Overzicht van het dashboard voor accountbeoordeling van Ad Grants

 

Ga naar het dashboard voor accountbeoordeling van Ad Grants om inzicht te krijgen in de huidige status van uw Ad Grants-account met het programmabeleid en praktische tips. Controleer uw status regelmatig en gebruik de daar vermelde links naar bronnen om actie te ondernemen.


Overzicht

 

Het dashboard voor accountbeoordeling van Ad Grants biedt transparantie en adviezen voor een succesvol Ad Grants-account van hoge kwaliteit.

Gebruik deze tool als volgt:

Controleer de vakjes met een rode X. Klik op de links in de titels voor meer informatie over hoe u zich kunt houden aan de beleidsregels en hoe u praktische tips kunt toepassen. Bekijk het dashboard regelmatig voor uw realtime status (wordt elke 48 uur vernieuwd).

Wat zijn de verschillen tussen het nalevingsbeleid en praktische tips?

Beleidsregels zijn de minimale eisen waaraan u zich moet houden om te voldoen aan het Ad Grants-beleid en om verstoring van uw account te voorkomen. Praktische tips zijn aanbevelingen (op basis van de non-profitorganisaties die het best presteren) om meer uit uw Ad Grants-account te halen (bijvoorbeeld meer donaties, meer aanmeldingen voor een nieuwsbrief, meer vrijwilligers en om meer mensen in nood te bereiken).

Waarom is dit dashboard belangrijk voor mijn non-profitorganisatie?

Als u wilt voorkomen dat uw account wordt gedeactiveerd, moet het aan alle beleidsregels voldoen. Gebruik de praktische tips om meer uit uw Ad Grants-account te halen.

Bronnen:

Overzicht

Dit gedeelte is een overzicht van de huidige algehele status van uw Ad Grants-account. Controleer de bijbehorende velden via het dashboard voor accountbeoordeling van Ad Grants en klik op de links met adviezen om actie te ondernemen.

 
 • Naleving van het accountbeleid:
  • Hier ziet u of uw account voldoet aan het programmabeleid van Ad Grants. Als dit niet het geval is, bekijkt u het gedeelte 'Nalevingsbeleid' hieronder voor informatie over hoe u hieraan kunt voldoen.
 • Toepassing van praktische tips voor uw account:
  • De barometer laat zien in hoeverre praktische tips zijn toegepast in uw account (laag, gemiddeld of hoog niveau). We raden u aan om praktische tips toe te passen en zo meer uit uw Ad Grants-account te halen.
 • Accountkwaliteit bovengemiddeld:
  • Een bovengemiddelde accountkwaliteit geeft aan dat uw account zeer relevant is voor gebruikers die zoeken (vergeleken met alle non-profitorganisaties in het Ad Grants-programma). Als u uw algehele accountkwaliteit wilt verbeteren, moet u ervoor zorgen dat uw zoekwoorden relevant zijn voor uw non-profitorganisatie. Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Zoekwoorden'.
 • Goedgekeurde domeinen:
  • Deze domeinen zijn goedgekeurd voor gebruik in uw Ad Grants-account volgens de beleidsrichtlijnen voor websites.
 • Uw website is beveiligd (HTTPS):

Het gedeelte met nalevingsbeleid

Controleer de velden die overeenkomen met het dashboard voor accountbeoordeling van Ad Grants en klik op de link(s) in de titel van elk veld om actie te ondernemen.

 
 • Conversies
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Resultaten bijhouden'.
 • Bieden
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Bieden'.
 • Klikfrequentie (CTR)
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Een minimale klikfrequentie van 5% per maand is vereist'.
 • Accountstructuur
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Accountstructuur' ('Uw account moet ten minste twee advertenties per advertentiegroep bevatten' en 'Uw account moet ten minste twee advertentiegroepen per campagne bevatten').
 • Locatie-instellingen
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Specifieke geografische targeting'.
  • Indien van toepassing worden hier locaties vermeld die niet aan de vereisten voldoen.
 • Advertentie-extensies
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Uw account moet ten minste twee advertentie-extensies voor sitelinks hebben'.
 • Enquête ingediend
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'U moet deelnemen aan programma-enquêtes'.
 • Heeft geen enkele of algemene zoekwoorden
  • Ga naar deze pagina en lees de gedeelten 'Geen zoekwoorden van één woord toegestaan' en 'Geen te algemene zoekwoorden toegestaan'.
  • Zoekwoorden die niet aan de vereisten voldoen, worden vermeld indien van toepassing.
 • Heeft geen zoekwoorden met een kwaliteitsscore van 1 of 2
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Geen zoekwoorden met een kwaliteitsscore van 1 of 2 toegestaan'.
  • Zoekwoorden die niet aan de vereisten voldoen, worden vermeld indien van toepassing.

Gedeelte 'Praktische tips'

Praktische tips zijn gebaseerd op het gedrag dat we zien bij de best presterende non-profitorganisaties. Praktische tips zijn aanbevelingen die verder gaan dan de minimale beleidsvereisten van het Ad Grants-programma. Controleer de bijbehorende velden via het dashboard voor accountbeoordeling van Ad Grants en klik op de links met adviezen om actie te ondernemen.

 

 • Conversies:
 • Bieden:
  • Ga naar deze pagina voor meer informatie over op conversies gebaseerd bieden. Zie de gedeelten 'Uw conversiegegevens gebruiken om 'Slim bieden' te informeren' en 'Uw biedstrategie instellen op 'Aantal conversies maximaliseren' of 'Conversiewaarden maximaliseren''.
 • Heeft voldoende zoekwoorden per account: 
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'De juiste zoekwoorden selecteren'.
 • Heeft genoeg uitsluitingszoekwoorden per account: 
  • Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'De juiste zoekwoorden selecteren'.
 • Verschillende waarden bijhouden:
  • Raadpleeg het gedeelte 'Conversiewaarden instellen' op deze pagina voor advies over het correct instellen van 'Conversies bijhouden' voor geldtransacties en -waarden.
 • Attributiemodel:
  • Overweeg eens een ander attributiemodel te gebruiken dan laatste klik. Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Bepalen welk attributiemodel u gaat gebruiken'.
 • Uitgebreide attributieperiode:
  • Het wordt aanbevolen uw conversieperiode uit te breiden voor acties die een langere beoordelingscyclus hebben, zoals donaties. Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Uw conversieperiode bepalen'.
Een voorbeeld: Als uw gemiddelde maandelijkse grote donatie meestal 2,5 maand in beslag neemt (tijd tussen de eerste e-mailwisseling, vervolgacties voor de nieuwsbrief en vervolgens de donatietransactie), helpt de verlenging van de conversieperiode van de standaardinstelling van 30 dagen naar 90 dagen u die grote donatie in uw conversies bij te houden en te rapporteren. Conversies zoals deze grote donatie bieden ook informatie voor uw strategieën voor 'Slim bieden' (op automatische conversies gebaseerde biedstrategieën). Ga naar deze pagina en lees het gedeelte 'Uw conversiegegevens gebruiken om 'Slim bieden' te informeren'.

 

Zie hieronder voor meer informatie over kosten per actie (CPA).

 • Heeft goede kosten per actie (CPA) 
  • Ga naar deze link voor de definitie en voorbeelden van kosten per actie (CPA). De beoordeling en evaluatie van uw kosten per actie (CPA) is van belang om inzicht te krijgen in hoe goed u uw doelgroep bereikt met het Ad Grants-budget. Met een lagere CPA kunt u over het algemeen meer uit uw Ad Grants-account halen, omdat uw budget langer meegaat. 

 

 • Uw CPA evalueren:
  • Bereken de CPA('s) voor uw website-actie(s).
  • Controleer uw CPA's als deze hoger of lager lijken dan u verwacht.

 

Voorbeeld:

 • Als een gemiddelde donateur € 300 doneert en uw CPA € 200 is, biedt uw CPA nog steeds een positief rendement op uw Ad Grants-investering.
 • Als een ticket voor een gepland evenement € 700 kost en uw CPA € 350 is, biedt uw CPA nog steeds een positief rendement op uw Ad Grants-investering.
 • Als u T-shirts verkoopt voor € 20 per stuk om geld in te zamelen op uw website en uw CPA € 100 is, kunt u uw CPA verlagen om het rendement op uw investering te verbeteren.
 • De reden waarom een lagere CPA ervoor zorgt dat u meer uit uw Ad Grants-account kunt halen, is omdat uw budget dan langer meegaat. Een voorbeeld: voor hetzelfde Ad Grants-maandbudget van € 10.000 kan een CPA van € 200 bijvoorbeeld tot wel 50 conversies voor die maand opleveren, terwijl een CPA van € 25 tot wel 400 conversies kan opleveren. 

U kunt uw CPA op verschillende manieren verbeteren door uw conversiepercentage te verbeteren. Klik hier voor meer informatie. Houd rekening met de onderstaande aanbevelingen: 

 • Controleer of uw websiteacties zijn ingesteld om conversies nauwkeurig bij te houden.
 • Zorg ervoor dat uw advertenties aantrekkelijk en zeer relevant zijn voor uw zoekwoorden en beoogde doelgroep.
 • Zorg ervoor dat uw account de juiste zoekwoorden heeft gekozen en genoeg relevante zoekwoorden en uitsluitingszoekwoorden heeft om een hoge kwaliteit van het account te waarborgen. Onderbreek of verwijder niet-relevante zoekwoorden om de advertentierelevantie te verbeteren.
 • Zorg ervoor dat uw bestemmingspagina's zeer relevant zijn voor uw advertenties en daar ook op zijn afgestemd. Een gebruiker moet op uw bestemmingspagina eenvoudig de in de advertentie vermelde actie kunnen voltooien (bijvoorbeeld om zich aan te melden als vrijwilliger, een donatie te doen of een informatiepakket te downloaden).
 • Gebruik indien mogelijk A/B-tests om varianten van uw bestemmingspagina's te testen om de juiste lay-out en content te bepalen waarmee u uw gebruikers optimaal van dienst bent.
 • Controleer uw websiteacties en bepaal of dit geschikte acties zijn om bij te houden.
  • Houdt u bijvoorbeeld de laatste pagina bij waarop een donatie wordt voltooid of alleen de eerste pagina?
  • Houdt u bijvoorbeeld bij wanneer iemand zich aanmeldt als vrijwilliger of alleen een websiteweergave?
  • Zie dit gedeelte over 'De juiste conversiecategorie selecteren' voor meer voorbeelden die u kunt gebruiken om conversies op uw website bij te houden.
 

[Aanbeveling] Overweeg ook uw rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) te controleren

Als u geldwaarden bijhoudt voor uw conversies, kunt u in situaties zoals hierboven ook overwegen uw ROAS (rendement op advertentie-uitgaven) te controleren. Het rendement op advertentie-uitgaven wordt berekend door het totaal van de gegenereerde conversiewaarden te delen door de totale advertentiekosten. Een ROAS van 1 (zoals een waarde van € 100 / € 100 aan advertentiekosten) geeft aan dat u evenveel verdient als u uitgeeft. Een hogere ROAS is een indicatie van een positief rendement op advertentie-uitgaven.

Voorbeeld:

 • Als een gemiddelde donateur € 300 doneert, maar uw CPA € 200 is, dan heeft u € 200 besteed aan advertenties, maar daarmee een waarde gegenereerd van € 300. De CPA kan hoog zijn, maar uw ROAS is positief (€ 300 / € 200) = 1,5) en kan de moeite waard zijn voor uw non-profitorganisatie.
 • Hetzelfde geldt als een ticket voor een gepland evenement € 700 kost, maar uw CPA € 350 is. U heeft dan € 350 uitgegeven aan advertenties, maar € 700 gegenereerd. Uw CPA van € 350 biedt nog steeds een positief rendement op uw Ad Grants-investering (€ 700 / € 350 = 2) en kan de moeite waard zijn voor uw non-profitorganisatie.
 • Als u daarentegen T-shirts verkoopt voor € 20 per stuk om geld in te zamelen op uw website en uw CPA € 100 is, besteedt u € 100 aan advertenties voor elke € 20 die per T-shirt wordt ingezameld. Uw ROAS is laag (€ 20 / € 100 = 0,2) en er is ruimte voor verbetering.
 • Ga naar deze link voor meer voorbeelden en als u geïnteresseerd bent in het gebruik van doel-ROAS-biedingen voor uw Ad Grants-campagnes.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen