voor het programma kunnen aanmelden.

Over vereisten voor Google-bedrijfsprofiel (alleen bepaalde landen)

Afhankelijk van de branche en locatie moeten bedrijven met succes een reeks bedrijfschecks doorlopen om een Lokale diensten-advertentie te kunnen tonen. Een belangrijke check in het verificatieproces is zorgen dat bedrijfsprofielen op Google correct zijn gekoppeld aan overeenkomende Lokale diensten-advertenties. Als die zijn gekoppeld, wordt het beheer van uw bedrijf op Google makkelijker en nog veiliger. Google koppelt uw advertentie aan uw bedrijfsprofiel zodat alleen gemachtigde mensen uw advertentie, gesprekken, berichten en bedrijfsgegevens kunnen beheren.

Bedrijven met een gekoppeld Google-bedrijfsprofiel die deze stap willen doorlopen, moeten laten verifiëren dat ze de eigenaar of beheerder zijn van het profiel. Dit betekent ook dat u het profiel claimt als het niet wordt beheerd op Google. Als er al een Google-bedrijfsprofiel voor uw bedrijf bestaat, staat er een voorbeeld van het profiel in uw dashboard. De persoon die de bedrijfscontroles uitvoert voor Lokale diensten-advertenties, moet ook een eigenaar of beheerder van het profiel zijn, zelfs als het profiel al is geclaimd door een andere gemachtigde persoon die is verbonden aan het bedrijf en die persoon het ook al heeft laten verifiëren. Als we bij Lokale diensten-advertenties vaststellen dat de ingelogde gebruiker geen profieleigenaar of -beheerder is, is er een optie om profieltoegang aan te vragen op het dashboard. Pas nadat deze stap is uitgevoerd, kan er een advertentie worden getoond in zoekresultaten. In de tussentijd mag die persoon wel andere verificatiestappen uitvoeren.

Hier vindt u meer informatie over het verificatieproces voor Google-bedrijfsprofielen.

Opmerking: Als u de andere vereiste bedrijfschecks met succes heeft doorlopen en uw Lokale diensten-advertentie al wordt getoond, moet u deze stap uitvoeren om te zorgen dat uw advertentie blijft verschijnen in zoekresultaten.

U kunt uw profiel bekijken om de status van deze stap te checken. Het kan 24 uur duren voordat deze stap op het verificatiedashboard is gemarkeerd als klaar.

Over bedrijfsregistratiecontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google of bedrijven zijn geregistreerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van dat land. Bedrijven moeten Google bewijs van hun bedrijfsregistratie verstrekken door relevante documenten te uploaden, door registratienummers te verstrekken, middels een attest of op een andere manier. Google doet zijn best om de geldigheid van de registraties van elk bedrijf te verifiëren.

Mogelijke documentatie voor bedrijfsregistratie per land

Land Mogelijke documentatie voor bedrijfsregistratie (in lokale taal) Taal
Oostenrijk Umsatzsteuer-ID-Nr. de
België Btw-nummer of Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen nl
Numéro de TVA of Numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises fr
Frankrijk SIRENE-/SIRET-code fr
Numéro de TVA fr
Attestation de régularité fiscale (formulaire n°3666-SD) fr
Extrait Kbis fr
Duitsland Bescheid über die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer de
Handelsregister-Nr. de
Gewerbeanmeldung-Nr. de
Ierland Btw-nummer en
Bedrijfsregistratie bij het Companies Registration Office (CRO) en
Energierekening en
Italië Visura Camerale it
Partita IVA it
Spanje CIF / NIF Intracomunitario es
Número de IVA es
Zwitserland Unternehmens-Identifikationsnummer (bijvoorbeeld CHE-123.456.789 MWST) de
Numéro IDE (bijvoorbeeld CHE-123.456.789 TVA) fr
Numero d'identificazione delle imprese (bijvoorbeeld CHE-123.456.789 IVA) it
Verenigd Koninkrijk Btw-nummer en
CRN van het Companies House Registry en

Over verzekeringscontroles

Voor bedrijfscategorieën waarvoor een verzekering vereist is (algemeen, professioneel of voor wanpraktijken), moeten bedrijven hun verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie.

Uploadrichtlijnen voor verzekeringen (Noord-Amerika):

  • Het document moet ten minste 14 dagen na indienen actief en geldig zijn.
  • De naam op de documentatie moet overeenkomen met de naam waarmee u wilt adverteren. Als dat niet het geval is, voegt u aanvullende documentatie bij, zoals een Handelend onder de naam-document (h.o.d.n.-document), waarin het partnerschap wordt aangetoond.
  • Het vermelde bedrijfsadres moet betrekking hebben op het servicegebied waarvoor u wilt adverteren.
  • Het dekkingsbedrag van de verzekering moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het vereiste bedrag, afhankelijk van uw bedrijfscategorie en locatie. Het vereiste bedrag staat op het scherm waar u verzekeringen kunt uploaden op het dashboard voor bedrijfsverificatie.
  • In de Verenigde Staten en Canada is het beste document dat u kunt verstrekken een geldig certificaat van verzekering met een handtekening. Zorg dat de naam op uw verzekering overeenkomt met de naam die u heeft gebruikt om u aan te melden voor Lokale diensten-advertenties. Als uw verzekering is afgesloten onder een andere naam, stuurt u een h.o.d.n.-document (handelend onder de naam).
  • Er moet een polisnummer worden getoond.
  • Het document moet legitiem en niet-bewerkbaar zijn.

Uploadrichtlijnen voor verzekeringen (Europa):

Verstrek een document voor een algemene of zakelijke aansprakelijkheidsverzekering met daarop het dekkingsbedrag, de naam van het bedrijf of de eigenaar en het adres. Opmerking: Aansprakelijkheidsverzekeringen voor werknemers worden niet geaccepteerd. Als uw verzekering actief is en niet verloopt, moet u een betalingsbewijs van het afgelopen jaar indienen om te bevestigen dat de verzekering nog geldig is.

Over licentiecontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google dat bedrijven toepasselijke nationale of provinciale licenties of vergunningen hebben voor bedrijven en eigenaren of beheerders, voor zover dat mogelijk is. De licenties die Google voor elk bedrijf heeft geverifieerd, staan vermeld in het aanbiedersprofiel van het bedrijf. Google valideert deze vergunningen op basis van de databases van de staat of het land.

Bedrijven moeten ook bevestigen dat ze de toepasselijke vergunningen op lagere bestuursniveaus (county, provincie en gemeente) bezitten en dat alle serviceprofessionals de juiste vergunningen hebben. Als een bedrijf meerdere locaties bedient, moet het een vergunning op bedrijfs- en werknemersniveau opgeven voor elke locatie.

Over de verificatie van de National Provider Identifier (alleen in de Verenigde Staten)

Voor zorgsectoren in de Verenigde Staten is verificatie van de National Provider Identifier (NPI) een vereiste om advertenties te tonen in Lokale diensten. NPI's worden geverifieerd via een integratie met de NPPES NPI Registry API. Als er geen NPI of meerdere NPI's worden gevonden, moet de aanbieder het supportteam voor Lokale diensten-advertenties bellen om het NPI-nummer te laten verifiëren. Bedrijven kunnen meerdere NPI's hebben, individuen maar 1.

Over geavanceerde verificatie

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie doorlopen om te voorkomen dat niet goedgekeurde bedrijven op Google adverteren met een valse identiteit. Geavanceerde verificatie is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en video-interviews die zijn uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van niet goedgekeurd of misleidend bedrijfsbeleid.

Screenings- en verificatievereisten

Afhankelijk van uw regio en bedrijfstype vereist Google bepaalde documenten en vergunningen om uw screening en verificatie af te ronden. Controleer de vereisten voor uw bedrijf als u uw account voor Lokale diensten-advertenties instelt. Meer informatie over de screenings- en verificatievereisten voor bedrijven

Gerelateerde link

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

true
Wilt u meer werk binnenhalen?

Versterk de reputatie van uw bedrijf met Google Kopersbescherming en trek nieuwe klanten aan. Met Lokale diensten-advertenties kan uw bedrijf worden weergegeven bovenaan Google Zoeken en bereikt u klanten in uw regio. U betaalt alleen als een klant via uw advertentie contact met u opneemt.

Meld u vandaag nog aan

of bel 0800-58-270 om aan de slag te gaan

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu