Câu hỏi thường gặp về bản quyền

Tôi có quyền sử dụng nội dung này. Tại sao nội dung này bị xóa?

Làm cách nào để nhận quyền sử dụng bài hát, hình ảnh hoặc cảnh phim của người khác?

Nếu tôi đã gửi khiếu nại bản quyền tới Google, tại sao tôi phải cung cấp tất cả thông tin của mình mỗi lần tôi có yêu cầu khác?

Hậu quả của việc vi phạm bản quyền là gì?

Tôi đã thông báo cho Google về trang vi phạm bản quyền của tôi và trang đó đã bị xóa nhưng tôi vừa nhận được email cho biết trang đó có thể được khôi phục. Điều gì đang diễn ra?


Tôi có quyền sử dụng nội dung này. Tại sao nội dung này bị xóa?

Nếu bạn đã xóa quyền sử dụng tài liệu được bảo vệ bản quyền nhất định trên trang của mình, bạn có thể cần phải thông báo cho chủ sở hữu nội dung gốc để tránh xóa nhầm. Nếu trang của bạn bị xóa do lỗi, bạn có tùy chọn yêu cầu thu hồi từ nguyên đơn bằng cách liên hệ trực tiếp với họ hoặc gửi thông báo chống khiếu nại.

Trước khi đưa ra thông báo phản đối, bạn có thể cần phải tự hỏi mình một số câu hỏi để đảm bảo rằng tranh chấp này hợp lệ:

  • Bạn có phải là chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm không?
  • Bạn có quyền với tất cả các tài liệu của bên thứ ba được sử dụng trong tác phẩm từ chủ sở hữu bản quyền thích hợp không?
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào có được coi là sử dụng hợp pháp, sử dụng hợp lý hay đủ tiêu chuẩn cho ngoại lệ theo luật bản quyền hiện hành không?

Nếu một trong các điều kiện ở trên áp dụng cho nội dung của bạn, bạn có thể cần phải nghiên cứu quy trình tranh chấp thích hợp nhất hoặc hỏi ý kiến luật sư. Nếu không, bạn có thể vi phạm luật bản quyền.

Làm cách nào để nhận quyền sử dụng bài hát, hình ảnh hoặc cảnh phim của người khác?

Nếu bạn định bao gồm tài liệu được bảo vệ bản quyền trong tác phẩm của mình, bạn có thể cần tìm kiếm quyền để thực hiện việc đó trước. Google không thể cấp cho bạn những quyền này và chúng tôi không thể hỗ trợ bạn trong việc tìm và liên hệ với các bên có thể cấp quyền cho bạn. Đây là một vài điều bạn phải nghiên cứu và tự xử lý hoặc có sự hỗ trợ của luật sư.

Nếu tôi đã gửi khiếu nại bản quyền tới Google, tại sao tôi phải cung cấp tất cả thông tin của mình mỗi lần tôi có yêu cầu khác?

Theo luật bản quyền, chúng tôi yêu cầu thông báo bản quyền đầy đủ cho mỗi yêu cầu xóa.

Cách dễ nhất để gửi đơn khiếu nại khác là sử dụng biểu mẫu web trực tuyến của chúng tôi.

Hậu quả của vi phạm bản quyền là gì?

Đối với Google, hậu quả của vi phạm bản quyền thật đơn giản. Chúng tôi tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA). Theo luật này, khi được thông báo một cách thỏa đáng, chúng tôi có thể vô hiệu hóa quyền truy cập nội dung vi phạm luật bản quyền hiện hành.

Nếu chúng tôi nhận được thông báo vi phạm hợp lệ xác định nội dung có liên quan đến tác phẩm của bạn, tác phẩm đó sẽ bị xóa và bạn có thể nhận được khiếu nại.

Ngoài ra, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn khiếu kiện vi phạm. Ở Hoa Kỳ, vi phạm bản quyền có thể dẫn đến thiệt hại theo luật định lên đến $150.000 cho mỗi tác phẩm bị vi phạm và trong một số trường hợp có thể bị phạt hình sự.

Tôi đã thông báo cho Google về trang vi phạm bản quyền của tôi và trang đó đã bị xóa nhưng tôi vừa nhận được email cho biết trang đó có thể được khôi phục. Điều gì đang diễn ra?

Chúng tôi có thể đã nhận được thông báo phản đối về yêu cầu xóa của bạn. Theo luật, nội dung sẽ được khôi phục trừ khi bạn gửi bằng chứng cho thấy rằng bạn đã nộp đơn khiếu nại người dùng nhằm hạn chế hoạt động bị cáo buộc vi phạm. Nếu chúng tôi không nhận được thông báo đó từ bạn trong vòng 10 ngày, chúng tôi có thể khôi phục tài liệu cho Google.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không phải là luật sư của bạn và thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi cung cấp nội dung này cho các mục đích thông tin.
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false