Usporedna upotreba Googleovih proizvoda

Googleove proizvode kao što su Gmail ili Kalendar možete upotrebljavati u istom prozoru na računalu, Tako možete pratiti važne informacije bez prebacivanja s jedne kartice na drugu.

Provjera kalendara, bilješki ili zadataka

 1. Na računalu otvorite Gmail, Kalendar ili datoteku u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Na desnoj strani odaberite:
  • Kalendar Kalendar: provjerite svoj raspored i dodajte ili uredite događaje.
  • Keep Keep: izradite bilješku ili popis.
  • Tasks Tasks: dodajte zadatke i rokove.
 3. Da biste zatvorili desnu bočnu traku, pri vrhu kliknite Zatvori Odustajanje.

Saznajte više:

Zatvaranje ili sakrivanje desne bočne trake

Možete zatvoriti ili sakriti bočnu traku G Suitea.

 • Da biste zatvorili desnu bočnu traku, pri vrhu kliknite Zatvori Close.
 • Da biste potpuno sakrili desnu bočnu traku, zatvorite je, a zatim u donjem desnom kutu kliknite Sakrij Sakrij bočnu ploču.
 • Da biste prikazali desnu bočnu traku, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži Prikaži bočnu ploču.

Izrada događaja u kalendaru

 1. Na računalu otvorite Gmail ili datoteku u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Kalendar Kalendar.
 3. Kliknite vrijeme na kalendaru.
 4. Unesite pojedinosti o događaju, a zatim kliknite Spremi.

Saznajte više o Google kalendaru.

Priložite dokument kalendarskom događaju
 1. Na računalu otvorite datoteku u Google dokumentima, Tablicama, Prezentacijama ili Crtežima.
 2. Na desnoj bočnoj traci kliknite Kalendar Kalendar.
  • Ako se ta opcija ne prikazuje, u donjem desnom kutu kliknite Prikaži Prikaži bočnu ploču.
 3. Na kalendaru kliknite vrijeme kada želite dodati događaj.
 4. Dodajte naslov, opis ili goste.
 5. Iznad opcije "Dodaj goste", kliknite Priloži.
 6. Kliknite Spremi.

Izrada bilješke ili popisa

 1. Na računalu otvorite Gmail, Kalendar ili datoteku u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Keep Keep.
 3. Odaberite:
  • Zapišite bilješku
  • Novi popis Novi popis
 4. Dodajte željeni tekst.
 5. Kliknite Gotovo.

Saznajte više o Google Keepu.

Dodavanje bilješke Keepa u dokument ili prezentaciju
 1. Na računalu otvorite dokument ili prezentaciju u Google dokumentima ili Prezentacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Keep Keep.
 3. Pronađite željenu bilješku, a zatim je povucite u dokument ili prezentaciju.
Spremanje teksta iz dokumenta ili prezentacije u obliku bilješke
 1. Na računalu otvorite dokument ili prezentaciju u Google dokumentima ili Prezentacijama.
 2. Istaknite tekst koji želite dodati u bilješku.
 3. Desnom tipkom miša kliknite tekst, a zatim odaberite Spremi u Keep.

Izrada zadatka

 1. Na računalu otvorite Gmail, Kalendar ili datoteku u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Tasks Tasks.
 3. Kliknite Dodaj zadatak.
 4. Unesite zadatak.
 5. Da biste dodali pojedinosti ili krajnji rok, kliknite Uredi Uredi.
 6. Kada završite kliknite Natrag Natrag.

Savjet: da biste promijenili redoslijed zadataka, kliknite Više Više a zatim Moj redoslijed. Povucite zadatke.

Saznajte više o tome kako koristiti Google Tasks.

Spremanje e-poruke kao zadatka
 1. Idite na Gmail na računalu.
 2. Na desnoj strani kliknite Tasks Tasks.
 3. U pristigloj pošti pronađite e-poruku koju želite spremiti kao zadatak.
 4. Povucite e-poruku na desnu bočnu ploču.
Organiziranje zadataka u popise

Različite vrste zadataka možete razdvojiti, na primjer poslovne i osobne zadatke.

 1. Na računalu otvorite Gmail, Kalendar ili datoteku u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Tasks Tasks.
 3. Pri vrhu kliknite strelicu prema dolje Strelica padajućeg izbornika a zatim Izradi novi popis.
 4. Unesite naziv popisa, a zatim kliknite Gotovo.
 5. Da biste prešli na drugi popis kliknite strelicu prema dolje Strelica padajućeg izbornika. Odaberite drugi popis.

Upotreba drugih aplikacija s Gmailom

Upravljajte projektima, kontaktima i drugim informacijama s Gmaila pomoću Googleovih aplikacija.

 1. Idite na Gmail na računalu.
 2. Na desnoj strani kliknite Preuzmi programske dodatke Preuzimanje programskih dodataka.
 3. Odaberite aplikaciju.
 4. Kliknite Instaliraj.