Dijeljenje bilješke u Keepu s obiteljskom grupom

Kada izradite bilješku u Google Keepu, možete je podijeliti sa svojom obiteljskom grupom i pritom je ne morate podijeliti sa svakom osobom pojedinačno.

Kako funkcionira dijeljenje s obitelji u Keepu

Kada na Googleu izradite obitelj, sa svojom obiteljskom grupom možete dijeliti bilješke putem Google Keepa.

  • Za sve bilješke podijeljene s vašom obiteljskom grupom vidjet ćete ikonu obiteljske grupe  Obiteljska grupa.
  • Svatko u obitelji može uređivati ili brisati bilješke koje podijelite s obiteljskom grupom.

Također možete dodati osobe koje nisu u vašoj obitelji u bilješke koje ste podijelili sa svojom obitelji. Kada to učinite, osobe s pristupom bilješci moći će vidjeti da ste u obiteljskoj grupi i ime vašeg upravitelja obitelji. Ako netko nije ažurirao svoju aplikaciju Keep, vidjet će i nasumični broj koji Google dodjeljuje vašoj obiteljskog grupi. Ti će brojevi nestati nakon ažuriranja aplikacije.

Dijeljenje bilješke

  1. Na računalu idite na Google Keep.
  2. Otvorite bilješku.
  3. Dodirnite Suradnici Suradnik a zatim Obiteljska grupa a zatim Spremi.

Saznajte više o dijeljenju bilješki, popisa i crteža.