Usporadúvanie udalostí pomocou skupiny

Pomocou skupiny môžete usporadúvať udalosti tým, že budete zdieľať kalendár, pozvánku na udalosť alebo zoznam členov skupiny.

Zdieľanie kalendára Google so skupinou

So svojou skupinou môžete zdieľať kalendár alebo môžete vytvoriť kalendár, ktorý budú môcť upravovať viacerí používatelia. Môže to byť užitočné, ak chcete, aby sa v kalendári pre vašu skupinu zobrazili schôdzky alebo udalosti.

Ako zdieľať kalendár v Kalendári Google

Pozvanie skupiny Google na udalosť pomocou Kalendára Google

Pomocou Kalendára Google môžete na nejakú udalosť pozvať celú skupinu.

  1. Vytvorte udalosť pomocou Kalendára Google. Ako vytvoriť udalosť
  2. Pri úprave možností udalosti zadajte do poľa „Pridať hostí“ názov skupiny, ktorú chcete pozvať. Po pridaní skupiny si môžete zobraziť zoznam jej členov kliknutím na šípku nadol Šípka nadol naľavo od názvu skupiny.
  3. Kliknite na položku Uložiť.

Exportovanie zoznamu mien a e‑mailových adries

Môžete si stiahnuť súbor CSV so zoznamom členov skupiny a ich e‑mailových adries. Tento zoznam si môžete načítať ako tabuľku a spravovať tak členstvo skupiny, udržiavať si prehľad o počte členov alebo vytvoriť v rámci skupiny menšie skupiny.

  1. Prihláste sa do Skupín Google.
  2. Kliknite na položku Moje skupiny.
  3. Vyberte skupinu.
  4. Vpravo hore kliknite na Spravovať členov.
  5. V hornej časti kliknite na Exportovať členov.

Ak má vaša skupina viac ako 5 000 členov, môžete zoznam vytvoriť pomocou tohto skriptu.