Δεν μπορώ να λάβω μέρος σε μια ομάδα

Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να συμμετάσχετε σε μια ομάδα από μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Κάνετε κλικ σε μια μη έγκυρη πρόσκληση

Η ομάδα μπορεί να έχει διαγραφεί από τις Ομάδες Google. Κανείς δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μια διαγραμμένη ομάδα. 

Καταργήθηκε η πρόσκληση ή ο αποκλεισμός σας

Εάν έχετε αποκλειστεί από μια ομάδα, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθήσετε να λάβετε μέρος σε μια ομάδα. Ο κάτοχος ή ο διαχειριστής μιας ομάδας μπορούν επίσης να ακυρώσουν την πρόσκλησή σας. Και στις δύο περιπτώσεις, επικοινωνήστε με τον κάτοχο ή τον διαχειριστή της ομάδας και ζητήστε του να καταργήσει τον αποκλεισμό σας ή να σας προσκαλέσει ξανά.

Χρησιμοποιείτε λάθος λογαριασμό

Οι ομαδικές προσκλήσεις αποστέλλονται σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν προσπαθήσετε να αποδεχτείτε την πρόσκληση χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου ενός ψευδωνύμου ή άλλου λογαριασμού που σας ανήκει, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε την πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό λογαριασμό, προτού αποδεχτείτε την πρόσκληση.

Είστε ήδη μέλος στον μέγιστο αριθμό ομάδων

Μπορείτε να είστε άμεσο μέλος μόνο σε έως και 2.000 ομάδες. Αν συμμετέχετε ήδη σε τόσες πολλές ομάδες, δεν μπορείτε να αποδεχτείτε νέες προσκλήσεις. Αποχωρήστε από μία από τις ομάδες σας και δοκιμάστε να αποδεχτείτε ξανά την πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή, μεταβείτε στην ενότητα Κατανόηση των πολιτικών και ορίων των Ομάδων

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού