Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Toegewezen onderwerpen op je nemen, toewijzen en bekijken

Mogelijk heb je rechten om onderwerpen op je te nemen (discussies of vragen) of om onderwerpen toe te wijzen aan andere leden. Als je een vraag op je neemt of toewijst, wordt aan de vraag een intern label toegekend dat de eigenaar identificeert (jij of iemand anders aan wie je de vraag hebt toegewezen). Je kunt vervolgens de filters van Google Discussiegroepen gebruiken om onderwerpen met specifieke labels te bekijken, zoals 'Niet opgelost - aan mij toegewezen'.

Opmerking: je moet het recht 'Onderwerp op zich nemen' hebben om de verantwoordelijkheid van een onderwerp over te nemen. Je moet het recht 'Onderwerp toewijzen' hebben om een onderwerp toe te wijzen aan een ander lid. Je moet het recht 'Onderwerp filteren' hebben om de onderwerpen te zien die aan jou zijn toegewezen.

Een onderwerp op zich nemen

Je moet het recht 'Onderwerp op zich nemen' hebben om de verantwoordelijkheid van een onderwerp op je te nemen. Een onderwerp op je nemen:

Tip: je kunt terwijl je een onderwerp bekijkt ook op de knop Op zich nemen klikken om dat onderwerp aan jezelf toe te wijzen.
 1. Selecteer in het scherm 'Onderwerpen' een of meer onderwerpen in de lijst van onderwerpen door in het selectievakje links naast de onderwerpnaam te klikken.
 2. Klik op het menu Acties. Meerdere menu-items worden weergegeven.
 3. Selecteer het menu-item Op zich nemen. Het onderwerp wordt aan jou toegewezen. Het gele gebied binnen het onderwerp geeft aan dat het onderwerp aan jou is toegewezen.

Een onderwerp toewijzen

Je moet het recht 'Onderwerp toewijzen' hebben om een onderwerp toe te wijzen aan een ander lid. Een vraag aan een ander groepslid toewijzen:

Tip: wanneer je een vraag bekijkt, kun je ook op de knop 'Toewijzen' klikken om deze vraag aan een ander groepslid toe te wijzen.
 1. Selecteer in het scherm 'Onderwerpen' een of meer onderwerpen in de lijst van onderwerpen door in het selectievakje links naast de onderwerpnaam te klikken.
 2. Klik op het menu Acties. Meerdere menu-items worden weergegeven.
 3. Selecteer het menu-item Toewijzen. Het scherm 'Geselecteerd onderwerp toewijzen aan lid' wordt weergegeven.
 4. Klik op de link 'Toewijzen' naast de naam van het lid om het onderwerp of de onderwerpen toe te wijzen. De onderwerpen worden toegewezen aan het andere groepslid. Het gele gebied binnen het onderwerp geeft aan dat het onderwerp aan het andere groepslid is toegewezen.

Toegewezen onderwerpen bekijken

Je moet het recht 'Onderwerp filteren' hebben om de onderwerpen te zien die aan jou zijn toegewezen. Onderwerpen bekijken die aan jou zijn toegewezen:

 1. Klik in het scherm 'Onderwerpen' op het menu Filters. Een lijst van filters wordt weergegeven.
 2. Gebruik de schuifbalk om te bladeren naar het filter 'Toegewezen aan mij'.
 3. Klik op het keuzerondje naast het filter 'Toegewezen aan mij'.
 4. Klik op Geselecteerde filters toepassen. Een lijst wordt weergegeven van de onderwerpen die aan jou zijn toegewezen.
  Opmerking: selecteer Alle filters wissen (alle onderwerpen weergeven) in de lijst van filters om de volledige lijst van onderwerpen weer te geven.
Was dit artikel nuttig?