Kas yra autorių teisės?

Kokių tipų kūriniams taikomos autorių teisės?

Taikant autorių teises savininkui suteikiama išskirtinė teisė naudoti kūrinį, taikant kelias išimtis. Kai asmuo sukuria originalų darbą, pateikiamą materialioje terpėje, jam automatiškai priklauso kūrinio autoriaus teisės.

Autorių teisių apsauga gali būti taikoma įvairių tipų kūriniams, pvz.:

 • Audiovizualiniams kūriniams, pvz., pramoginėms TV laidoms, filmams ir internetiniams vaizdo įrašams
 • Garso įrašams ir muzikos kūriniams
 • Rašytiniams darbams, pvz., paskaitoms, straipsniams, knygoms ir muzikos kūriniams
 • Vaizduojamojo meno kūriniams, pvz., piešiniams, plakatams ir skelbimams
 • Vaizdo žaidimams ir kompiuterinei programinei įrangai
 • Dramos kūriniams, pvz., pjesėms ir miuziklams

„Copyright Office“ pateikia informacijos internete, o jei norite sužinoti daugiau, galite pasikonsultuoti su teisininku.

Ar įmanoma naudoti autorių teisių saugomą darbą nepažeidžiant teisių?

Taip, tam tikromis aplinkybėmis galima naudoti autorių teisių saugomą darbą nepažeidžiant savininko autoriaus teisių. Daugiau apie tai sužinosite pasidomėję apie sąžiningą naudojimą. Svarbu atminti, kad jūsų turinys gali būti pašalintas gavus ieškinį dėl autorių teisių pažeidimo, net jei...

 • Nurodėte autorių teisių savininką
 • Negaunate pajamų iš autorių teises pažeidžiančio turinio
 • Buvote apmokestinti už susijusio turinio kopiją
 • Radote panašaus turinio kitur internete
 • Įsigijote turinį, įskaitant spausdintinę ar skaitmeninę kopiją
 • Patys įrašėte turinį iš TV, teatro ar radijo
 • Patys nukopijavote turinį iš vadovėlio, filmo plakato ar fotografijos
 • Nurodėte, kad „neketinate pažeisti jokių autorių teisių“

Kai kurie turinio kūrėjai leidžia pakartotinai naudoti savo kūrinius taikydami tam tikrus reikalavimus. Daugiau informacijos apie tai rasite pasidomėję apie „Creative Commons“ licenciją.

Ar gali „Google“ nustatyti autorių teisių nuosavybę?

Ne.„Google“ negali tarpininkauti kilus ginčams dėl teisių nuosavybės. Kai gauname išsamų ir galiojantį panaikinimo pranešimą, pašaliname turinį vadovaudamiesi įstatymais. Gavę galiojantį priešinį pranešimą, persiunčiame jį pašalinimo užklausą pateikusiam asmeniui. Jei vis tiek kyla ginčų, susijusios šalys problemą turi išspręsti teisme.

Kuo skiriasi autorių teisės ir prekės ženklas? O patentai?

Autorių teisės – tai tik viena intelektinės nuosavybės forma. Tai nėra tas pats, kas prekės ženklas, kuriuo saugomi prekių ženklų pavadinimai, šūkiai, logotipai ir kiti šaltinio identifikatoriai, kad kiti asmenys jų nenaudotų tam tikrais tikslais. Tai taip pat skiriasi nuo patentų įstatymo, kuriuo saugomi išradimai.

Kuo skiriasi autorių teisės ir privatumas?

Jei jūs pateikiami vaizdo įraše, vaizde ar garso įraše, tai dar nereiškia, kad jums priklauso autorių teisės. Pvz., jei jūsų draugė jus nufotografavo, jai priklauso padarytos nuotraukos autorių teisės. Jei draugas ar kitas asmuo įkėlė vaizdo įrašą, vaizdą ar garso įrašą, kuriame vaizduojami jūs, be jūsų leidimo ir manote, kad pažeidžiamas jūsų privatumas ar saugumas, galite pateikti skundą dėl privatumo.

Pranešimų dėl autorių teisių pažeidimų reikalavimai

Lengviausias būdas pateikti skundą – naudoti teisinį trikčių šalinimo įrankį.

Į autorių teisių pranešimus reikia įtraukti nurodytą informaciją. Jei nepateiksite šios informacijos, negalėsime imtis su užklausa susijusių veiksmų.

1. Jūsų kontaktinė informacija

Turite pateikti informaciją, kaip galėtume su jumis susisiekti dėl skundo, pvz., el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą ar telefono numerį.

2. Kūrinio, kurio, jūsų manymu, autorių teisės pažeidžiamos, aprašas

Skunde būtinai aiškiai ir išsamiai apibūdinkite autorių teisių saugomą turinį, kurį norite apsaugoti. Jei skunde pateikiami keli autorių teisių saugomi kūriniai, pagal įstatymus galima pateikti atstovaujamąjį tokių kūrinių sąrašą.

3. Kiekvienas tariamai autorių teises pažeidžiantis URL

Skunde reikia nurodyti konkretų turinio, kuriame, jūsų manymu, pažeidžiamos jūsų teisės, URL. Priešingu atveju negalėsime jo surasti. Neužtenka pateikti bendros informacijos apie turinio vietą. Įtraukite tikslaus probleminio turinio URL.

4. Turite sutikti su abiem nurodytais teiginiais ir juos patvirtinti:

 • „Sąžiningai tikiu, kad autorių teisių saugomos medžiagos, kuri anksčiau apibūdinta kaip tariamai pažeidžianti autorių teises, naudojimas neleidžiamas autorių teisių savininko, jo atstovo arba draudžiamas įstatymų.“
 • Ir
 • „Gresiant bausmei už melagingus parodymus, prisiekiu, kad šiame pranešime pateikta informacija yra tiksli, o aš esu autorių teisių savininkas (-ė) arba įgaliotas (-a) veikti išskirtines teises, kurios tariamai pažeistos, turinčio savininko vardu.“

5. Jūsų parašas

Pateikiant skundus reikalingas ranka rašytas arba elektroninis autorių teisių savininko arba jo vardu įgalioto veikti atstovo parašas. Kad įvykdytumėte šį reikalavimą, galite skundo apačioje parašyti savo oficialų vardą ir pavardę, kurie atitiks parašą.

Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
false