Nemůžu se připojit ke skupině

Při pokusu o připojení ke skupině z e-mailové pozvánky se může chybová zpráva zobrazit z několika důvodů.

Klikli jste na neplatnou pozvánku

Skupina mohla být ze Skupin Google smazána. Ke smazané skupině se nelze připojit.

Pozvání bylo zrušeno nebo vám byl zakázán přístup

Pokud vám byl přístup ke skupině zakázán, zobrazí se při pokusu o připojení chybová zpráva. Pozvánku může zrušit také vlastník nebo správce skupiny. V obou případech se obraťte na vlastníka nebo správce skupiny a požádejte ho, aby vás odblokoval nebo pozval znovu.

Používáte nesprávný účet

Pozvánky ke skupinám se odesílají na konkrétní e-mailovou adresu. Pokud se pokusíte pozvánku přijmout pomocí jiné e-mailové adresy, včetně aliasu nebo jiného účtu, který vlastníte, zobrazí se chybová zpráva. E-mailovou pozvánku zkontrolujte a před jejím přijetím ověřte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu.

Už jste dosáhli maximálního počtu skupin

Můžete být přímým členem pouze 2 000 skupin. Jestliže už do tolika skupin patříte, nové pozvánky přijmout nemůžete. Opusťte jednu skupinu a zkuste pozvánku přijmout znovu. Další informace o členství najdete v článku s vysvětlením zásad a limitů Skupin.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6572708392820914706
true