Giới thiệu về điểm khách hàng thân thiết xuất hiện cùng các sản phẩm trên Google tại Nhật Bản

Khi duyệt xem các sản phẩm trên Google tại Nhật Bản, bạn có thể thấy điểm mà người bán sẽ cung cấp cho bạn khi bạn mua hàng của họ.

Quan trọng:

  • Điểm xuất hiện trên Google chỉ là thông tin ước tính. Điểm thực tế trên trang web của người bán có thể khác. Mặc dù bất kỳ ai sử dụng Google đều nhìn thấy số điểm này, nhưng chỉ những người tham gia chương trình tích điểm mới nhận được điểm khi họ mua hàng của người bán.
  • Một số chương trình tích điểm hoặc mạng lưới tích điểm chưa được hỗ trợ. Bạn vẫn có thể nhận được điểm cho các sản phẩm hoặc mạng lưới tích điểm mà không hiển thị điểm trên Google.

Bạn cũng có thể liên kết các tài khoản chương trình khách hàng thân thiết của mình với Google. Nếu bạn đồng ý, dữ liệu của chương trình tích điểm có thể được dùng để cung cấp kết quả cá nhân khi bạn mua sắm trên Google, chẳng hạn như trên Google Tìm kiếm. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy tỷ lệ nhận điểm cá nhân của mình từ các đối tác mà bạn đã liên kết với Tài khoản Google.

Bạn có thể quản lý dữ liệu này bất cứ lúc nào trong Google Wallet và trong phần Tài khoản của tôi.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính