Wat is auteursrecht?

Welke soorten werk vallen onder het auteursrecht?

De eigenaar van het auteursrecht heeft (behalve bij enkele uitzonderingen) het exclusieve recht om het werk op bepaalde specifieke manieren te gebruiken. Als iemand een oorspronkelijk werk maakt dat is vastgelegd op een tastbaar medium, is deze persoon automatisch de houder van het auteursrecht op het desbetreffende werk.

Veel soorten werk komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, waaronder:

 • Audiovisuele werken, zoals tv-programma's, films en online video's
 • Geluidsopnamen en muzikale composities
 • Geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken en muzikale composities
 • Visuele werken, zoals schilderijen, posters en advertenties
 • Videogames en computersoftware
 • Dramatische werken, zoals toneelstukken en musicals

De website van het Copyright Office biedt meer informatie. Je kunt ook advies inwinnen bij een advocaat als je meer wilt weten.

Kan ik content gebruiken van een werk dat auteursrechtelijk beschermd is?

Auteursrechthouders hebben het recht om de meeste toepassingen van hun werk te beheren. In sommige gevallen is het mogelijk om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht:

 • Je hebt contact opgenomen met de auteursrechthouder, die jou toestemming heeft gegeven om de content te gebruiken. Het is een goed idee om schriftelijke toestemming van die persoon te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een licentieovereenkomst.
 • Sommige auteursrechthouders stellen hun werk beschikbaar aan anderen voor gebruik zonder compensatie, met een paar vereisten. Lees meer over Creative Commons-licenties.
 • In sommige gevallen kun je content uit een auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken zonder toestemming van de auteursrechthouder. Dit komt omdat sommige toepassingen van auteursrechtelijk beschermd werk worden beschouwd als redelijk gebruik of misschien onder een beperking van of uitzondering op de auteursrechtwetgeving vallen, zoals redelijke distributie. Als je niet zeker weet of het door jou overwogen gebruik zonder toestemming legaal is, kun je contact opnemen met een advocaat.

Wat als ik erbij zet dat het niet mijn bedoeling is om het auteursrecht te schenden?

Als je geen toestemming hebt om auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken, kan je content nog steeds worden verwijderd, zelfs in de volgende gevallen:

 • Je hebt de auteursrechthouder genoemd.

Sommige auteursrechthouders vragen je dit te doen als ze toestemming geven om hun werk te gebruiken. In sommige gevallen moet je de auteursrechthouder ook erkennen als je van plan bent het werk te gebruiken op een manier die volgens jou onder redelijk gebruik of redelijke distributie valt. Dit geeft je niet automatisch het recht om de content zonder toestemming te gebruiken.

 • Je hebt de content gekocht, waaronder een fysiek of digitaal exemplaar.

Als je een exemplaar in bezit hebt, kun je dit misschien verkopen of aan een vriend geven, maar het geeft je niet het recht om die content openbaar te delen met iedereen op internet.

 • Je boekt geen winst met de content.

Hoewel het waarschijnlijker is dat niet-commercieel gebruik kan worden beschouwd als redelijk gebruik of misschien voldoet aan de vereisten van bepaalde licenties, betekent het niet in alle gevallen waarin je geen winst maakt dat je gebruik ook daadwerkelijk geen inbreuk maakt.

 • Je hebt ergens anders op internet vergelijkbare content gezien.

Die andere gebruikers hebben misschien toestemming gekregen om de content te delen of ze gebruiken de content op een manier die als redelijk gebruik kan worden beschouwd.

 • Je hebt de content zelf opgenomen van de tv, in een bioscoop of van de radio.

Als je een eigen kopie van een van deze bronnen maakt, betekent dit niet dat je de rechten op de onderliggende content krijgt.

 • Je hebt de content zelf gekopieerd uit een lesboek, een filmposter of een foto.

Net als bij het bovenstaande heb je geen rechten op de onderliggende content als je een eigen kopie maakt.

 • Je hebt aangegeven dat het niet je bedoeling is om het auteursrecht te schenden.

Dit helpt nooit. Auteursrechtschending is een overtreding van strikte aansprakelijkheid. Dit betekent dat als de rechtbank bepaalt of er sprake is van auteursrechtschending, ze niet kijken of het al dan niet je bedoeling was om inbreuk te maken.

Kan Google bepalen wie de auteursrechteigenaar is?

Nee. Google kan niet optreden als bemiddelaar bij geschillen over eigendomsrechten. Als we een volledig en geldig verwijderingsverzoek krijgen, verwijderen we de content zoals de wet vereist. Als we een geldig verweer krijgen, sturen we dit door naar degene die het verwijderingsverzoek heeft ingediend. Als er nog steeds een geschil is, is het aan de betrokken partijen om het probleem in de rechtbank op te lossen.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en handelsmerk? En hoe zit het met patenten?

Auteursrecht is maar één vorm van intellectueel eigendom. Het is niet hetzelfde als een handelsmerk, waarmee merknamen, slogans, logo's en andere bronaanduidingen worden beschermd tegen gebruik voor bepaalde doeleinden door anderen. Het is ook niet hetzelfde als patentrecht, waarmee uitvindingen worden beschermd.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en privacy?

Het feit dat jij voorkomt in een video, op een afbeelding of in een geluidsopname, betekent niet dat je het auteursrecht hebt. Als een vriendin van je bijvoorbeeld een foto van je maakt, is zij de eigenaar van het auteursrecht op de foto die ze heeft gemaakt. Als een vriend of iemand anders zonder je toestemming een video, afbeelding of opname van je heeft geüpload en je van mening bent dat je privacy of veiligheid hierdoor wordt geschonden, kun je een privacyklacht indienen.

Vereisten voor meldingen van auteursrechtschendingen

De makkelijkste manier om een klacht in te dienen, is via onze juridische probleemoplosser.

Meldingen van auteursrechtschendingen moeten de volgende elementen bevatten. Zonder deze informatie kunnen we geen actie ondernemen op basis van je verzoek:

1. Je contactgegevens

Je moet informatie opgeven zodat we contact met je kunnen opnemen over je klacht, zoals een e-mailadres, fysiek adres of telefoonnummer.

2. Een beschrijving van je werk waarvan het auteursrecht volgens jou is geschonden

In je klacht moet je het auteursrechtelijk beschermde werk dat je wilt beschermen, zo duidelijk en volledig mogelijk beschrijven. Als je klacht van toepassing is op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken, is het wettelijk toegestaan een representatieve lijst van deze werken te geven.

3. Elke vermeend inbreukmakende URL

Je klacht moet de specifieke URL bevatten van de content die volgens jou je rechten schendt, anders kunnen we de content niet vinden. Algemene informatie over de locatie van de content is niet voldoende. Geef de exacte URL('s) van de inbreukmakende content op.

4. Je moet de volgende verklaringen accepteren en bevestigen

 • 'Ik meen te goeder trouw dat er voor het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde materialen, hierboven beschreven als het vermeend inbreukmakende materiaal, geen toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.'
 • 'De informatie in deze melding is juist en ik verklaar op straffe van vervolging voor meineed dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.'

5. Je handtekening

Een klacht is alleen volledig als de fysieke of digitale handtekening is toegevoegd van de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens de eigenaar te handelen. Je kunt aan deze vereiste voldoen door je volledige naam als handtekening onderaan je klacht te typen.

Google-apps
Hoofdmenu
10872114839059954362
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true