هم‌رسانی یادداشت Keep با گروه خانواده

وقتی یادداشتی در Google Keep ایجاد می‌کنید، بدون اینکه لازم باشد آن را به‌صورت جداگانه با هر فرد هم‌رسانی کنید می‌توانید آن را با گروه خانواده‌تان هم‌رسانی کنید.

نحوه عملکرد هم‌رسانی خانوادگی Keep

وقتی خانواده‌ای در Google ایجاد می‌کنید، می‌توانید یادداشت‌ها را در Google Keep با گروه خانواده‌تان هم‌رسانی کنید.

  • برای یادداشت‌هایی که با گروه خانواده‌تان هم‌رسانی می‌شود، نماد «گروه خانواده» گروه خانواده را می‌بینید.
  • همه اعضای خانواده می‌توانند یادداشت‌هایی را که با گروه خانواده هم‌رسانی می‌کنید، ویرایش یا حذف کنند.

همچنین می‌توانید افرادی را که در خانواده‌تان نیستند به یادداشت‌هایی که با خانواده‌تان هم‌رسانی کرده‌اید اضافه کنید. وقتی این کار را انجام می‌دهید، افرادی که به یادداشت دسترسی دارند می‌توانند اینکه شما عضو گروه خانواده‌ای هستید و نام مدیر خانواده‌تان را ببینند. اگر کسی برنامه Keep خود را به‌روزرسانی نکرده باشد، این افراد شماره تصادفی‌ای را که Google به گروه خانواده شما اختصاص می‌دهد نیز خواهند دید. با انجام به‌روزرسانی برنامه، این شماره‌ها دیگر نشان داده نمی‌شوند.

هم‌رسانی یادداشت

  1. در رایانه، به Google Keep بروید؛
  2. یادداشتی را باز کنید؛
  3. روی «مشارکت‌کنندگان» همکار و سپس گروه خانواده و سپس ذخیره ضربه بزنید.

درباره هم‌رسانی یادداشت، فهرست و طرح بیشتر بدانید.