Åtgärda problem att logga in och visa inlägg

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Ingen åtkomst till Google Grupper med e-post

Försök med dessa lösningar om du har problem att logga in eller visa e-post från dina grupper:

 • Rensa webbläsarens cacheminne och cookies.
 • Kontrollera att du har loggat in med rätt e-postadress.
 • Kontrollera att du är aktiv medlem. Kontrollera att du godkände inbjudan om du bjöds in till gruppen. Vänta på e-post som meddelar att din begäran godkändes om du begärde en inbjudan.
 • Bekräfta att gruppen är aktiv genom att kontakta gruppens ägare.
 • Försök att hitta gruppen på Google Gruppers startsida om du använder ett bokmärke eller en webbadress för att visa gruppen.

Ingen åtkomst till en grupp med webbplatsen

Begränsade grupper kräver att du loggar in på ditt Google-konto. Om e-postadressen som registrerades för gruppen inte är kopplad till ett Google-konto, skapa ett konto för den e-postadressen.

Jag får inte gruppens e-post

Kontrollera e-postens leveransinställning om du inte får e-post från gruppen.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Mina medlemskapsinställningar till vänster.
 4. Välj ett alternativ för Prenumeration:
  • Varje e-postmeddelande – meddelanden skickas individuellt när de läggs upp i gruppen.
  • Sammanfattning – upp till 25 fullständiga meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
  • Förkortad – sammanfattningar av upp till 150 meddelanden kombineras till enskilda e-postmeddelanden och skickas dagligen.
  • Inga e-postmeddelanden – meddelanden från gruppen skickas inte.

  Om du vill få förkortade sammanfattningar eller sammanfattningar av en grupps meddelanden måste du aktivera konversationshistorik för gruppen.

 5. Klicka på Spara ändringar.

Det går även att gå med i gruppen med ett annat e-postkonto på en annan e-posttjänst.

En annan möjlig orsak är en e-postblockering. En del e-posttjänster blockerar all e-post från Google Grupper. Stäng av blockeringsfunktionen hos din e-postleverantör för att ta bort blockeringen.

Jag får sammanfattningar istället för e-post

Du kanske istället meddelas om inlägg i grupperad form än som enskilda e-postmeddelanden. Följ de här stegen om du vill att varje meddelande ska levereras separat.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Mina medlemskapsinställningar till vänster.
 4. I avsnittet Prenumeration väljer du Varje e-postadress.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Det går inte att skicka inlägg

Försök med följande lösningar om det inte går att skicka meddelanden till gruppen:

 • Rensa webbläsarens cacheminne och cookies.
 • Om du skickar via e-post öppnar du sidan Om och kontrollerar att du skickar inläggen till rätt adress.
 • Om du tillhör en grupp med begränsat medlemskap, logga in på ditt konto och öppna gruppens startsida. Om du inte visas som medlem tillhör du kanske gruppen med en annan e-postadress.
 • Gruppinställningarna kan begränsa inlägg enbart till gruppägare och ansvariga.

Endast ett visst antal inlägg tillåts per dag. Överskrider du gränsen visas ett felmeddelande.

Inskickade inlägg visas inte

I grupper som inte är modererade visas inlägg vanligen efter några sekunder. Ditt inlägg visas även i sökresultat när det är inskickat.

När du skickar ett inlägg till en grupp vars ägare modererar alla inlägg, läggs inte meddelandet upp i gruppen förrän moderatorn har godkänt det.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
50
false