Pogosta vprašanja o avtorskih pravicah

Imam dovoljenje za uporabo te vsebine. Zakaj je bila odstranjena?

Kako pridobim dovoljenje za uporabo skladbe, slik ali posnetkov nekoga drugega?

Če sem Googlu že poslal(-a) pritožbo glede avtorskih pravic, zakaj moram pri vsakem vnovičnem pošiljanju zahtev znova navesti vse svoje podatke?

Kakšne so posledice kršenja avtorskih pravic?

Google sem obvestil(-a) o strani, ki krši moje avtorske pravice, nakar je bila odstranjena, vendar sem pravkar prejel(-a) e-poštno obvestilo, da je morda bila obnovljena. Kaj se dogaja?


Imam dovoljenje za uporabo te vsebine. Zakaj je bila odstranjena?

Če ste pridobili pravice za uporabo določenega gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, na svoji strani, priporočamo, da obvestite lastnika izvirne vsebine, da se izognete odstranitvi po pomoti. Če je bila vaša stran pomotoma odstranjena, imate možnost od tožnika zahtevati vnovično objavo, tako da se obrnete neposredno nanj ali s pošiljanjem ugovora na pritožbo.

Priporočamo, da si pred pošiljanjem ugovora na pritožbo postavite nekaj vprašanj, da se prepričate, da gre za utemeljen spor:

  • Ali ste lastnik avtorskih pravic za delo?
  • Ali imate od ustreznih lastnikov avtorskih pravic vsa dovoljenja za gradivo tretjih oseb, uporabljano v delu?
  • Ali naj bi se vaša uporaba morebitnega avtorsko zaščitenega gradiva obravnavala kot poštena uporaba ali pošteno ravnanje oziroma v upoštevni zakonodaji o avtorskih pravicah zanjo obstaja utemeljitev za izjemo?

Če se kateri od zgornjih pogojev nanaša na vašo vsebino, priporočamo, da preučite, kateri postopek reševanja sporov bi bil najprimernejši, ali se obrnete na odvetnika. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da kršite zakonodajo o avtorskih pravicah.

Kako pridobim dovoljenje za uporabo skladbe, slik ali posnetkov nekoga drugega?

Če nameravate v svojem delu uporabiti gradivo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, boste morda za to najprej potrebovali dovoljenje. Google vam ne more podeliti teh pravic, pri čemer vam ne moremo pomagati pri iskanju tistih, ki vam jih lahko podelijo, in vzpostavljanju stika z njimi. To boste morali raziskati in urediti sami ali s pomočjo odvetnika.

Če sem Googlu že poslal(-a) pritožbo glede avtorskih pravic, zakaj moram pri vsakem vnovičnem pošiljanju zahtev znova navesti vse svoje podatke?

Skladno z zakonodajo o avtorskih pravicah potrebujemo popolno obvestilo o kršitvi avtorskih pravic za vsako posamezno zahtevo za odstranitev.

Novo pritožbo najlažje pošljete tako, da uporabite naš spletni obrazec.

Kakšne so posledice kršenja avtorskih pravic?

Za Google so posledice kršitve avtorskih pravic preproste. Ravnamo skladno z ameriškim zakonom o elektronskih avtorskih pravicah (DCMA). V skladu s tem zakonom lahko na podlagi ustreznega obvestila onemogočimo dostop do vsebine, ki krši upoštevno zakonodajo o avtorskih pravicah.

Če prejmemo veljavno obvestilo o kršitvi glede vašega dela, bo to delo odstranjeno in morda boste dobili opomin.

Poleg tega vas lahko lastniki avtorskih pravic tožijo zaradi kršitve njihovih pravic. V Združenih državah ste lahko kaznovani z zakonskimi odškodninami do 150.000 USD na delo, za katerega so bile kršene pravice, in v nekaterih primerih se lahko proti vam sproži tudi kazenski postopek.

Google sem obvestil(-a) o strani, ki krši moje avtorske pravice, nakar je bila odstranjena, vendar sem pravkar prejel(-a) e-poštno obvestilo, da je morda bila obnovljena. Kaj se dogaja?

Verjetno smo prejeli ugovor na pritožbo glede vaše zahteve za odstranitev. Skladno z zakonodajo bo vsebina obnovljena, razen če pošljete dokazilo, da ste sprožili sodni postopek proti uporabniku z namenom zadržanja domnevno kršeče dejavnosti ali da ste vložili prijavo proti uporabniku pri komisiji za prijavo kršitev avtorskih pravic pri uradu za avtorske pravice Združenih držav. Če od vas v 10 dneh ne prejmemo teh dokazil, bomo morda gradivo obnovili v Googlu.

Zavrnitev odgovornosti: Nismo vaši odvetniki in informacije, predstavljene tukaj, niso pravni nasveti. Na voljo so izključno za informativne namene.
Googlove aplikacije
Glavni meni
12279325258042489095
true
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true