Chính sách về trang web chính thức của chương trình Điểm tham quan

Khoảng không quảng cáo phải tuân thủ chính sách chung về trang đích của chúng tôi và các chính sách bên dưới để đủ điều kiện nhận huy hiệu trang web chính thức.

Ví dụ về cách huy hiệu trang web chính thức có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm:

Ví dụ đơn giản về giao diện người dùng của huy hiệu Trang web chính thức trên trang tìm kiếm Điểm tham quan.

Trang đặt chỗ: Trang trên trang web của đối tác nơi người dùng đã chọn ngày và (trong hầu hết các trường hợp) có thể nhập thông tin chi tiết về giao dịch mua, chẳng hạn như tên và thông tin thẻ tín dụng.

Trang đích: Trang trên trang web của đối tác nơi người dùng được đưa đến trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Trong một số trường hợp, trang đích cũng có thể là trang đặt chỗ.
 • Khoảng không quảng cáo có thể đủ điều kiện nhận huy hiệu trang web chính thức nếu trang đặt chỗ giống với trang đặt chỗ chính trên trang web đặt chỗ chính của điểm tham quan hoặc công ty du lịch. Trang đặt chỗ có thể có miền khác với trang web chính của điểm tham quan hoặc công ty du lịch, miễn là trang web chính của điểm tham quan hoặc công ty du lịch liên kết rõ ràng với trang đặt chỗ.
  • Tính hợp lệ của trang đặt chỗ sẽ được xác minh thông qua nhiều nguồn, chẳng hạn như Trang doanh nghiệp trên Google của một điểm tham quan hoặc dữ liệu đáng tin cậy khác.
 • Trang đích mà bạn gửi có thể liên kết đến một trang cụ thể về một sản phẩm nhất định hoặc một trang cung cấp thông tin tổng quan về tất cả các vé có sẵn của điểm tham quan hoặc công ty du lịch nhất định. Đừng gửi trang đích chung chung yêu cầu người dùng chuyển đến các trang riêng biệt để xem thông tin chính về vé.

Ví dụ về trang đích được chấp nhận:

Sơ đồ thể hiện các ví dụ về trang đích được chấp nhận và không được chấp nhận cho các sản phẩm trong chương trình Điểm tham quan.

Ngoài ra, khoảng không quảng cáo cũng phải tuân thủ chính sách chung về trang đích của chúng tôi để đủ điều kiện nhận huy hiệu trang web chính thức.

 • Bạn có thể sử dụng 2 trường trong nguồn cấp dữ liệu như sau để phân biệt khoảng không quảng cáo chính thức, tuỳ thuộc vào loại khoảng không quảng cáo và bối cảnh tìm kiếm:
  • (Chỉ đối với điểm tham quan) Hãy đánh dấu một sản phẩm là "INVENTORY_TYPE_OFFICIAL" trong nguồn cấp dữ liệu nếu trang đích dẫn đến trang đặt chỗ chính của điểm tham quan.
   Ảnh chụp màn hình giao diện người dùng mô tả ví dụ về chế độ cài đặt loại khoảng không quảng cáo của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
  • (Chỉ đối với công ty du lịch) Hãy đánh dấu một sản phẩm là "INVENTORY_TYPE_OPERATOR_DIRECT" trong nguồn cấp dữ liệu nếu trang đích dẫn đến trang đặt chỗ chính của một công ty du lịch nhất định.
Lưu ý: Trong hầu hết các trường hợp, không có trường nào áp dụng cho khoảng không quảng cáo nơi người dùng sẽ giao dịch với thương hiệu của bên thứ ba, chẳng hạn như các Công ty du lịch trực tuyến (OTA).
 • Nếu đáp ứng các tiêu chí nêu trên, bạn có thể đủ điều kiện hiển thị huy hiệu trang web chính thức.
  • Tuỳ thuộc vào bối cảnh liên quan, một số điểm tham quan hoặc công ty du lịch có thể không nhận được huy hiệu trang web chính thức.
 • Khi nhiều nguồn cấp dữ liệu bao gồm một điểm tham quan hoặc công ty du lịch có trang web chính thức, Google sẽ xác định sản phẩm/dịch vụ nhận được huy hiệu trang web chính thức sau khi cân nhắc về chất lượng nguồn cấp dữ liệu, chẳng hạn như mức độ chính xác về giá hoặc lựa chọn ưu tiên rõ ràng của chủ sở hữu điểm tham quan.
 • Việc trình bày trang thông tin không đáp ứng các tiêu chí nêu trên dưới dạng trang web chính thức có thể khiến huy hiệu trang web chính thức hoặc trang thông tin chung bị xoá. Trong trường hợp vi phạm nhiều lần, toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của bạn có thể bị tạm ngưng nhận huy hiệu trang web chính thức.

Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi đối với huy hiệu trang web chính thức

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
81426
false