Publikowanie aplikacji prywatnych

Są dwa główne sposoby publikowania aplikacji prywatnych: z elementu iframe zarządzanego Sklepu Play w konsoli EMM i z Konsoli Google Play. Poniższa tabela zawiera porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych metodach.

  Element iframe zarządzanego Sklepu Play Konsola Google Play
Hostowanie pakietów APK w Google Play
Hostowanie pakietów APK na serwerze zewnętrznym
Uproszczone publikowanie*
Rozpowszechnianie w wielu organizacjach
Ustawianie aplikacji jako publicznych
Przenoszenie aplikacji na inne konto dewelopera w Google Play
Publikowanie bez opłaty rejestracyjnej‡

* Wymaga tylko przesłania pakietu APK i podania tytułu. Większość aplikacji jest publikowana w ciągu 10 minut, podczas gdy w Konsoli Play trwa to do dwóch godzin.
✝ Funkcję można skonfigurować w Konsoli Play po opublikowaniu aplikacji z elementu iframe.
‡ Dotyczy opłaty rejestracyjnej w Konsoli Play. Opłata nie jest pobierana w przypadku użytkowników korzystających z elementu iframe.

Publikowanie aplikacji prywatnych przy użyciu innych metod

Jeśli konsola EMM umożliwia publikowanie aplikacji prywatnych bez korzystania z elementu iframe zarządzanego Sklepu Play, skontaktuj się z dostawcą konsoli, by się dowiedzieć, które funkcje aplikacji prywatnych są w niej obsługiwane.

Niektórzy deweloperzy zewnętrzni mogą korzystać z narzędzi programistycznych, które umożliwiają im publikowanie aplikacji prywatnych. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, skontaktuj się z deweloperem zewnętrznym, by się dowiedzieć, które funkcje aplikacji prywatnych są obsługiwane.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1772385739518535939
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
108584
false