Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Dobro došli u Google grupe

Pomoću Google grupa možete izraditi mrežne grupe i grupe na temelju e-pošte. Google grupe pružaju vam razne mogućnosti:

  • Sudjelujte u raspravama o određenoj temi.
  • Izradite grupu za korisničku podršku u kojoj korisnici mogu postavljati pitanja i dobivati odgovore u vezi s određenim proizvodom, na primjer, softverom vaše tvrtke.
  • Organizirajte sastanke, konferencije ili društvene događaje za članove grupe.
  • Pronađite osobe sa sličnim hobijima, interesima ili životnim iskustvom.
  • Čitajte postove grupe putem e-pošte, mrežnog sučelja ili kombinirajte oba načina.

Da biste počeli sudjelovati u Google grupama kao uobičajeni korisnik, saznajte kako pronaći grupu i pridružiti joj se.

Da biste počeli sudjelovati u radu Google grupa kao administrator, saznajte kako izraditi grupu.

Ovaj centar za pomoć pruža podršku za dva proizvoda: Google grupe i Google Product Forums. 

Nova i redizajnirana usluga Google grupe pokrenuta je u veljači 2012. s ažuriranim korisničkim sučeljem. Većina sadržaja ovog centra za pomoć odnosi se na to novo sučelje Google grupa.

Naziv Google Product Forums odnosi se na one Google grupe u kojima se pruža tehnička podrška za Googleove proizvode, primjerice, Google karte. Jedan mali odjeljak u ovom centru za pomoć namijenjen je korisnicima tih grupa.