Zásady komunity

Co znamená být místním průvodcem

Místní průvodci jsou ti, kteří Mapám Google vlastně vdechují život. Píšou recenze, přidávají fotky a shromažďují fakta, která lidem usnadňují a zpříjemňují orientaci ve světě a vnášejí do něj více zábavy. Odznak logo_local_guides_badge_color_1x_web_48dp.png symbolizuje praktické znalosti a odhodlání podělit se o každodenní zkušenosti, které pomáhají lidem po celém světě při okamžitém rozhodování. Místní průvodci přidávají do map nejrůznější informace, od fotek neodolatelných jídel až po údaje o v Mapách zatím neuvedených malých firmách, a pomáhají tak lidem všeho druhu lépe se v okolním světě orientovat. Tuto svou úlohu plní členové komunity zodpovědně.  

Místní průvodci získávají své odznaky na základě svých soustavných příspěvků, které odpovídají zmíněným hodnotám. Budete-li se řídit následujícími pokyny, nemělo by vám hrozit vyloučení z tohoto programu.

Sdílejte své recenze a tipy uvážlivě

Nebojte se zajít do podrobností. Vždy o daném místě uveďte důležité informace a dojem, jaký ve vás zanechalo. Vyvarujte se vágních, obecných a stále se opakujících komentářů, které se omezují například na pouhé „ok“, „dobré“ nebo „mňam“. Popište prostředí, design, svoje pocity, přednosti, případně i slabé stránky a důležité zvláštnosti daného místa.

  • V případě restaurací, kaváren a barů sdělte, co jste si tam dali, co byste doporučili nebo naopak nedoporučili. 
  • U obchodů popište sortiment, cenové rozpětí a úroveň obsluhy. Uveďte také, jakému typu zákazníků by se mohl obchod líbit. 

Místní průvodci, kteří přidávají identické recenze k různým místům, budou z programu vyloučeni.

Pořizujte fotky, které místo názorně a výstižně charakterizují

Fotky mají pomoci zachytit a sdělit atmosféru, případně i příběh daného místa. Je proto potřeba, aby se snímky místa týkaly a byly ostré. Obvykle pomáhá využít kouzla přírodního osvětlení, vyzkoušet záběry z různých úhlů pohledu a z dostatečné vzdálenosti, aby byla co nejlépe zachycena celková atmosféra místa, a potom nahrát ty nejpovedenější. Vhodné je také pořídit například snímek na šířku zachycující celou budovu zvenku, v případě restaurace pak záběr jídla pořízený shora. Při focení je také třeba respektovat soukromí osob a vždy se jich zeptat, jestli si je můžete vyfotit. Na určitých místech, například ve školách nebo v nemocnicích, se při focení lidí vyvarujte snímků, na kterých by je mohl někdo poznat.

Tmavé, rozmazané a nadbytečné fotky budou odstraněny. Uživatelé, kteří používají tytéž fotky u různých míst nebo přidávají snímky porušující autorská práva, budou z programu také vyloučeni.

Zachovejte si důvěryhodnost

Příspěvky musí vycházet ze skutečných zážitků a pravdivých informací. Záměrně nepravdivé údaje, kopírované nebo zcizené fotky, odpovědi mimo téma, urážlivý způsob vyjadřování, osobní útoky a zbytečné nebo nesprávné úpravy – to vše představuje porušení našich zásad. Pokud se s takovým chováním setkáte, nahlaste to.

Uživatelé, kteří naši důvěru zneužijí, budou z programu Místní průvodci vyloučeni.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false