Co to są prawa autorskie?

Jakiego rodzaju utwory są chronione prawami autorskimi?

Posiadanie praw autorskich zapewnia właścicielowi wyłączne prawo do używania danego utworu, z pewnymi wyjątkami. Gdy ktoś tworzy oryginalny utwór zapisany na nośniku fizycznym, automatycznie staje się właścicielem jego praw autorskich.

Ochronie na mocy praw autorskich podlega wiele rodzajów utworów, między innymi:

 • dzieła audiowizualne, takie jak seriale i programy telewizyjne, filmy i klipy wideo online;
 • nagrania dźwiękowe i kompozycje;
 • utwory pisemne, na przykład wykłady, artykuły, książki i partytury;
 • dzieła wizualne, takie jak obrazy, plakaty i reklamy;
 • gry wideo i programy komputerowe;
 • utwory teatralne, na przykład sztuki i musicale.

Amerykańska instytucja rządowa Copyright Office udostępnia informacje online, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z prawnikiem.

Czy mogę korzystać z treści pochodzących z utworu chronionego prawami autorskimi?

Właściciele praw autorskich mają prawo kontrolować większość sposobów wykorzystania ich utworów. W niektórych sytuacjach można używać utworu chronionego prawami autorskimi bez naruszania jego praw autorskich:

 • Skontaktowałeś(-aś) się z właścicielem praw autorskich, który zezwolił Ci na wykorzystanie treści. Warto poprosić o pisemną zgodę, na przykład w formie umowy licencyjnej.
 • Niektórzy właściciele praw autorskich udostępniają swoje utwory do bezpłatnego ponownego wykorzystania (konieczne jest spełnienie kilku wymagań). Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o licencjach Creative Commons.
 • W niektórych przypadkach możesz korzystać z treści chronionych prawami autorskimi bez zgody ich właściciela. Wynika to z faktu, że wybrane sposoby wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi są uznawane za „dozwolony użytek” albo mogą podlegać ograniczeniom lub wyjątkom w zakresie praw autorskich (np. działanie w dobrej wierze). Jeśli nie masz pewności, czy dany sposób wykorzystania treści bez odpowiednich uprawnień jest zgodny z prawem, skonsultuj się z prawnikiem.

Co jeśli oświadczę, że „naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone”?

Jeśli nie masz uprawnień do korzystania z utworu chronionego prawami autorskimi, Twoje treści mogą zostać usunięte nawet w tych sytuacjach:

 • Podałeś(-aś) informacje o właścicielu praw autorskich.

Niektórzy właściciele praw autorskich tego wymagają, gdy zezwalają na używanie swoich treści. Czasem konieczne może być również zawarcie informacji o właścicielu praw autorskich, jeśli zamierzasz korzystać z jego treści w sposób, który uważasz za dozwolony użytek lub działanie w dobrej wierze. Nie oznacza to jednak, że automatycznie możesz korzystać z tych treści bez zgody właściciela.

 • Kupiłeś(-aś) treści i ich kopię w wersji drukowanej lub cyfrowej.

Posiadanie własnej kopii oznacza, że możesz ją sprzedać lub oddać, ale nie możesz udostępniać treści publicznie w internecie.

 • Nie zarabiasz na treściach.

Bardzo prawdopodobne, że wykorzystanie do zastosowań niekomercyjnych zostanie uznane za dozwolony użytek lub będzie spełniać wymagania niektórych licencji, ale sam brak czerpania zysków nie zawsze oznacza, że nie naruszasz praw.

 • W innym miejscu w internecie widzisz podobne treści.

Inni użytkownicy mogli uzyskać zgodę na udostępnienie treści lub korzystają z treści w sposób, który można uznać za dozwolony użytek.

 • Nagrałeś(-aś) treści wyświetlane w telewizji, kinie lub puszczane w radio.

Tworzenie własnej kopii z jednego z tych źródeł nie daje Ci praw do treści źródłowych.

 • Skopiowałeś(-aś) treści z podręcznika, plakatu filmowego lub zdjęcia.

Podobnie jak w przypadku powyżej utworzenie własnej kopii nie daje Ci praw do treści źródłowych.

 • Oświadczyłeś(-aś), że „naruszenie praw autorskich nie jest zamierzone”.

To nie pomoże. Naruszenie praw autorskich to wykroczenie z odpowiedzialnością obiektywną. Oznacza to, że gdy sąd zdecyduje, czy doszło do naruszenia praw autorskich, nie będzie rozpatrywać, czy było ono zamierzone.

Czy Google może określić do kogo należą prawa autorskie?

Nie. Google nie może występować w roli mediatora w sporach dotyczących własności praw autorskich. Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowego żądania usunięcia treści usuwamy materiały zgodnie z prawem. Jeśli otrzymamy ważne roszczenie wzajemne, przekażemy je osobie, która zażądała usunięcia materiałów. Jeśli spór nadal trwa, to do zaangażowanych stron należy rozwiązanie sprawy w sądzie.

Jaka jest różnica między prawami autorskimi a znakiem towarowym? Co z patentami?

Prawa autorskie określają tylko jedną z form własności intelektualnej. To nie to samo co znak towarowy, który chroni nazwy marek, motto, logo i inne identyfikatory źródłowe przed wykorzystaniem przez innych w określonych celach. Różnią się także od prawa patentowego, które chroni wynalazki.

Jaka jest różnica między prawami autorskimi a ochroną prywatności?

Sam fakt, że pojawiasz się w filmie, na zdjęciu czy w nagraniu dźwiękowym nie oznacza, że masz prawa autorskie do tych materiałów. Jeśli na przykład Twoja znajoma zrobi Ci zdjęcie, prawa autorskie do tego zdjęcia będą należały do niej. Jeśli Twój znajomy albo inna osoba prześle bez Twojej zgody film, zdjęcie lub nagranie przedstawiające Ciebie, a Ty uznasz, że ten materiał narusza Twoją prywatność lub zagraża Twojemu bezpieczeństwu, możesz złożyć skargę dotyczącą naruszenia prywatności.

Wymagania z zakresu powiadomień o naruszeniu praw autorskich

Najłatwiejszym sposobem przesłania skargi jest skorzystanie z naszego narzędzia do rozwiązywania problemów prawnych.

Powiadomienia prawach autorskich muszą zawierać opisane poniżej elementy. Brak tych informacji uniemożliwi nam podjęcie działań w odniesieniu do przesłanego zgłoszenia:

1. Twoje informacje kontaktowe

Konieczne jest podanie informacji umożliwiających nam skontaktowanie się z Tobą w sprawie skargi. Może to być Twój adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu.

2. Opis utworu, którego dotyczy naruszenie praw autorskich

Pamiętaj, żeby w swojej skardze jasno i wyczerpująco opisać objęte prawami autorskimi treści, które chcesz chronić. Jeśli powiadomienie obejmuje wiele takich utworów, zgodnie z prawem możesz przedstawić ich listę.

3. Każdy URL, pod którym Twoim zdaniem znajdują się treści naruszające prawo

Skarga musi zawierać dokładny adres URL treści, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa. W przeciwnym razie nie będziemy mogli ich znaleźć. Ogólne informacje o lokalizacji treści nie wystarczą. Prosimy o podanie dokładnych adresów URL zawierających treści, o których mowa.

4. Akceptacja poniższych oświadczeń

 • „Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi, opisane powyżej jako przypuszczalnie naruszające prawa, odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela oraz nie jest dozwolone przez prawo”.
 • „Informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jestem właścicielem praw autorskich lub mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone”.

5. Twój podpis

Skargi powinny zawierać własnoręczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub przedstawiciela upoważnionego do działania w jego imieniu. Aby spełnić ten wymóg, możesz wpisać swoje pełne imię i nazwisko, które będzie pełnić rolę podpisu u dołu skargi.

Aplikacje Google
Menu główne
3025699823938770162
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
false
false