Kampaně založené na poslání

Abyste získávali správné publikum a uživatelé nacházeli to, co hledají, musí všechny reklamy a klíčová slova v účtu Ad Grants odrážet hlavní poslání vaší neziskové organizace, musí být relevantní k jejím programům a službám a musí na uživatele působit dobrým dojmem.

Pro zobrazování reklam Ad Grants proto nejsou povolena tato klíčová slova a dotazy:

 • Jednoslovná klíčová slova (výjimkou jsou vaše značková slova, uznávané názvy onemocnění, zkratky a několik zde uvedených klíčových slov)
  • Klíčová slova s pomlčkami, tečkami či speciálními znaky se za jednoslovná nepovažují.
  • Zkontrolujte přehled vyhledávacích dotazů a v případě potřeby přidejte vylučující klíčová slova s přesnou shodou. 
 • Příliš obecná klíčová slova jako „nejlepší videa“, „e-knihy“, „dnešní zprávy“, „jóga snadno“, „stažení her“, „upozornění na zaměstnání“, názvy jiných organizací, míst nebo historických událostí či jména lidí
  • Mezi povolená klíčová slova patří například „muzea v [název vašeho města]“, „aplikace pro krizové situace“ nebo „výuka angličtiny na YouTube“, ale ne samotný název města, „aplikace pro Android“ nebo „YouTube“.
  • Tato slova mohou být v účtu uvedena mezi zamítnutými s důvodem Nejasná souvislost.
  • Zkontrolujte přehled vyhledávacích dotazů a v případě potřeby přidejte vylučující klíčová slova. 
 • Klíčová slova se skóre kvality 1 nebo 2
  • Aby nedošlo k narušení fungování účtu, nastavte automatické pravidlo, které pozastaví klíčová slova s nízkou kvalitou.

Alternativně můžete používat službu AdWords Express, která pro vaše reklamy vyhledávací dotazy (namísto klíčových slov) spravuje automaticky podle kategorií vašich produktů či služeb.

V případě dočasné deaktivace účtu v něm můžete provést úpravy, aby splňoval podmínky, a poté požádat o obnovení.

Účet, u kterého bude zjištěno porušení programových zásad, bude bez upozornění automaticky pozastaven. V účtech, které nesplňují podmínky, je možné problém vyřešit a požádat o obnovení. Společnost Google si vyhrazuje právo přihlášku či účast organizace kdykoli a z jakéhokoli důvodu přijmout či odmítnout a podmínky účasti kdykoli rozšířit či pozměnit. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory