เริ่มต้นใช้งาน Google Groups

คุณใช้กลุ่มออนไลน์หรือกลุ่มอีเมลกับ Google Groups เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

หมายเหตุ: เมื่อเข้าร่วม Google Groups คุณรับทราบว่า Cloud Print จะส่งเอกสารของคุณไปยัง Google และ Google จะเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้จนกว่างานพิมพ์จะเสร็จสมบูรณ์ Google อาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานพิมพ์ดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร