Biểu mẫu thông báo phản đối theo DMCA

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) là luật bản quyền của Hoa Kỳ cung cấp các nguyên tắc để bảo vệ an toàn cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến trong trường hợp vi phạm bản quyền. Quản trị viên của trang web bị ảnh hưởng hoặc nhà cung cấp nội dung bị ảnh hưởng có thể gửi thông báo phản đối theo tiểu mục 512(g)(2) và (3) của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ hoặc luật hiện hành khác. Khi nhận được thông báo phản đối, chúng tôi có thể khôi phục tài liệu được đề cập đến.

Để gửi thông báo phản đối cho chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin được ghi rõ trong biểu mẫu web bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại (bao gồm cả các chi phí và phí luật sư) nếu bạn cố ý trình bày sai rằng nội dung đó bị xóa hoặc vô hiệu hóa là do nhầm lẫn hoặc xác định sai. Do vậy, nếu không chắc một tài liệu nào đó có vi phạm bản quyền của người khác hay không, bạn nên liên hệ với luật sư trước tiên

Ngoài ra, xin lưu ý rằng theo tiểu mục 512(g)(2) và (3) của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, nếu bạn gửi thông báo phản đối (cho dù qua biểu mẫu web của chúng tôi hay bằng các cách khác) thì thông tin liên hệ của bạn sẽ được chuyển tới người khiếu nại ban đầu. Bạn nên xem lại https://library.educause.edu/topics/policy-and-law/digital-millennium-copyright-act-dmca để biết thêm thông tin về Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DCMA).

* Trường bắt buộc

Thông tin của bạn

Tên của chính bạn, ngay cả khi bạn thực hiện yêu cầu này thay mặt cho người khác mà bạn được uỷ quyền đại diện. Nếu đang đại diện cho người khác, thì bạn phải có thẩm quyền hợp pháp để đại diện cho họ.
Nếu có.

Nêu rõ nội dung cụ thể mà Google đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập

Xin lưu ý: Nếu nội dung trên trang vi phạm tại thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu xóa ban đầu, thì thông báo phản đối của bạn sẽ không hợp lệ về mặt pháp lý. Đừng gửi thông báo phản đối nếu có nội dung bất hợp pháp, kể cả khi nội dung đó hiện đã bị xóa.
Thêm trường bổ sung
Nếu có nhiều URL cần báo cáo, bạn nên gửi từ 10 đến 100 URL trên mỗi thông báo để được xử lý trong thời gian nhanh nhất có thể. Bạn có thể gửi nhiều URL bằng cách nhấp vào đường liên kết "Thêm URL khác".
Vui lòng nhập một URL hợp lệ. URL phải bao gồm http:// và không được chứa dấu cách. Nhận sự trợ giúp về cách tìm URL.
Tại sao bạn lại yêu cầu khôi phục?
Chọn một trong các lựa chọn bên dưới.
*

Lời tuyên thệ

Tôi đồng ý với quyền tài phán của Tòa án liên bang đối với khu vực pháp lý nơi tôi sinh sống (hoặc Quận Bắc California nếu địa chỉ của tôi ở ngoài Hoa Kỳ) và tôi sẽ chấp nhận tống đạt trát tòa từ cá nhân cung cấp thông báo theo tiểu mục (c)(1)(C) hoặc người đại diện cho cá nhân đó. *
Tôi xin thề, chấp nhận bị trừng phạt nếu khai man, rằng tôi thực sự tin là nội dung được xác định ở trên đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu cần bị xóa hoặc vô hiệu hóa. *

Chữ ký

Bằng việc nhập tên đầy đủ của bạn dưới đây, bạn đang cung cấp cho chúng tôi chữ ký số của bạn. Chữ ký này có tính ràng buộc pháp lý như chữ ký tay của bạn. Để đảm bảo quá trình gửi thành công, chữ ký này phải hoàn toàn khớp với họ và tên bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này.
Chữ ký này phải hoàn toàn khớp với họ và tên bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này
Ngày ký: Sun, 28 May 2023
Trường sau là bắt buộc.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Một số thông tin về tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Ngoài ra, nội dung của các cuộc gọi và cuộc trò chuyện hỗ trợ cũng có thể được ghi lại. Chúng tôi sẽ dùng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và chương trình đào tạo, hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Dịch vụ dịch có thể được dùng trong cuộc trò chuyện và email.
Thông tin thêm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false