"ลิขสิทธิ์" คืออะไร

งานประเภทใดบ้างที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทำให้เจ้าของงานมีสิทธิ์พิเศษในการใช้งานดังกล่าวโดยมีข้อยกเว้นบางประการ เมื่อบุคคลคนหนึ่งสร้างงานของตนซึ่งรวมอยู่ในสื่อที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของงานไปโดยปริยาย

งานหลายประเภทมีสิทธิ์ในการปกป้องลิขสิทธิ์ เช่น

 • งานด้านภาพและเสียง เช่น รายการทีวี ภาพยนตร์ และวิดีโอออนไลน์
 • การบันทึกเสียงและการประพันธ์เพลง
 • งานเขียน เช่น บทบรรยาย บทความ หนังสือ และการประพันธ์เพลง
 • งานด้านภาพ เช่น ภาพวาด โปสเตอร์ และโฆษณา
 • วิดีโอเกมและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • งานด้านละคร เช่น ละครเวทีและละครเพลง

สำนักงานลิขสิทธิ์มีข้อมูลออนไลน์ และคุณสามารถตรวจสอบกับทนายความได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นไปได้ไหมที่จะใช้งานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ได้ คุณสามารถใช้งานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของได้ในบางกรณี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่เป็นธรรม คุณต้องทราบว่าเนื้อหาของคุณอาจถูกลบออกเพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ว่าคุณจะได้ดำเนินการต่อไปนี้...

 • ให้เครดิตกับเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ละเว้นการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • จ่ายเงินซื้อสำเนาของเนื้อหาที่ต้องสงสัย
 • พบว่ามีเนื้อหาที่คล้ายกันปรากฏอยู่ในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต
 • ซื้อเนื้อหาซึ่งรวมถึงฉบับตีพิมพ์และฉบับดิจิทัล
 • บันทึกเนื้อหาจากทีวี โรงภาพยนตร์ หรือวิทยุด้วยตัวเอง
 • คัดลอกเนื้อหาจากตำราเรียน โปสเตอร์ภาพยนตร์ หรือรูปภาพด้วยตัวเอง
 • ระบุว่า “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”

ผู้สร้างเนื้อหาบางรายเลือกให้สามารถนำงานของตนไปใช้ซ้ำได้โดยมีข้อกำหนดบางประการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณอาจต้องเรียนรู้เกี่ยวกับใบอนุญาต Creative Commons

Google กำหนดการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ไหม

ไม่ได้Google ไม่สามารถไกล่เกลี่ยการโต้แย่งเรื่องการเป็นเจ้าของสิทธิ์ เมื่อเราได้รับหนังสือแจ้งลบเนื้อหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวออกตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อเราได้รับการยื่นเรื่องโต้แย่งที่ถูกต้อง เราจะส่งเรื่องต่อไปยังบุคคลที่ขอลบเนื้อหา หากยังมีการโต้แย้งอยู่ อาจต้องไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวในศาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์กับเครื่องหมายการค้าแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงสิทธิบัตรด้วย

ลิขสิทธิ์เป็นเพียงทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหนึ่ง ต่างจากเครื่องหมายการค้าซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้ชื่อแบรนด์ คำขวัญ โลโก้ และตัวระบุแหล่งที่มาอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ อีกทั้งยังแตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรที่คุ้มครองการคิดค้นต่างๆ

ลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวแตกต่างกันอย่างไร

การที่คุณปรากฏตัวในวิดีโอ รูปภาพ หรือการบันทึกเสียงไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เพื่อนของคุณถ่ายรูปคุณ เพื่อนจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของรูปที่ถ่าย หากเพื่อนของคุณหรือบุคคลอื่นอัปโหลดวิดีโอ รูปภาพ หรือการบันทึกเกี่ยวกับคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย คุณสามารถยื่นการร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้

ข้อกำหนดในการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

วิธียื่นการร้องเรียนที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือแก้ปัญหาทางกฎหมายของเรา

การแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ เราจะไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้หากไม่มีข้อมูลนี้

1. ข้อมูลติดต่อของคุณ

คุณต้องระบุข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับการร้องเรียน เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์

2. คำอธิบายเกี่ยวกับงานที่คุณเชื่อว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

โปรดอย่าลืมอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณต้องการปกป้องให้ชัดเจนและครบถ้วนในการร้องเรียน หากการร้องเรียนครอบคลุมงานที่มีลิขสิทธิ์หลายงาน กฎหมายอนุญาตให้ทำรายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าว

3. URL แต่ละรายการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

การเรียกร้องของคุณต้องมี URL เฉพาะของเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ มิเช่นนั้นเราจะไม่สามารถค้นหาเนื้อหาดังกล่าวได้ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งของเนื้อหานั้นไม่เพียงพอ โปรดระบุ URL ของเนื้อหาที่มีปัญหา

4. นอกจากนี้คุณยังต้องยอมรับและยืนยันข้อความต่อไปนี้

 • "ข้าพเจ้ามีความเชื่อโดยสุจริตว่า การใช้เอกสารข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ดังระบุไว้ข้างต้นโดยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของ หรือตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด"
 • และ
 • "ข้อมูลในหนังสือแจ้งนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และข้าพเจ้าขอสาบานโดยยินดีรับโทษในกรณีที่แถลงข้อความอันเป็นเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิ์ที่ถูกละเมิดตามข้อกล่าวหานี้แต่เพียงผู้เดียว"

5. ลายเซ็นของคุณ

การร้องเรียนที่สมบูรณ์จะต้องมีลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ คุณสามารถพิมพ์ชื่อนามสกุลตามกฎหมายของคุณเพื่อใช้เป็นลายเซ็นที่ด้านล่างของการร้องเรียนได้

แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false