Riešenie problémov so sťahovaním aplikácií v aute

Ak máte v aute problémy so sťahovaním aplikácií z Obchodu Play, môžete vyskúšať niekoľko krokov na riešenie problémov.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov aplikácií

Dôležité: Pred vyskúšaním týchto krokov skontrolujte, či je v aute zaradený stupeň Parkovanie.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov Obchodu Play
 1. Klepnite na obrazovke auta na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém a potom Priestor a potom Ďalšie aplikácie a potom Obchod Google Play Google Play.
 3. Vpravo hore klepnite na Vymazať priestor a potom OK.
Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov Správcu sťahovania
 1. Klepnite na obrazovke auta na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém a potom Storage a potom Ďalšie aplikácie a potom Zobraziť systémové a potom Správca sťahovania Správca sťahovania.
 3. Vpravo hore klepnite na Vymazať priestor a potom OK.
Vymazanie vyrovnávacej pamäte a údajov Služieb Google Play
 1. Klepnite na obrazovke auta na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém a potom Priestor a potom Ďalšie aplikácie.
 3. Vpravo hore klepnite na Zobraziť systémové a potom Služby Google Play Služby Google Play a potom Vymazať priestor a potom Vymazať všetky údaje a potom OK.

Odstránenie a opätovné pridanie účtu Google

Dôležité: Keď sa odhlásite z účtu, všetky stiahnuté aplikácie budú odstránené. Keď sa znova prihlásite, aplikácie znova nainštalujte.

 1. Klepnite na obrazovke auta na ponuku Ponuka.
 2. Dole klepnite na Obchod Play Google Play.
 3. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku.
 4. Klepnite na Odhlásiť sa z tohto účtu.
 5. Zavrite Obchod Play a znova ho otvorte.
 6. Klepnite na Prihlásiť sa. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie a zapnutie aktualizácií Obchodu Play

 1. V hornej časti obrazovky auta klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia a potom Aplikácie a upozornenia a potom Zobraziť všetky aplikácie a potom Obchod Google Play Google Play.
 2. V hornej časti obrazovky klepnite na Deaktivovať a potom Deaktivovať aplikáciu a potom Aktivovať.

Pripojenie k internetu

Ak chcete v aute stiahnuť aplikácie, musíte ho pripojiť k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

 1. Skontrolujte, či je auto pripojené: v ľavom hornom rohu obrazovky auta skontrolujte, či je pripojená sieť Wi-Fi Wi‑Fi.
 2. Ak ste offline, skontrolujte, či sú zapnuté mobilné dáta a pripojenie Wi-Fi.
  1. Hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia a potom Sieť a internet.
  2. Zapnite Mobilné dátaWi-Fi.

Tip: Ak sú mobilné dáta a Wi-Fi zapnuté, ale stále ste offline, môžete sa nachádzať v oblasti bez signálu. Skúste to znova neskôr na inom mieste.

Kontrola dostupnosti aktualizácie auta

 1. V hornej časti obrazovky auta klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia a potom Systém a potom Aktualizácia systému.
 2. Skontrolujte dostupnosť aktualizácie:
 • Ak je na obrazovke zobrazené hlásenie Systém je aktuálny, aktualizácia nie je potrebná.
 • Ak v pravom hornom rohu obrazovky nie je zobrazené hlásenie Systém je aktuálny, klepnite na Skontrolovať dostupnosť aktualizácie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Opätovné naštartovanie motora

Ak nefunguje žiadny z týchto krokov, skúste vypnúť a znova naštartovať motor auta. Potom skúste aplikáciu stiahnuť znova.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory