Ismerkedés a szűrési és ellenőrzési folyamattal

A Helyi szolgáltatások hirdetései programban való részvételhez minden vállalkozásnak át kell esnie a Google szűrési és ellenőrzési folyamatán. A folyamat a vállalkozás kategóriája és helye szerint eltér, és tartalmazhat háttérellenőrzéseket, a cégbejegyzés, a biztosítás és az engedélyek ellenőrzését, valamint a véleményekre vonatkozó minimális követelmények teljesítésének ellenőrzését.

A háttérellenőrzések

Megjegyzés: Háttérellenőrzésre az Egyesült Államokban és Kanadában van szükség (a folyamat a vállalkozás kategóriája és helye szerint eltér). További információ a szolgáltatókra vonatkozó cégszűrési és -ellenőrzési követelményekről.

Bizonyos vállalkozáskategóriákban és helyeken a Helyi szolgáltatások hirdetései megkövetelik a vállalkozás, a cégtulajdonos és az ügyfeleket kiszolgáló munkatársak (alkalmazottak, vállalkozók – beleértve az alvállalkozókat –, valamint minden más olyan dolgozó, aki az ügyfelek otthonában, munkahelyén vagy bármely más tulajdonában nyújt szolgáltatásokat) háttérellenőrzését.

A cégtulajdonosok és az ügyfeleket kiszolgáló munkatársak háttérellenőrzése magában foglalja a személyazonosság és a priusz ellenőrzését, így az Egyesült Államokban a szexuális bűnözők, a terroristák, valamint a kiszabott büntetések országos adatbázisaival történő összevetést. A vállalatok szintjén a folyamat tartalmazza a polgári peres előzményeket is (így az Egyesült Államokban például szövetségi és állami bíróságok ítéleteit és a tőlük származó zálogjogokat). A háttérellenőrzés nem jár a hitelképesség ellenőrzésével.

A vállalkozásoknak nem kell fizetniük a háttérellenőrzésért.

Ki hajtja végre a háttérellenőrzést?

A háttérellenőrzést helyi háttérellenőrző partnerek végzik. A háttérellenőrzések eredményei szigorúan bizalmas jellegűek az adott vállalkozás és háttérellenőrző partnerünk között. A vállalkozásoknak helyi háttérellenőrző partnerünkhöz kell fordulniuk az ellenőrzött információkkal, a vizsgált időtartammal, a fellebbezésekkel és egyebekkel kapcsolatos kérdéseikkel.

A saját háttérellenőrzési partnerrel és folyamattal rendelkező vállalkozások kérhetik az általuk végzett háttérellenőrzés egyenértékűként való elismerését. Az e lehetőség iránt érdeklődő vállalkozásoknak a Helyi szolgáltatások velük dolgozó bevezetési kapcsolattartójához kell fordulniuk. A Google megvizsgálja az ezzel kapcsolatosan benyújtott kérelmeket, és eldönti, hogy a háttérellenőrzést végző partner és a folyamat megfelel-e a Google normáinak.

Előfordulhat, hogy a háttérellenőrző partnerek minőség-ellenőrzési célból anonimizált, illetve összesített adatokat küldenek a Google részére.

A háttérellenőrzések végrehajtása

Mielőtt háttérellenőrző partnereink bármilyen háttérellenőrzést végeznének, minden személynek lehetőséget adnak arra, hogy az állami, szövetségi, megyei, országos, illetve tartományi jogszabályok alapján áttekintse a számukra szükséges átadandó adatokat. Háttérellenőrző partnereink arról is gondoskodnak, hogy az ellenőrzések elvégzése előtt minden érintett elfogadja a feltételeket. Az átadott adatok és a feltételek lehetővé teszik háttérellenőrző partnereinknek, hogy elvégezzék az adott Google-programhoz szükséges ellenőrzéseket, valamint a későbbiekben az esetleges utánkövető ellenőrzéseket. Háttérellenőrző partnereink megbízható szolgáltatók, akik szigorú adatbiztonsági felülvizsgálatokon mentek keresztül, és minden személy esetében biztosítják az adatok védelmét.

Kire terjed ki az ellenőrzés?

A háttérellenőrzést a vállalkozás egy meghatalmazott képviselőjének (a vállalkozás tulajdonosának vagy vezetőjének) kell elvégeznie a vállalkozás nevében. Ha egy képviselő több, azonos vállalkozásnevet használó vállalkozást birtokol és működtet, akkor a képviselőnek minden egyes helyre vonatkozóan el kell végeznie az üzleti entitás háttérellenőrzését, valamint minden egyes helyen el kell végeznie a cégtulajdonos háttérellenőrzését is. Az adott kategóriákban a képviselő átadja a Google háttérellenőrző partnerének azon szolgáltatási szakembereknek a listáját is, akik esetében szintén kötelezően el kell végezni a háttérellenőrzést. A háttérellenőrzés nem jár a hitelképesség ellenőrzésével.

Ezen felül a következő személyek ellenőrzésére kerül sor:

  • A vállalkozás összes tulajdonosa esetében kötelezően el kell végezni a büntetőjogi háttérellenőrzést. Ez a háttérellenőrzés a személyazonosság és a bűnügyi múlt ellenőrzésével jár.
  • A megfelelő kategóriákba tartozó vállalkozásoknál kötelezően háttérellenőrzésre kerül sor minden olyan alkalmazott, független alvállalkozó, ideiglenes dolgozó, kisegítő dolgozó, szolgáltató és egyéb dolgozó tekintetében, aki az ügyfél részére alapszolgáltatásokat nyújt (szolgáltatási szakemberek). Az irodavezetőkre, adminisztrációs munkatársakra, ügyfélszolgálati dolgozókra és egyéb, az ügyfeleket közvetlenül nem kiszolgáló munkatársakra vonatkozóan nem kell háttérellenőrzést végezni. Ez a háttérellenőrzés a személyazonosság és a bűnügyi múlt ellenőrzésével jár.

Mi történik, ha nem megy át a háttérellenőrzésen?

Azok a vállalkozások, amelyek nem mennek át a háttérellenőrzésen, nem vehetnek részt abban a Google-programban, amelyre jelentkeztek. Vegye figyelembe, hogy a vállalkozás tulajdonosa és munkatársai bármikor felvehetik a kapcsolatot háttérellenőrző partnereinkkel az esetleges hibák és pontatlanságok jelzése, illetve a háttérellenőrzés eredményeire történő egyéb reagálás érdekében. A felénk esetlegesen jelzett hibák, illetve pontatlanságok kijavítása és a programból való kizárásról szóló végleges döntés után a vállalkozásnak további 30 napig kell várnia, mielőtt ismét kérelmezhetné a felvételét a Google programjába. Ha a második kérelmet is elutasítjuk, akkor 180 napot kell várnia, mielőtt ismét jelentkezhetne (minden egyes ismételt jelentkezés esetében).

A vállalkozás bejegyzésének ellenőrzése

Az országtól függően a Google ellenőrzi, hogy a vállalkozások az adott országra vonatkozó jogszabályok és előírások szerint be vannak-e jegyezve. A vállalkozásoknak igazolniuk kell a Google számára a vállalkozás bejegyzését: ehhez fel kell tölteniük a vonatkozó dokumentumokat, és meg kell adniuk a bejegyzési számokat igazoló nyilatkozat útján vagy egyéb módon. A Google mindent megtesz annak érdekében, hogy ellenőrizze az egyes vállalkozások bejegyzésének érvényességét.

Elfogadott cégbejegyzési okiratok országonként

Ország Elfogadott cégbejegyzési okiratok (helyi nyelven) Nyelv
Ausztria Umsatzsteuer-ID-Nr. de
Belgium BTW-nummer vagy Ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen nl
Numéro de TVA vagy Numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises fr
Franciaország SIRENE/SIRET-kód fr
Numéro de TVA fr
Attestation de régularité fiscale (formulaire n°3666-SD) fr
Extrait Kbis fr
Németország Bescheid über die Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer de
Handelsregister-Nr. de
Gewerbeanmeldung-Nr. de
Írország VAT Tax ID en
Business Registration with the Companies Registration Office (CRO) en
Utility Bill en
Olaszország Visura Camerale it
Partita IVA it
Spanyolország CIF / NIF Intracomunitario es
Número de IVA es
Svájc Unternehmens-Identifikationsnummer (pl. CHE-123.456.789 MWST) de
Numéro IDE (pl. CHE-123.456.789 TVA) fr
Numero d'identificazione delle imprese (pl. CHE-123.456.789 IVA) it
Egyesült Királyság VAT Tax ID en
CRN from the Companies House Registry en
Utility Bill en

A biztosítás ellenőrzése

Az általános, szakmai vagy műhiba-biztosítást igénylő vállalkozáskategóriáknál a vállalkozásoknak be kell nyújtaniuk a biztosítási jogviszonyuk fennállását igazoló dokumentumokat. Az előírt minimális biztosítási összeg a kategóriától és a helytől függ.

Biztosításra vonatkozó feltöltési irányelvek (Észak-Amerika):

  • A dokumentumnak legalább a beküldés után 14 napig aktívnak és érvényesnek kell lennie.
  • A dokumentumon szereplő névnek meg kell egyeznie a hirdetéshez használni kívánt névvel. Ha nem egyezik meg, csatoljon további dokumentumokat, például a kereskedelmi nevet tartalmazó okiratot, amely bizonyítja a partnerséget.
  • A vállalkozás megadott címének azon a szolgáltatási területen kell lennie, ahol hirdetni szeretne.
  • A biztosítás fedezetének legalább a vállalkozás kategóriájától és helyétől függően előírt összegűnek kell lennie. Az előírt összeg megjelenik a vállalkozás igazolására szolgáló irányítópult biztosítás feltöltésére szolgáló képernyőjén.
  • Az Egyesült Államokban és Kanadában a legcélszerűbb egy érvényes és aláírt biztosítási kötvényt beküldeni. Győződjön meg arról, hogy a biztosítási kötvényen szereplő név egyezzen a Helyi szolgáltatások hirdetéseire való feliratkozáskor használt névvel. Ha a biztosítási kötvényen egy másik vállalkozás neve szerepel, csatoljon a kereskedelmi név használatáról szóló dokumentumot is.
  • Látszania kell a kötvényszámnak.
  • A dokumentumnak szabályszerűnek és nem szerkeszthetőnek kell lennie.

Biztosításra vonatkozó feltöltési irányelvek (Európa):

Küldje be nyilvános vagy általános felelősségbiztosítási dokumentumát, amelyen szerepel a fedezet összege, valamint a cég vagy tulajdonos neve és címe. Vegye figyelembe, hogy a munkáltatói felelősségbiztosítást nem tudjuk elfogadni. Ha a biztosítás folyamatosan megújul, és még nem jár le, akkor be kell küldenie az elmúlt egy évre vonatkozó díjfizetési igazolást is, amely bizonyítja, hogy a biztosítás továbbra is érvényes.

Az engedélyek ellenőrzése

Az országtól függően a Google a lehetőségek szerint ellenőrzi, hogy a vállalkozás és tulajdonosai vagy vezetői rendelkeznek-e az adott államra, régióra és/vagy országra érvényes engedéllyel. A Google által ellenőrzött engedélyek megjelennek az egyes vállalkozások szolgáltatói profiljában. A Google az állami vagy országos adatbázisok alapján ellenőrzi ezeket az engedélyeket.

A vállalkozásoknak azt is meg kell erősíteniük, hogy ők, illetve minden szolgáltató szakemberük rendelkezik a megfelelő, az adott megyére, városra és régióra érvényes engedélyekkel. Ha egy vállalkozás több helyen is tevékenykedik, akkor minden egyes helyhez biztosítani kell mind a vállalkozásra, mind az alkalmazottakra vonatkozó engedélyeket.

A nemzeti szolgáltatói azonosító ellenőrzése (csak az Egyesült Államokban)

Az Egyesült Államokban az egészségügyi ágazatok esetében a nemzeti szolgáltatói azonosító (NPI) ellenőrzése előfeltétele a Helyi szolgáltatások rendszerében történő hirdetésmegjelenítésnek. Az NPI-t az NPPES NPI Registry API-val való integráció segítségével ellenőrizzük. Ha nem található egy vagy több NPI, akkor a szolgáltatónak fel kell hívnia a Helyi szolgáltatások hirdetéseinek ügyfélszolgálatát, hogy igazolja az NPI-számát. Vegye figyelembe, hogy a vállalkozásoknak több, az egyes embereknek azonban csak egy NPI-je lehet.

A speciális ellenőrzés

Egyes vállalkozáskategóriáknál a hirdetőkre vonatkozóan speciális ellenőrzést kell végezni, hogy csaló vállalkozások ne hirdethessenek a Google rendszerében hamis személyazonossággal. A speciális ellenőrzés a vállalat Google Ads-fiókjának áttekintésére (ha ez releváns), a nyilvánosan hozzáférhető adatokra, valamint a Google által végzett videóinterjúkra terjed ki. Az ellenőrzés során megvizsgálják a vállalkozás bejegyzésének érvényességét, valamint a csalárd, illetve félrevezető üzleti gyakorlatra utaló jeleket is.

Szűrési és ellenőrzési követelmények

A régiótól és a vállalkozás típusától függően a Google bizonyos dokumentumokat és engedélyeket kér a szűrés és az ellenőrzés elvégzéséhez. A Helyi szolgáltatások hirdetései-fiók létrehozásakor tekintse át a vállalkozásra vonatkozó követelményeket. További információ a cégszűrési és -ellenőrzési követelményekről.

Kapcsolódó link

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
false
false
false