Biểu mẫu đơn kháng cáo

Nếu nội dung của bạn đã bị gỡ bỏ khỏi một sản phẩm của Google vì có yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền nhưng bạn cho rằng đã có nhầm lẫn hoặc bạn có quyền sử dụng nội dung trong đơn kiện, thì bạn có thể gửi đơn kháng nghị (hay còn gọi là đơn kháng cáo). Để kháng nghị, vui lòng cung cấp thông tin theo biểu mẫu trên web bên dưới. 

Xin lưu ý rằng thông tin liên hệ của bạn sẽ được chuyển tiếp đến người khiếu kiện ban đầu, đồng thời việc gửi đơn kháng cáo có thể khiến người khiếu kiện tiến hành thủ tục tố tụng chống lại bạn. Sau khi nhận được đơn kháng cáo của bạn, chúng tôi sẽ đánh giá rồi chuyển tiếp đơn này đến người khiếu kiện (nếu thích hợp). Sau khi chúng tôi chuyển tiếp đơn kháng cáo của bạn, nếu người khiếu kiện không tiến hành thủ tục tố tụng chống lại bạn trong vòng 10 ngày làm việc và nếu nội dung đó không vi phạm những chính sách khác của Google, chúng tôi sẽ khôi phục nội dung của bạn. 

Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại (bao gồm cả các chi phí và phí luật sư) nếu xuyên tạc nghiêm trọng rằng nội dung đó bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hoá là do nhầm lẫn hoặc xác định sai. Nếu không chắc liệu một nội dung nhất định có vi phạm bản quyền hay không thì bạn nên trao đổi với luật sư.

Yêu cầu gỡ bỏ vì lý do pháp lý sẽ được xử lý tự động. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp pháp lý.

 

* Trường bắt buộc

Thông tin của bạn

Tên của chính bạn, ngay cả khi bạn thực hiện yêu cầu này thay mặt cho người khác mà bạn được uỷ quyền đại diện. Nếu đang đại diện cho người khác, thì bạn phải có thẩm quyền hợp pháp để đại diện cho họ.
Bạn có thể để trống trường này nếu không thay mặt chủ lao động của mình gửi yêu cầu gỡ bỏ.

Nêu rõ nội dung cụ thể mà Google đã hạn chế quyền truy cập hoặc tắt tính năng kiếm tiền

Xin lưu ý rằng: Nếu nội dung trên trang được xác định là vi phạm tại thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu gỡ bỏ ban đầu, thì đơn kháng cáo của bạn sẽ không hợp lệ về mặt pháp lý. Vui lòng không gửi đơn kháng cáo nếu có nội dung bất hợp pháp, kể cả khi nội dung đó hiện đã bị gỡ bỏ.
Vui lòng nhập mỗi URL một dòng (Tối đa 100 dòng)
Tại sao bạn lại yêu cầu khôi phục?
Chọn một trong các lý do bên dưới.
*

Lời tuyên thệ

Tôi đồng ý với quyền tài phán của Toà án Quận tư pháp đối với quận tư pháp nơi tôi cư trú (hoặc Quận Bắc California nếu địa chỉ của tôi ở ngoài Hoa Kỳ) và tôi sẽ chấp nhận tống đạt trát toà từ cá nhân cung cấp thông báo theo tiểu mục (c)(1)(C) hoặc người đại diện cho cá nhân đó. *
Tôi xin thề và chấp nhận bị trừng phạt nếu khai man, rằng tôi thành thực tin là nội dung được xác định ở trên đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hoá do nhầm lẫn hoặc do xác định sai nội dung cần bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hoá. *
Tôi đã cung cấp chính xác nhất có thể những thông tin trên đây. *

Chữ ký

Bằng việc nhập tên đầy đủ của bạn dưới đây, bạn đang cung cấp cho chúng tôi chữ ký số của bạn. Chữ ký này có tính ràng buộc pháp lý như chữ ký tay của bạn. Để đảm bảo quá trình gửi thành công, chữ ký này phải hoàn toàn khớp với họ và tên bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này.
Chữ ký này phải hoàn toàn khớp với họ và tên bạn đã nhập ở đầu biểu mẫu này
Ngày ký: Sat, 22 Jun 2024
Trường sau là bắt buộc.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Một số thông tin về tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Ngoài ra, nội dung của các cuộc gọi và cuộc trò chuyện hỗ trợ cũng có thể được ghi lại. Chúng tôi sẽ dùng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và chương trình đào tạo, hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật, đồng thời cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Dịch vụ dịch có thể được dùng trong cuộc trò chuyện và email.
Thông tin thêm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính