Veelgestelde vragen over het auteursrecht

Ik heb toestemming om deze content te gebruiken. Waarom is de content verwijderd?

Hoe krijg ik toestemming om een nummer, afbeeldingen of beeldmateriaal van iemand anders te gebruiken?

Als ik al een auteursrechtklacht bij Google heb ingediend, waarom moet ik dan voor elke nieuwe klacht opnieuw mijn gegevens invullen?

Wat zijn de gevolgen van een auteursrechtschending?

Ik heb Google op de hoogte gesteld van een pagina die inbreuk pleegt op mijn auteursrecht en de pagina is verwijderd, maar ik heb onlangs een e-mail ontvangen waarin staat dat de pagina mogelijk wordt teruggezet. Wat is er aan de hand?


Ik heb toestemming om deze content te gebruiken. Waarom is de content verwijderd?

Als u toestemming heeft gekregen om bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal op uw pagina te gebruiken, kunt u de oorspronkelijke eigenaar hier van op de hoogte stellen om te voorkomen dat de content onterecht wordt verwijderd. Als uw pagina ten onrechte is verwijderd, beschikt u over de mogelijkheid rechtstreeks een intrekkingsverzoek bij de eiser of een verweer in te dienen.

Voordat u een verweer indient, is het wellicht verstandig uzelf een aantal vragen te stellen om er zeker van te zijn dat het hier om een geldig geschil gaat:

  • Bent u de eigenaar van het auteursrecht op het werk?
  • Heeft u voor al het materiaal van derden dat u in het werk gebruikt toestemming van de desbetreffende eigenaar of eigenaren van het auteursrecht ontvangen?
  • Moet uw gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal worden beschouwd als redelijk gebruik (fair use), rechtvaardig handelen (fair dealing) of als een uitzondering onder de toepasselijke auteursrechtwet?

Als een van de bovenstaande situaties van toepassing is op uw inhoud, kunt u uitzoeken wat de geschiktste geschilprocedure is of een advocaat raadplegen. Als dit niet het geval is, schendt u mogelijk de auteursrechtwetten.

Hoe krijg ik toestemming om een nummer, afbeeldingen of beeldmateriaal van iemand anders te gebruiken?

Als u van plan bent auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw werk op te nemen, moet u hier mogelijk eerst toestemming voor krijgen. Google kan u deze rechten niet verlenen en we kunnen u niet helpen de partijen te zoeken die deze rechten kunnen verlenen en hier contact mee op te nemen. Dit is iets wat u zelf of met behulp van een advocaat moet onderzoeken en afhandelen.

Als ik al een auteursrechtklacht bij Google heb ingediend, waarom moet ik dan voor elke nieuwe klacht opnieuw mijn gegevens invullen?

Overeenkomstig de auteursrechtwetgeving vereisen we volledige auteursrechtmeldingen voor elk verwijderingsverzoek.

De eenvoudigste manier om nog een klacht in te dienen, is ons online webformulier te gebruiken.

Wat zijn de gevolgen van een auteursrechtschending?

Voor Google zijn de gevolgen van een auteursrechtschending eenvoudig. We voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Op basis van deze wet kunnen we, als we op de juiste manier worden geïnformeerd, de inhoud verwijderen die de toepasselijke auteursrechtwet schendt.

Als we een geldige melding van een auteursrechtschending ontvangen waarin bepaalde inhoud in verband wordt gebracht met uw werk, wordt de inhoud verwijderd en ontvangt u een waarschuwing.

Daarnaast kunnen auteursrechteigenaren ervoor kiezen u aan te klagen wegens auteursrechtschending. In de Verenigde Staten kan auteursrechtschending resulteren in wettelijk opgelegde boetes tot $ 150.000 per werk en, in bepaalde gevallen, strafrechtelijke sancties.

Ik heb Google op de hoogte gesteld van een pagina die inbreuk pleegt op mijn auteursrecht en de pagina is verwijderd, maar ik heb onlangs een e-mail ontvangen waarin staat dat de pagina mogelijk wordt teruggezet. Wat is er aan de hand?

We hebben waarschijnlijk een verweer ontvangen met betrekking tot uw verwijderingsverzoek. De inhoud wordt conform de wet teruggeplaatst, tenzij u bewijs aandraagt dat u een gerechtelijke procedure bent gestart tegen de gebruiker om de vermeend inbreukmakende activiteit te stoppen. Als u dit bewijs niet binnen tien dagen indient, kunnen we het materiaal weer op Google weergeven.

Disclaimer: we zijn niet uw advocaten en de informatie die we hier bieden, is geen juridisch advies. We verstrekken deze gegevens uitsluitend ter informatie.
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false