Nastavení automatických odpovědí pro skupinu

Abyste tuto funkci mohli používat, musíte být přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu. Zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Vlastníci a správci skupin mohou ve svých skupinách nastavit automatické odpovědi. Automatické odpovědi jsou zprávy, které se automaticky odešlou, když někdo pošle e-mail skupině. Odesílatel se tak dozví, že jeho zpráva byla přijata.

Pokud je zapnuto moderování zpráv, automatická odpověď se odešle až po schválení zprávy. Přečtěte si článek o schvalování nebo blokování nových zpráv.

Nastavení automatických odpovědí

  1. Přihlaste se do Skupin Google.
  2. Klikněte na název skupiny.
  3. Vlevo přejděte na Nastavení skupinya potéMožnosti e-mailu.

  4. V sekci Automatické odpovědi zaškrtněte políčka vedle odpovědí, které chcete zapnout, a poté napište zprávu.

    Můžete nastavit samostatné automatické odpovědi pro interní a externí členy a nečleny.

  5. Klikněte na Uložit změny.