Ställ in autosvar för en grupp

Om du vill använda den här funktionen måste du vara inloggad på ett jobb- eller skolkonto. Alternativen som visas kan vara annorlunda. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Gruppägare och ansvariga kan ställa in autosvar för sina grupper. Autosvar är meddelanden som skickas automatiskt när personer skickar e-post till gruppen. Dessa svar informerar avsändarna om att deras meddelanden har tagits emot. 

Om meddelandemoderering har aktiverats skickas ett autosvar först efter att ett meddelande har godkänts. Öppna Godkänn eller blockera nya meddelanden.

Konfigurera automatiska svar

Kräver rollen Ägare eller Ansvarig.

  1. Logga in på Google Grupper.
  2. Klicka på namnet på en grupp.
  3. Öppna Gruppinställningarföljt avE-postalternativ till vänster.

  4. I avsnittet Autosvar markerar du rutorna bredvid de svar du vill aktivera och anger ett meddelande.

    Du kan ställa in separata autosvar för interna och externa medlemmar samt för personer som inte är medlemmar.

  5. Klicka på Spara ändringar.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
50
false
false