Kas yra autorių teisės?

Kokių tipų darbai yra autorių teisių objektas?

Taikant autorių teises savininkui suteikiama išskirtinė teisė naudoti kūrinį, taikant kelias išimtis. Kai asmuo sukuria originalų darbą, pateikiamą fizinėje laikmenoje, jam automatiškai priklauso kūrinio autorių teisės.

Autorių teisių apsauga gali būti taikoma įvairių tipų kūriniams, pvz.:

 • audiovizualiniams kūriniams, pvz., TV laidoms, filmams ir internetiniams vaizdo įrašams;
 • garso įrašams ir muzikos kūriniams;
 • rašytiniams darbams, pvz., paskaitoms, straipsniams, knygoms ir muzikos kūriniams;
 • vaizduojamojo meno kūriniams, pvz., piešiniams, plakatams ir skelbimams;
 • vaizdo žaidimams ir kompiuterių programinei įrangai;
 • dramos kūriniams, pvz., pjesėms ir miuziklams.

Autorių teisių biuras turi informacijos internete, o jei norite sužinoti daugiau, galite pasikonsultuoti su teisininku.

Ar galiu naudoti autorių teisių saugomo darbo turinį?

Autorių teisių turėtojai turi teisę kontroliuoti daugumą savo darbų panaudojimo atvejų. Tam tikromis aplinkybėmis galima naudoti autorių teisių saugomą darbą nepažeidžiant jo autorių teisių.

 • Kreipėtės į autorių teisių turėtoją ir jis leido jums naudoti turinį. Vertėtų gauti rašytinį leidimą, pvz., licencijos sutartį.
 • Kai kurie autorių teisių turėtojai suteikia savo darbus kitiems be piniginio mokėjimo, taikydami kelis reikalavimus. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite apie „Creative Commons“ licencijas.
 • Kai kuriais atvejais galite naudoti darbo, kuris saugomas autorių teisių, turinį negavę autorių teisių turėtojo leidimo. Kai kurie autorių teisių saugomų darbų naudojimo atvejai laikomi sąžiningu naudojimu arba jiems gali būti taikomi autorių teisių įstatymo, apribojimai arba išimtys, pvz., sąžininga praktika. Jei nesate tikri, ar svarstomas naudojimas yra teisėtas be leidimo, vertėtų pasitarti su teisininku.

O jei patvirtinu, kad neketinu pažeisti jokių autorių teisių?

Jei neturite leidimo naudoti autorių teisių saugomo darbo, jūsų turinys gali būti pašalintas net toliau nurodytais atvejais.

 • Nurodėte autorių teisių turėtoją.

Suteikdami leidimą naudoti savo darbą, kai kurie autorių teisių turėtojai prašo tai atlikti. Taip pat kai kuriais atvejais gali reikėti nurodyti autorių teisių turėtoją, jei planuojate naudoti jo darbą tokiu būdu, kuris, jūsų manymu, būtų laikomas sąžiningu naudojimu ar sąžininga praktika. Tačiau tai automatiškai nesuteikia teisės naudoti turinio be leidimo.

 • Turinį įsigijote, įskaitant fizinę arba skaitmeninę kopiją.

Turėti kopiją reiškia, kad galite parduoti tą kopiją arba duoti ją draugui, bet neturite teisės viešai bendrinti turinį su visu internetu.

 • Negaunate pelno iš turinio.

Nors labiau tikėtina, kad nekomercinis naudojimas bus laikomas sąžiningu naudojimu arba gali atitikti kai kurių licencijų reikalavimus, tačiau vien tai, kad negaunate pelno, ne visada reiškia, kad naudojimas nepažeidžia autorių teisių.

 • Panašų turinį matėte kitur internete.

Kiti naudotojai gali gauti leidimą bendrinti turinį arba gali naudoti turinį taip, kad tai galėtų būti laikoma sąžiningu naudojimu.

 • Patys įrašėte turinį iš TV, radijo ar kino teatre.

Darydami savo kopiją iš vieno šių šaltinių neįgyjate teisių į esamą turinį.

 • Turinį nukopijavote patys iš vadovėlio, filmo plakato ar nuotraukos.

Kaip ir anksčiau minėtu atveju, sukūrus savo kopiją teisės į susijusį turinį neįgyjamos.

 • Nurodėte, kad neketinate pažeisti jokių autorių teisių.

Tai nepadės. Autorių teisių pažeidimas yra griežtas atsakomybės pažeidimas. Tai reiškia, kad teismai, spręsdami, ar pažeidžiamos autorių teisės, neatsižvelgia į tai, ar ketinote jas pažeisti, ar ne.

Ar gali „Google“ nustatyti autorių teisių nuosavybę?

Ne. „Google“ negali tarpininkauti ginčuose dėl teisių nuosavybės. Gavę tinkamai įformintą ir pagrįstą pranešimą apie panaikinimą, pašaliname turinį, kaip reikalauja įstatymai. Gavę galiojantį priešinį pranešimą, persiunčiame jį pašalinimo užklausą pateikusiam asmeniui. Jei vis tiek kyla ginčų, susijusios šalys turi išspręsti problemą teisme.

Kuo skiriasi autorių teisės ir prekės ženklas? O patentai?

Autorių teisės – tai tik viena intelektinės nuosavybės forma. Tai nėra tas pats, kas prekės ženklas, kuriuo saugomi prekių ženklų pavadinimai, šūkiai, logotipai ir kiti šaltinio identifikatoriai, kad kiti asmenys jų nenaudotų tam tikriems tikslams. Jos taip pat skiriasi nuo patentų teisės, skirtos išradimams apsaugoti.

Kuo skiriasi autorių teisės ir privatumas?

Vien tai, kad esate rodomi vaizdo įraše ar vaizde arba girditės garso įraše, nereiškia, kad jums priklauso tokio turinio autorių teisės. Pvz., jei jūsų draugė jus nufotografavo, padarytos nuotraukos autorių teisės priklauso jai. Jei draugas ar kitas asmuo be jūsų leidimo įkėlė vaizdo įrašą ar vaizdą, kuriame esate rodomas, arba įrašą, kuriame skamba jūsų balsas, ir manote, kad tai pažeidžia jūsų privatumą arba kelia grėsmę saugumui, galite pateikti skundą dėl privatumo pažeidimo.

Pranešimų apie autorių teisių pažeidimą reikalavimai

Lengviausias būdas pateikti skundą – naudoti teisinių trikčių šalinimo įrankį.

Į pranešimus dėl autorių teisių reikia įtraukti nurodytą informaciją. Jei nepateiksite šios informacijos, negalėsime imtis su užklausa susijusių veiksmų.

1. Jūsų kontaktinė informacija

Turėsite pateikti informaciją, pagal kurią galėsime su jumis susisiekti dėl skundo, pvz., el. pašto adresą, fizinį adresą ar telefono numerį.

2. Jūsų darbo, kurį saugančios teisės, jūsų nuomone, buvo pažeistos, aprašas

Skunde būtinai aiškiai ir išsamiai apibūdinkite autorių teisių saugomą turinį, kurį norite apsaugoti. Jei skunde pateikiami keli autorių teisių saugomi kūriniai, pagal įstatymus galima pateikti atstovaujamąjį tokių kūrinių sąrašą.

3. Kiekvieno tariamo pažeidimo URL

Skunde būtina nurodyti konkretų jūsų teises, jūsų manymu, pažeidžiančio turinio URL, kitaip negalėsime jo rasti. Bendrosios informacijos apie turinio vietą nepakanka. Įtraukite tikslaus probleminio turinio URL.

4. Turite sutikti su abiem toliau nurodytais teiginiais ir juos patvirtinti.

 • „Garbingai tikiu, kad anksčiau apibūdintos autorių teisių saugomos medžiagos naudojimas, tariamai pažeidžiantis autorių teises, neleidžiamas autorių teisių savininko, jo atstovo arba draudžiamas įstatymų.“
 • „Gresiant bausmei už melagingus parodymus, prisiekiu, kad šiame pranešime pateikta informacija yra tiksli, o aš esu autorių teisių savininkas (-ė) arba turiu įgaliojimą veikti išskirtines teises, kurios tariamai pažeistos, turinčio savininko vardu.“

5. Jūsų parašas

Kad skundai būtų užbaigti, reikia pateikti fizinį ar elektroninį autorių teisių savininko ar jo vardu įgalioto veikti atstovo parašą. Kad įvykdytumėte šį reikalavimą, skundo apačioje galite įvesti savo vardą ir pavardę, kurie atitiks jūsų parašą.

Google Apps
Pagrindinis meniu
13794649624593371902
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true