Συνήθεις ερωτήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα

Έχω άδεια χρήσης αυτού του περιεχομένου. Γιατί καταργήθηκε;

Πώς μπορώ να πάρω άδεια για να χρησιμοποιήσω το τραγούδι, τις εικόνες ή το υλικό βιντεοσκόπησης κάποιου άλλου;

Αν έχω ήδη υποβάλει καταγγελία περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Google, γιατί πρέπει να παρέχω όλα τα στοιχεία μου κάθε φορά που υποβάλλω ένα άλλο αίτημα;

Ποιες είναι οι συνέπειες της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων;

Ειδοποίησα την Google για μια σελίδα η οποία παραβίαζε τα πνευματικά μου δικαιώματα. Αν και η σελίδα καταργήθηκε, μόλις έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρει ότι ενδέχεται να γίνει επαναφορά της. Τι συμβαίνει;


Έχω άδεια χρήσης αυτού του περιεχομένου. Γιατί καταργήθηκε;

Εάν έχετε διασφαλίσει ότι έχετε δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου υλικού στη σελίδα σας το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εξετάστε το ενδεχόμενο να ειδοποιήσετε τον αρχικό κάτοχο του περιεχομένου προκειμένου να αποφύγετε μια λανθασμένη κατάργηση. Εάν η σελίδα σας καταργήθηκε κατά λάθος, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από τον καταγγέλοντα να ανακαλέσει, επικοινωνώντας μαζί του απευθείας ή υποβάλλοντας μια αντικοινοποίηση.

Προτού εκδώσετε μια αντικοινοποίηση, εξετάστε τις παρακάτω ερωτήσεις για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έγκυρη αμφισβήτηση:

  • Είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου;
  • Έχετε άδεια από τους κατάλληλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να χρησιμοποιείτε όλο το υλικό τρίτου μέρους στο έργο;
  • Θα έπρεπε η από μέρους σας χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα να θεωρηθεί ορθή χρήση, θεμιτή συμπεριφορά ή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά πνευματικά δικαιώματα;

Εάν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις ισχύει για το περιεχόμενό σας, αναζητήστε την καταλληλότερη διαδικασία επίλυσης της αμφισβήτησης ή συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο. Σε αντίθετη περίπτωση, ίσως έχετε παραβεί τη νομοθεσία που αφορά πνευματικά δικαιώματα.

Πώς μπορώ να πάρω άδεια για να χρησιμοποιήσω το τραγούδι, τις εικόνες ή το υλικό βιντεοσκόπησης κάποιου άλλου;

Εάν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ίσως θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσετε άδεια. Η Google δεν μπορεί να σας εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα και δεν είναι σε θέση να σας βοηθήσει σε ό,τι αφορά την εύρεση και την επικοινωνία με τα μέρη τα οποία ενδεχομένως μπορούν να σας τα εκχωρήσουν. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνήσετε και να χειριστείτε μόνοι σας ή με τη βοήθεια δικηγόρου.

Αν έχω ήδη υποβάλει καταγγελία περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Google, γιατί πρέπει να παρέχω όλα τα στοιχεία μου κάθε φορά που υποβάλλω ένα άλλο αίτημα;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά πνευματικά δικαιώματα, απαιτούνται ολοκληρωμένες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε αίτημα κατάργησης.

Ο ευκολότερος τρόπος να υποβάλετε μία ακόμη καταγγελία είναι να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που διαθέτουμε στο διαδίκτυο.

Ποιες είναι οι συνέπειες της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων;

Για την Google, οι συνέπειες της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είναι απλές. Συμμορφωνόμαστε με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (DMCA). Βάσει αυτού του νόμου, ενδέχεται, κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης, να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο παραβαίνει τη νομοθεσία που αφορά πνευματικά δικαιώματα.

Εάν λάβουμε μια έγκυρη ειδοποίηση παραβίασης για περιεχόμενο που σχετίζεται με το έργο σας, τότε αυτό θα καταργηθεί και ενδεχομένως να λάβετε μια προειδοποίηση.

Επιπλέον, οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν μήνυση για παραβίαση. Στις ΗΠΑ, η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να επιφέρει την καταβολή νόμιμης αποζημίωσης ύψους έως και 150.000 $ ανά έργο που έχει υποστεί παραβίαση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποινικές κυρώσεις.

Ειδοποίησα την Google για μια σελίδα η οποία παραβίαζε τα πνευματικά μου δικαιώματα. Αν και η σελίδα καταργήθηκε, μόλις έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρει ότι ενδέχεται να γίνει επαναφορά της. Τι συμβαίνει;

Ενδεχομένως να έχουμε λάβει μια αντικοινοποίηση σχετικά με το αίτημα κατάργησης που υποβάλατε. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα γίνει επαναφορά του περιεχομένου εκτός αν υποβάλετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε καταθέσει είτε δικαστική αγωγή κατά του χρήστη με αντικείμενο τον περιορισμό της υποτιθέμενης παράνομης δραστηριότητας είτε μια αξίωση εις βάρος του χρήστη προς το Συμβούλιο αξιώσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα της αρμόδιας υπηρεσίας των ΗΠΑ (U.S. Copyright Office Copyright Claims Board). Εάν δεν λάβουμε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία από εσάς εντός 10 ημερών, ενδέχεται να επαναφέρουμε το υλικό στο Google.

Δήλωση αποποίησης: Δεν ενεργούμε ως δικηγόροι και οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ δεν αποτελούν νομικές συμβουλές. Παρέχονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
12529121266388171485
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
false