Chính sách nội dung dành cho đối tác là nhà nghỉ dưỡng cho thuê

Những đối tác có cơ sở lưu trú là nhà nghỉ dưỡng cho thuê phải tuân thủ một số chính sách nội dung bổ sung đối với nhà nghỉ dưỡng cho thuê.

  • Khi phân phát, đối tác sẽ thông báo cho Google mọi quy định hạn chế hoặc nghĩa vụ che thông tin liên quan đến nội dung mà đối tác gửi thông qua Hotel Center (ví dụ: che vị trí địa lý của cơ sở lưu trú).
  • Mọi dịch vụ do đối tác cung cấp thông qua nội dung và mọi chương trình quảng bá của các dịch vụ đó đều phải tuân thủ luật hiện hành, các bộ quy tắc hiện hành của ngành và các thoả thuận có hiệu lực với bên thứ ba (trong đó có các quy định hạn chế liên quan đến việc che thông tin).
  • Đối tác có và sẽ duy trì mọi giấy phép, thông tin đăng ký và sự phê duyệt bắt buộc để quảng bá và bán các dịch vụ liên quan đến nội dung.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
81426
false
false