Hvad er ophavsret?

Hvilken slags værker er omfattet af ophavsret?

Ophavsret giver indehaveren eneret til at bruge værket, med visse undtagelser. Når en person opretter et originalt værk, der er fastsat i et fysisk medie, ejer vedkommende automatisk ophavsretten til værket.

Mange slags værker er berettiget til ophavsretlig beskyttelse, for eksempel:

 • Audiovisuelle værker, såsom tv-udsendelser, film og onlinevideoer
 • Lydoptagelser og musikkompositioner
 • Skriftlige værker, såsom foredrag, artikler, bøger og musikkompositioner
 • Visuelle værker, såsom malerier, plakater og reklamer
 • Videospil og computersoftware
 • Teaterværker, såsom skuespil og musicals

Copyright Office har oplysninger online, og du kan tjekke med en advokat, hvis du ønsker flere oplysninger.

Er det muligt at anvende et ophavsretligt beskyttet værk uden overtrædelse?

Ja, i nogle tilfælde er det muligt at anvende et ophavsretligt beskyttet værk uden at krænke indehaverens ophavsret. Hvis du vil have flere oplysninger om dette, kan du læse om fair use (rimelig anvendelse). Det er vigtigt at bemærke, at dit indhold kan fjernes som svar på en påstand om krænkelse af ophavsret, selv hvis du har...

 • Givet kildeangivelse til indehaveren af ​​ophavsretten
 • Afstået fra at tjene penge på det krænkende indhold
 • Opkrævet penge for en kopi af det pågældende indhold
 • Bemærket lignende indhold, der vises andre steder på internettet
 • Købt indholdet, herunder en papirudgave eller digital kopi
 • Optaget indholdet selv fra tv, biograf eller radio
 • Kopieret indholdet selv fra en lærebog, en filmplakat eller et foto
 • Erklæret, at "ingen krænkelse af ophavsretten er tilsigtet"

Nogle indholdsskabere vælger at gøre deres værker tilgængelige for genbrug med visse krav. Hvis du vil have flere oplysninger om dette, kan du læse om Creative Commons-licenser.

Kan Google bestemme det ophavsretlige ejerskab?

Nej.Google er ikke i stand til at mægle tvister om rettighedsejerskab. Når vi modtager en fuldstændig og gyldig svindelmeddelelse, fjerner vi det indhold, som loven kræver. Når vi modtager en gyldig indsigelse, sender vi den til den person, der har anmodet om fjernelse. Hvis der stadig er en tvist, er det op til de involverede parter at løse problemet i retten.

Hvad er forskellen mellem ophavsret og varemærke? Hvad med patenter?

Ophavsret er blot én form for intellektuel ejendomsret. Det er ikke det samme som varemærke, som beskytter mærkenavne, mottoer, logoer og andre kildeidentifikatorer fra at blive brugt af andre til visse formål. Det er også forskelligt fra patentlovgivningen, som beskytter opfindelser.

Hvad er forskellen mellem ophavsret og beskyttelse af privatlivets fred?

Bare fordi du forekommer i en video, et billede eller en lydoptagelse, betyder det ikke, at du er indehaver af ophavsretten til det. Hvis din ven f.eks. tog et billede af dig, ville vedkommende eje ophavsretten til det billede, der blev taget. Hvis din ven, eller en anden, har uploadet en video, et billede eller en optagelse af dig uden din tilladelse, og du føler, at det krænker dit privatliv eller din sikkerhed, kan du indgive en klage angående beskyttelse af personlige oplysninger.

Krav til meddelelser om krænkelse af ophavsretten

Den nemmeste måde at indgive en klage på er ved at bruge juridisk fejlfinding.

Meddelelser om ophavsret skal indeholde følgende oplysninger. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne behandle din forespørgsel:

1. Dine kontaktoplysninger

Du skal angive oplysninger, der giver os mulighed for at kontakte dig vedrørende din klage, såsom e-mailadresse, fysisk adresse eller telefonnummer.

2. En beskrivelse af dit værk, som du mener, er blevet krænket

I din klage skal du klart og fuldstændigt beskrive det ophavsretligt beskyttede indhold, som du vil beskytte. Hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er dækket i din klage, tillader loven en repræsentativ liste over sådanne værker.

3. Hver angiveligt krænkende webadresse

Din klage skal indeholde den specifikke webadresse til det indhold, som du mener, krænker dine rettigheder, ellers vil vi ikke kunne finde det. Generelle oplysninger om placeringen af ​​indholdet er ikke tilstrækkelig. Du skal inkludere webadresserne til det nøjagtige indhold, som sagen drejer sig om.

4. Du skal acceptere alt og bekræfte begge af følgende udsagn:

 • "Jeg har en begrundet formodning om, at brugen af det ophavsretsligt beskyttede materiale, der er beskrevet ovenfor som angiveligt krænkende, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes repræsentant eller lovgivningen."
 • og
 • "Oplysningerne i denne meddelelse er korrekte, og jeg bekræfter under strafansvar, at jeg er indehaveren af ophavsretten, eller at jeg er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive rettighed, der påstås krænket."

5. Din underskrift

Fuldstændige klager kræver fysisk eller elektronisk underskrift af indehaveren af ​​ophavsretten eller en repræsentant, der er bemyndiget til at handle på dennes vegne. Du kan skrive dit fulde navn som underskrift nederst i ​​din klage for at opfylde dette krav.

Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false