Kas ir autortiesības?

Uz kāda veida darbiem attiecas autortiesības?

Autortiesības piešķir darba īpašniekam ekskluzīvas tiesības izmantot šo darbu — ar dažiem izņēmumiem. Kad kāds cilvēks izveido oriģinālu darbu, kas tiek fiksēts fiziskā datu nesējā, viņš automātiski kļūst par šī darba autortiesību īpašnieku.

Autortiesības attiecas uz daudziem darbu veidiem. Tālāk ir minēti daži piemēri.

 • Audiovizuāli darbi, piemēram, TV pārraides, filmas un tiešsaistes video
 • Skaņu ieraksti un mūzikas skaņdarbi
 • Rakstu darbi, piemēram, lekciju materiāli, raksti, grāmatas un mūzikas skaņdarbu pieraksti
 • Vizuāli darbi, piemēram, gleznas, plakāti un reklāmas
 • Videospēles un datoru programmatūra
 • Dramatiski darbi, piemēram, lugas un mūzikli

ASV Autortiesību birojs piedāvā informāciju tiešsaistē, un, ja vēlaties uzzināt vairāk, varat sazināties ar juristu.

Vai varu izmantot tāda darba saturu, kuru aizsargā autortiesības?

Autortiesību īpašniekiem ir tiesības kontrolēt lielāko daļu veidu, kā tiek izmantoti viņu darbi. Dažos tālāk minētajos gadījumos ar autortiesībām aizsargātu darbu var izmantot, nepārkāpjot darba autortiesības.

 • Jūs esat sazinājies ar autortiesību īpašnieku, kurš jums ir atļāvis izmantot attiecīgo saturu. Lieliska ideja ir saņemt rakstisku atļauju, piemēram, licences līguma veidā.
 • Daži autortiesību īpašnieki ļauj citiem bez atlīdzības izmantot savus darbus, ja tiek izpildītas noteiktas prasības. Lai uzzinātu vairāk, varat izlasīt rakstu par Creative Commons licencēm.
 • Dažos gadījumos varat izmantot tāda darba saturu, ko aizsargā autortiesības, nesaņemot atļauju no autortiesību īpašnieka. Tas ir tādēļ, ka daži ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošanas veidi tiek uzskatīti par “godīgu izmantošanu” vai uz tiem var attiekties autortiesību likuma ierobežojumi vai izņēmumi, piemēram, godīga rīcība. Ja neesat pārliecināts, vai jūsu plānotais izmantošanas veids, nesaņemot atļauju, ir likumīgs, konsultējieties ar juristu.

Kas notiks, ja norādīšu, ka “autortiesību pārkāpums nav tīšs”?

Ja jums nav atļaujas izmantot ar autortiesībām aizsargātu darbu, jūsu saturs joprojām var tikt noņemts — arī tālāk minētajos gadījumos.

 • Jūs norādījāt autortiesību īpašnieku.

Daži autortiesību īpašnieki pieprasa to darīt, kad sniedz atļauju izmantot savu darbu. Dažos gadījumos jums, iespējams, būs jānorāda autortiesību īpašnieks, ja plānojat izmantot viņa darbu atbilstoši godīgas izmantošanas vai godīgas rīcības principiem. Taču tas automātiski nepiešķir jums tiesības izmantot saturu bez atļaujas.

 • Jūs iegādājāties saturu, tostarp fizisku vai digitālu kopiju.

Ja jums ir kopija, varat to pārdot vai iedot draugam, taču jums nav tiesību publiski kopīgot šo saturu ar visiem interneta lietotājiem.

 • Jūs negūstat peļņu no attiecīgā satura.

Lai gan ir lielāka iespējamība, ka nekomerciālu izmantošanu var uzskatīt par godīgu izmantošanu vai var tikt izpildītas noteiktu licenču prasības, peļņas negūšana ne vienmēr nozīmē to, ka izmantošana netiek uzskatīta par tiesību pārkāpumu.

 • Jūs esat redzējis līdzīgu saturu citur internetā.

Citi lietotāji, iespējams, ir saņēmuši atļauju kopīgot saturu vai arī izmanto saturu veidā, kas tiek uzskatīts par godīgu izmantošanu.

 • Jūs pats ierakstījāt saturu no televizora, radio vai kinoteātrī.

Ja esat izveidojis savu kopiju no šāda veida avotiem, jums netiek piešķirtas tiesības uz šo saturu.

 • Jūs esat nokopējis saturu no mācību grāmatas, filmas plakāta vai fotogrāfijas.

Kā minēts iepriekš, savas kopijas izveide nedod tiesības uz attiecīgo saturu.

 • Jūs norādījāt, ka “autortiesību pārkāpums nav tīšs”.

Tam nav nekādas nozīmes. Par autortiesību pārkāpumu piemēro “atbildību neatkarīgi no vainas”. Tas nozīmē, ka, lemjot par autortiesību pārkāpumu, netiek izskatīts, vai tas tika darīts tīši.

Vai Google nosaka, kam pieder autortiesības?

Nē. Google nevar būt starpnieks ar īpašumtiesībām saistītos strīdos. Saņemot pilnīgu un derīgu paziņojumu par satura noņemšanu, mēs noņemam saturu atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem. Saņemot derīgu atbildes paziņojumu, mēs to pārsūtām personai, kas pieprasīja noņemšanu. Ja strīds netiek atrisināts, iesaistītās puses var turpināt problēmas risināšanu tiesā.

Kāda ir atšķirība starp autortiesībām un preču zīmēm? Kāda ir saistība ar patentiem?

Autortiesības ir tikai viens no intelektuālā īpašuma veidiem. Tās atšķiras no preču zīmēm, ar kurām tiek aizsargāti zīmolu nosaukumi, devīzes, logotipi un citi avotu identifikatori, lai tie netiktu izmantoti konkrētiem mērķiem. Autortiesības atšķiras arī no patentu tiesībām, ar kurām tiek aizsargāti izgudrojumi.

Kāda ir atšķirība starp autortiesībām un konfidencialitāti?

Ja jūs esat redzams video vai attēlā vai esat dzirdams audioierakstā, tas nenozīmē, ka jums pieder autortiesības uz šo saturu. Piemēram, ja jūsu draudzene uzņem attēlu, kurā esat redzams jūs, autortiesības uz šo attēlu pieder viņai. Ja jūsu draugs vai cita persona bez jūsu atļaujas augšupielādē video, attēlu vai ierakstu, kurā esat redzams jūs vai kurā ir dzirdama jūsu balss, un, jūsuprāt, ar to tiek pārkāpta jūsu konfidencialitāte vai drošība, varat iesniegt sūdzību par konfidencialitātes neievērošanu.

Prasības paziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem

Vienkāršākais veids, kā iesniegt sūdzību, ir izmantot mūsu juridisko problēmu novēršanas rīku.

Paziņojumā par autortiesību pārkāpumu ir jāiekļauj tālāk norādītie elementi. Ja nenorādīsiet šo informāciju, mēs nevarēsim apstrādāt jūsu pieprasījumu.

1. Jūsu kontaktinformācija.

Lai mēs varētu sazināties ar jums saistībā ar jūsu sūdzību, norādiet e-pasta adresi, fizisko adresi vai tālruņa numuru.

2. Tā darba apraksts, kura autortiesības, jūsuprāt, ir pārkāptas.

Savā sūdzībā skaidri un detalizēti aprakstiet ar autortiesībām aizsargāto saturu, kuru vēlaties aizsargāt. Ja sūdzība attiecas uz vairākiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, saskaņā ar tiesību aktiem ir atļauts norādīt šādu darbu piemēru sarakstu.

3. Katrs URL, kurā, iespējams, tiek pārkāptas tiesības.

Sūdzībā ir jānorāda konkrēts tā satura URL, ar kuru, jūsuprāt, tiek pārkāptas jūsu tiesības. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim atrast šo saturu. Nepietiek ar vispārīgu informāciju par satura atrašanās vietu. Lūdzu, norādiet tieši attiecīgā satura vietrādi(-žus) URL.

4. Jums ir jāpiekrīt abiem tālāk minētajiem apgalvojumiem un jāapstiprina tie.

 • “Es godprātīgi uzskatu, ka iepriekš minēto ar autortiesībām aizsargāto un, iespējams, autortiesības pārkāpjošo materiālu izmantošanu nav pilnvarojis autortiesību īpašnieks vai tā pārstāvis vai tā nav atļauta saskaņā ar tiesību aktiem.”
 • “Šajā paziņojumā sniegtā informācija ir pareiza, un, apzinoties sodu par nepatiesas informācijas sniegšanu, es zvēru, ka esmu autortiesību īpašnieks vai esmu pilnvarots rīkoties, iespējams, pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.”

5. Jūsu paraksts.

Lai sūdzība būtu pilnīga, ir nepieciešams autortiesību īpašnieka fiziskais vai elektroniskais paraksts vai tāda pārstāvja paraksts, kurš ir pilnvarots rīkoties šī īpašnieka vārdā. Lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām, sūdzības apakšdaļā paraksta vietā varat ierakstīt pilnu vārdu un uzvārdu.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
false
false