Budget- och budgränser

I programmet Ad Grants finns det gränser för buden och budgetarna i dina kampanjer. 

Budgetgräns

Var går budgetgränsen?

Alla Google Ad Grants-konton är begränsade till en månadsbudget på 10 000 USD, vilket motsvarar en daglig budget på 329 USD.

Hur fördelas budgeten mellan kampanjer?

Även om du har flera kampanjer är budgeten för kontot fortfarande 329 USD per dag och du bör fördela den mellan kampanjerna. Du kan fördela budgeten jämnt eller lägga en större del av budgeten på kampanjer som är viktigare för dina mål.

Obs! Trots att du rent tekniskt kan lägga till en högre budget i kontot kommer de faktiska utgifterna för hela kontot automatiskt att begränsas till 329 USD.

Hur vet jag att budgeten används på ett effektivt sätt?

Här följer några tips på hur du ser till att budgeten används på ett effektivt sätt:

  • Lägg en större andel av budgeten på de kampanjer som är viktigast för dina annonseringsmål.
  • Använd sökord och annonser som är specifika för organisationens mål. Om du ser till att annonserna och sökorden är relevanta kan ditt kvalitetsresultat förbättras och kostnaderna hållas nere. Läs mer om kvalitetsresultat och relevansens effekt på kostnaderna.​​

Budgräns

Var går budgränsen?

Det högsta budet är 2 USD för manuella bud och de flesta automatiska budtyper, med undantag för de konverteringsbaserade budstrategierna Maximera konverteringar, Mål-CPA och Mål-ROAS. Med de strategierna ställs buden in automatiskt för att nå konverteringsmålet och bud över 2 USD kan förekomma om det är lämpligt för kontots mål.  Om du vill använda de strategierna i Ad Grants måste konverteringsspårningen följa vår policy, korrekt återge målen och inte ställas in som en visning av en sida som ofta besöks (du kan använda smarta mål i Google Analytics eller något av målen tid på webbplatsen eller sidor per session i stället). Granska

Vad gör jag om sökorden verkar behöva högre bud?

Om du märker att det krävs ett högre bud än 2 USD för att dina sökord ska kunna konkurrera i auktionerna kan du försöka förbättra sökordens kvalitet och kvalitetsresultat. Det bör resultera i lägre CPC-kostnader.

Läs mer om kvalitetsresultat och hur det kan påverka buden på sökorden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt