Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Deelnemen aan onderwerpen en onderwerpen toewijzen

Je kunt toestaan dat onderwerpen en vragen worden toegewezen aan mensen in een Google-discussiegroep. Als een lid bijvoorbeeld een vraag plaatst, kun je iemand toewijzen om deze te beantwoorden.

Toestaan dat mensen kunnen deelnemen aan onderwerpen en onderwerpen kunnen toewijzen

Als je wilt toestaan dat mensen kunnen deelnemen aan onderwerpen of onderwerpen kunnen toewijzen, moet je deze instellingen inschakelen en bepalen wie mag deelnemen en toewijzen. Vergeet niet dat alleen eigenaren, beheerders en leden kunnen deelnemen aan onderwerpen of onderwerpen kunnen toewijzen. Mensen met een andere rol kunnen niet deelnemen aan onderwerpen en kunnen geen onderwerpen toewijzen.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.

 2. Klik op Mijn groepen.

 3. Kies een groep.

 4. Klik boven aan het scherm op Beheren.

 5. Klik aan de linkerkant op Rechten en vervolgens Moderatorrechten.

 6. Selecteer naast 'Deelnemen aan onderwerp' wie mag deelnemen aan onderwerpen.

 7. Klik aan de linkerkant op Rechten en vervolgens Rechten voor posten.

 8. Selecteer naast 'Onderwerp toewijzen' wie onderwerpen aan mensen mag toewijzen.

Deelnemen aan een onderwerp

Mensen die over het recht 'Deelnemen aan onderwerp' beschikken, kunnen deelnemen aan onderwerpen.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.

 2. Klik op Mijn groepen.

 3. Kies een groep.

 4. Selecteer onderwerpen door de selectievakjes naast de onderwerpen aan te vinken.

 5. Klik boven aan het scherm op Acties.

 6. Selecteer Toevoegen. De naam van de persoon waaraan het onderwerp is toegewezen, wordt weergegeven in het vak boven het onderwerp.

Een onderwerp toewijzen

Mensen met het recht 'Onderwerp toewijzen' kunnen onderwerpen toewijzen.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.

 2. Klik op Mijn groepen.

 3. Kies een groep.

 4. Selecteer onderwerpen door de selectievakjes naast de onderwerpen aan te vinken.

 5. Klik boven aan het scherm op Acties.

 6. Selecteer Toewijzen.

 7. Klik naast de naam van een lid op Toewijzen.

Onderwerpen weergeven die aan jou zijn toegewezen

Mensen met het recht 'Onderwerp filteren' kunnen onderwerpen weergeven die aan hen zijn toegewezen.

 1. Log in bij Google Discussiegroepen.

 2. Klik op Mijn groepen.

 3. Kies een groep.

 4. Klik boven aan het scherm op Filters.

 5. Selecteer Toegewezen aan mij.

 6. Klik op Geselecteerde filters toepassen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?