Co jsou autorská práva?

Jaká díla podléhají autorským právům?

Vlastnictví autorských práv dává držiteli exkluzivní právo na používání díla (s několika výjimkami). Když někdo vytvoří původní dílo zanesené na hmotné médium, automaticky k tomuto dílu vlastní autorská práva.

Ochrana autorskými právy se vztahuje na mnoho typů děl, například tyto:

 • audiovizuální díla jako televizní pořady, filmy a online videa,
 • zvukové nahrávky a hudební skladby,
 • písemná díla jako přednášky, články, knihy a hudební skladby,
 • vizuální díla jako obrazy, plakáty a reklamy,
 • videohry a počítačový software,
 • divadelní díla jako hry a muzikály.

Informace naleznete na webu úřadu pro ochranu autorských práv. Pokud potřebujete vědět víc, obraťte se na právníka.

Lze používat dílo chráněné autorskými právy, aniž by došlo k porušení práv?

Ano. V některých případech je možné dílo chráněné autorskými právy používat, aniž byste porušovali autorská práva vlastníka. Další informace o tomto tématu naleznete v článku o principu „fair use“. Rádi bychom upozornili, že váš obsah může být v reakci na porušení autorských práv odstraněn i v těchto případech:

 • zmínili jste vlastníka autorských práv,
 • přestali jste zpeněžovat obsah porušující autorská práva,
 • účtovali jste poplatky za poskytnutí kopie příslušného obsahu,
 • všimli jste si, že se jinde na internetu nachází podobný obsah,
 • zakoupili jste obsah včetně fyzické či digitální kopie,
 • sami jste obsah nahráli z televize, kina nebo rádia,
 • sami jste obsah okopírovali z knihy, filmového plakátu nebo fotografie,
 • uvedli jste, že nemáte v úmyslu porušovat autorská práva.

Někteří tvůrci obsahu za určitých podmínek použití svého díla umožňují. Další informace o tomto tématu naleznete na stránkách o licenci Creative Commons.

Může Google určovat vlastnictví autorských práv?

Ne.Společnost Google nemůže zprostředkovat řešení sporů ve věci vlastnictví autorských práv. Když obdržíme úplné a platné oznámení o zastavení šíření, v souladu se zákonem obsah odstraníme. Když obdržíme platné protioznámení, předáme jej osobě, která požádala o odstranění. Pokud spor trvá, je věcí zúčastněných stran, aby problém vyřešily soudní cestou.

Jaký je rozdíl mezi autorským právem a ochrannou známkou? A co patenty?

Autorské právo je jen jeden druh duševního vlastnictví. Není to stejné jako ochranná známka, která chrání názvy značek, slogany, loga a další identifikátory zdroje před použitím jinými osobami za určitými účely. Liší se rovněž od patentního zákona, který chrání vynálezy.

Jaký je rozdíl mezi autorským právem a ochranou soukromí?

Skutečnost, že se objevíte ve videu, na obrázku nebo nahrávce, ještě neznamená, že k tomuto dílu máte autorská práva. Například pokud vás vyfotí kamarádka, má na pořízenou fotografii autorské právo ona. Pokud váš kamarád nebo někdo jiný nahraje bez vašeho svolení video, fotku nebo nahrávku, kde vystupujete, a máte dojem, že to porušuje vaše soukromí nebo zabezpečení, můžete podat stížnost na porušení soukromí.

Požadavky na oznámení o porušení autorských práv

Nejsnazší způsob, jak podat stížnost, je použít náš nástroj na odstraňování právních problémů.

Oznámení o porušení autorských práv musí obsahovat následující náležitosti. Bez těchto informací nebudeme moci na vaši žádost reagovat:

1. Vaše kontaktní údaje

Je třeba, abyste uvedli informace, které nám umožní vás ohledně stížnosti kontaktovat – například e-mailovou adresu, poštovní adresu nebo telefonní číslo.

2. Popis díla, které podle vás bylo poškozeno

Ve stížnosti musíte jasně a úplně popsat obsah podléhající autorským právům, který chcete chránit. Pokud se stížnost týká více děl podléhajících autorským právům, zákon dovoluje uvést reprezentativní seznam těchto děl.

3. Všechny adresy URL, na kterých jsou údajně porušena vaše autorská práva

Vaše stížnost musí obsahovat konkrétní adresy URL obsahu, který podle vás porušuje vaše práva. V opačném případě obsah nebudeme schopni nalézt. Obecné informace o umístění obsahu nejsou dostačující. Uveďte adresy URL konkrétního problematického obsahu.

4. Musíte souhlasit s oběma těmito sděleními a potvrdit je:

 • „V dobré víře jsem přesvědčen(a), že uvedený materiál podléhající autorským právům, jehož výše popsané použití tato autorská práva porušuje, není ze strany vlastníka autorských práv či jeho zástupce nebo na základě zákona povoleno používat.“
 • a
 • „Informace v tomto oznámení jsou pravdivé. S plným vědomím trestu za křivou přísahu prohlašuji, že jsem vlastníkem příslušných autorských práv nebo mám oprávnění jednat v zastoupení vlastníka výlučných práv, která jsou údajně porušena.“

5. Váš podpis

Úplná stížnost musí obsahovat vlastnoruční nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo zástupce oprávněného jednat v jeho zastoupení. Abyste tomuto požadavku vyhověli, stačí, když namísto podpisu na konec stížnosti napíšete své celé jméno.

Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false