การแจ้งเตือน

ข้อมูลอัปเดตสำคัญ: เราจะย้ายข้อมูลบทความช่วยเหลือในส่วนความช่วยเหลือของ Local Guides ไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Google Maps ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

สถานที่ที่เพิ่มในแผนที่ไม่ได้

มีสถานที่บางประเภทที่คุณเพิ่มในแผนที่ไม่ได้ ดังนี้

ประเภท ตัวอย่าง
สถานที่ที่ไม่แน่นอน
 • ธุรกิจที่ปิด "ชั่วคราว" นานกว่า 2 สัปดาห์
 • ธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศหรือรัฐนั้นๆ
 • สถานที่ให้เช่าหรือขาย
 • ธุรกิจตามฤดูกาลซึ่งไม่มีสถานที่ตั้งประจำถาวร
 • กิจกรรมชั่วคราวที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
 • บ้านพักตากอากาศที่ไม่มีการดำเนินการในสถานที่
 • บริการความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ (หากผิดกฎหมายในประเทศนั้น)
รายชื่อที่ไม่ใช่แบบถาวร
 • สถานที่นัดพบ
 • หลุมตามถนน
ไม่ปรากฏให้เห็นทางกาย
 • สายด่วน
 • ธุรกิจออนไลน์เท่านั้น
 • ที่อยู่รายชื่อธุรกิจที่ให้บริการตามสถานที่โดยไม่มีที่อยู่ทางกายภาพ หรือไม่ได้ให้บริการแก่สาธารณะ (เช่น บริการทำความสะอาด)
รายชื่อและสถานที่ตั้งส่วนตัว
 • บ้านของบุคคลมีชื่อเสียง
 • บ้านของคุณ
ไม่เป็นสาธารณะ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ด้านการทหารหรือมีความละเอียดอ่อน เช่น ฐานเก็บยุทธภัณฑ์ คลังขีปนาวุธ ค่ายทหาร หรือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่สาธารณะไม่รู้จักหรือไม่พบในเว็บไซต์ทางการหรือของรัฐบาล

หมายเหตุ: อนุญาตให้เพิ่มอาคารที่ไม่มีชื่อใน Maps

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก