Biểu mẫu thông báo phản đối theo DMCA

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) là luật bản quyền của Hoa Kỳ cung cấp các nguyên tắc để bảo vệ an toàn cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến trong trường hợp vi phạm bản quyền. Quản trị viên của trang web bị ảnh hưởng hoặc nhà cung cấp nội dung bị ảnh hưởng có thể gửi thông báo phản đối theo tiểu mục 512(g)(2) và (3) của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ hoặc luật hiện hành khác. Khi nhận được thông báo phản đối, chúng tôi có thể khôi phục tài liệu được đề cập đến.

Để gửi thông báo phản đối cho chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin nêu rõ trong biểu mẫu web bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại (bao gồm cả các chi phí và phí luật sư) nếu bạn cố ý trình bày sai rằng nội dung đó bị xóa hoặc vô hiệu hóa là do nhầm lẫn hoặc xác định sai. Do vậy, nếu không chắc một tài liệu nào đó có vi phạm bản quyền của người khác hay không, bạn nên liên hệ với luật sư trước tiên

Ngoài ra, xin lưu ý rằng theo tiểu mục 512(g)(2) và (3) của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, nếu bạn gửi thông báo phản đối (cho dù qua biểu mẫu web của chúng tôi hay bằng các cách khác) thì thông tin liên hệ của bạn sẽ được chuyển tới người khiếu nại ban đầu. Bạn nên xem lại https://library.educause.edu/topics/policy-and-law/digital-millennium-copyright-act-dmca để biết thêm thông tin về Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DCMA).

* Trường bắt buộc

Thông tin của bạn

Tên của chính bạn, ngay cả khi bạn thực hiện yêu cầu này thay mặt cho người khác mà bạn được ủy quyền đại diện. Nếu đang đại diện cho người khác, thì bạn phải có thẩm quyền pháp lý để hành động thay mặt cho họ.
Nếu có.

Nêu rõ nội dung cụ thể mà Google đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập

Xin lưu ý: Nếu tại thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu xóa ban đầu mà nội dung trên trang vi phạm bản quyền, thì thông báo phản đối của bạn sẽ không hợp lệ về mặt pháp lý. Không gửi thông báo phản đối nếu có nội dung bất hợp pháp, kể cả khi nội dung đó hiện đã bị xóa.
Bổ sung thêm
Nếu có nhiều URL cần báo cáo, bạn nên gửi trong khoảng từ 10 tới 100 URL mỗi thông báo để được xử lý trong thời gian nhanh nhất có thể. Bạn có thể gửi nhiều URL bằng cách nhấp vào liên kết "Thêm URL khác" ở bên dưới.
Vui lòng nhập một URL hợp lệ. URL phải bao gồm http:// và không được chứa dấu cách. Bạn có thể xem trợ giúp về cách tìm URL tại đây.

Lời tuyên thệ

Chữ ký

Bằng cách nhập tên đầy đủ của bạn dưới đây, bạn đang cung cấp cho chúng tôi chữ ký điện tử của mình, có tính ràng buộc pháp lý như chữ ký tay của bạn. Chữ ký đó phải hoàn toàn khớp với tên và họ bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này để đảm bảo quá trình gửi thành công.
Chữ ký của bạn phải hoàn toàn khớp với tên và họ mà bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này
Đã ký ngày Wed, 22 Jan 2020
Trường sau là bắt buộc.
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm