Rozpoczynanie publikowania aplikacji dla firm

Wprowadzenie

Deweloperzy aplikacji dla firm stosują wiele strategii ich wdrażania. Wybór odpowiedniego podejścia zależy od wielu czynników, takich jak docelowi odbiorcy aplikacji i to, czym się zajmujesz jako deweloper. W tym artykule przedstawiamy strategie publikowania aplikacji dla firm w Google Play z uwzględnieniem ich docelowych odbiorców.

Publikowanie aplikacji na rynku komercyjnym

Jeśli tworzysz aplikację dla szerokiego grona odbiorców, warto opublikować ją w Google Play. Google Play pozwala dotrzeć do miliardów użytkowników każdego dnia i prezentować aplikacje na najlepszej platformie do odkrywania i rozpowszechniania aplikacji.

 

Aby zacząć korzystać z Google Play, musisz mieć konto dewelopera w Google Play. Każdy deweloper, który zajmuje się publikowaniem aplikacji – zarówno na potrzeby wewnętrznych testów beta, jak i na rynku publicznym – musi mieć konto w Konsoli Google Play. Twoja organizacja może przyznawać deweloperom różne uprawnienia dostępu do Konsoli Google Play oraz do wybranych aplikacji opublikowanych w organizacji. Po skonfigurowaniu kont możesz używać Google Play nie tylko do publikowania i promowania aplikacji, ale także do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności, reagowania na opinie użytkowników, a także do innych celów. Przygotowaliśmy rozbudowany zestaw szkoleń, które pomogą Ci wykonać pierwsze kroki.

Pamiętaj, że deweloperzy powinni wiedzieć, co mogą, a czego nie mogą robić podczas tworzenia aplikacji. Chcemy zapewnić wszystkim bezpieczne środowisko oparte na zaufaniu. Zasady Google pomagają bezpiecznie udostępniać aplikacje i gry miliardom użytkowników na całym świecie. Aplikacje przeznaczone dla firm podlegają tym samym zasadom co wszystkie pozostałe aplikacje w Google Play. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na ten temat w Centrum zasad dla deweloperów.

Jeśli używasz grafiki lub tekstu, które są chronione znakiem towarowym (np. nazwa firmy lub logo), albo korzystasz z własności intelektualnej objętej licencją lub chronionej prawem autorskim, przed opublikowaniem aplikacji poinformuj Google, że masz odpowiednie uprawnienia. W przeciwnym razie może to zostać uznane za naruszenie zasad Google Play, nawet jeśli materiały należą do Twojej firmy. Nikt nie chce, aby z jego treści chronionych znakami towarowymi korzystał ktoś inny, dlatego musimy mieć pewność, że Twoje konto dewelopera ma uprawnienia do używania takich materiałów.

Publikowanie aplikacji niestandardowych dla klientów biznesowych

Czasami deweloper chce opublikować aplikację dla określonej grupy firm. W takim przypadku dostępne są 2 opcje:

  1. opublikowanie aplikacji bezpośrednio przy wykorzystaniu identyfikatora organizacji używanego w zarządzanym Sklepie Google Play,
  2. dostarczenie firmie pliku binarnego (APK) w celu udostępnienia aplikacji pracownikom.

Wielu deweloperów wybiera pierwszą opcję. Dzięki tej metodzie deweloper ma kontrolę nad cyklem publikowania i może mieć pewność, że w docelowych organizacjach jest zawsze dostępna najnowsza wersja aplikacji.

Aby skorzystać z tej metody, deweloper powinien skontaktować się z klientem, aby się upewnić, że zarządzany Sklep Google Play został włączony w firmie klienta za pomocą systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi. Następnie powinien dopilnować, aby klient przekazał swój identyfikator organizacji zewnętrznemu deweloperowi. Na koniec deweloper może rozpocząć kierowanie swoich aplikacji na klientów biznesowych za pomocą Konsoli Google Play.

W niektórych przypadkach klienci mogą potrzebować bardziej szczegółowej kontroli nad tym, które wersje aplikacji docierają do użytkowników. W tym celu deweloperzy mogą utworzyć ścieżki testów zamkniętych odpowiadające poszczególnym wersjom aplikacji i kierować je na identyfikatory konkretnych organizacji w zarządzanym Sklepie Google Play. Dzięki kierowaniu poszczególnych ścieżek testów zamkniętych na konkretne organizacje dział IT może wdrażać określone wersje aplikacji dewelopera w dogodnym tempie. Takie podejście zapewnia większą elastyczność wdrażania, ale wymaga współpracy między deweloperami i administratorami IT, a poza tym może być niedostępne w przypadku niektórych systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi (EMM).

Firmy mogą też pobrać plik binarny aplikacji i opublikować go w organizacji. Zalecana metoda to użycie zarządzanego Sklepu Google Play. Inne metody mogą być dostępne, ale nie są polecane przez Google. Jeśli zezwalasz organizacjom na publikowanie własnej kopii pliku APK, pamiętaj, że nazwa pakietu aplikacji nie może się powtarzać w Google Play (nie tylko w zarządzanym Sklepie Play organizacji). Jeśli nazwa pakietu jest już w użyciu, musisz ponownie skompilować aplikację z inną nazwą pakietu.

W obu przypadkach deweloperzy mogą uprościć publikowanie dzięki integracji z interfejsem Google Play Custom Publishing API. Ten interfejs API umożliwia automatyczne zarządzanie informacjami o aplikacji w Sklepie Play, plikami APK i nie tylko. Interfejs Google Play Custom Publishing API jest już zintegrowany z popularnymi narzędziami do wdrażania i publikowania, takimi jak Fastlane. Możesz go też łatwo zintegrować z własnymi narzędziami.

Publikowanie aplikacji wewnętrznych na potrzeby pracowników

Firmy mogą tworzyć własne aplikacje prywatne i udostępniać je pracownikom na wiele sposobów:

  1. mogą publikować aplikacje prywatne za pomocą Konsoli Google Play;
  2. mogą publikować aplikacje prywatne bezpośrednio przy użyciu systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi, jeśli jego dostawca obsługuje integrację z Google Play;
  3. mogą publikować aplikacje prywatne przy użyciu interfejsu Custom Publishing API.

W przeciwieństwie do aplikacji publicznych i niestandardowych aplikacje prywatne podlegają uproszczonemu procesowi weryfikacji. Takie aplikacje można tworzyć i wykorzystywać w ramach danej firmy. Aby umożliwić deweloperom w firmach obsługę szerszego zakresu specjalistycznych zastosowań, Google zapewnia większą elastyczność korzystania z funkcji z ograniczonym dostępem, takich jak lokalizacja czy połączenia telefoniczne.

Obsługa wewnętrznych i zewnętrznych testów beta

Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem, który tworzy aplikację komercyjną dla tysięcy klientów, czy też pracujesz nad prywatną aplikacją dla konkretnej firmy, w pewnym momencie będzie trzeba ją przetestować. Aby ułatwić testowanie, Google Play obsługuje ścieżki, które umożliwiają udostępnianie wczesnych wersji aplikacji testerom. Jako deweloper możesz udostępnić klientom standardowe ścieżki testowe (np. wersje canary, alfa lub beta). Możesz też udostępnić określone wersje do testowania w sposób opisany powyżej. Aplikacje do testowania mogą udostępniać wszyscy deweloperzy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne