Ändra appbehörigheter på en Android-telefon

Du kan tillåta appar att använda olika funktioner på enheten, t.ex. kameran eller kontaktlistan. Du får en avisering om att ge appen behörighet att använda funktioner på enheten och kan välja Tillåt eller Neka. Det går även att ändra en enskild apps behörigheter eller ändra per behörighetstyp i enhetens inställningar.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Ändra behörighet för en app 

 1. Öppna inställningsappen på enheten.
 2. Tryck på Appar.
 3. Tryck på appen du vill ändra. Om du inte hittar den trycker du på Visa alla appar. Välj sedan appen.
 4. Tryck på Behörigheter.
  • Alla behörigheter som du har tillåtit eller nekat en app att använda visas här.
 5. Om du vill ändra en behörighetsinställning trycker du på den och väljer Tillåt eller Neka.

För plats-, kamera- och mikrofonbehörigheter kan du välja mellan:

 • Alltid: Endast för plats. Appen kan använda behörigheten när som helst, även när du inte använder appen.
 • Tillåt bara vid användning av appen: Appen får bara använda behörigheten medan du använder den appen.
 • Fråga varje gång: Varje gång du öppnar appen får du frågan om att använda behörigheten. Appen får använda behörigheten tills du är klar med appen.
 • Tillåt inte: Appen får inte använda behörigheten, inte heller när du använder appen.

Ändra behörighet efter behörighetstyp

Du kan kontrollera vilka appar som har samma behörighetsinställning. Till exempel kan du se vilka appar som har visningsbehörighet till din kalender.
 1. Öppna inställningsappen på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och integritet Följt av Integritet Följt av Behörighetshantering.
 3. Tryck på en behörighetstyp.
  • Alla behörigheter som du har tillåtit eller nekat appar att använda visas här.
 4. Om du vill ändra en apps behörighet trycker du på appen och väljer sedan behörighetsinställningar.
Behörighetstyper

Här följer en lista med behörigheter och vad de gör när de har aktiverats för en app.

 • Kroppssensorer: Appen får sensordata om dina vitalparametrar.
 • Kalender: Appen får åtkomst till din kalender.
 • Samtalsloggar: Appen kan läsa och skriva telefonsamtalshistorik.
 • Kamera: Appen kan ta bilder och spela in video.
 • Kontakter: Appen får åtkomst till dina kontakter.
 • Filer: Appen får åtkomst till alla filer på enheten.
 • Plats: Appen får åtkomst till enhetens plats. Läs mer om platsinställningar.
 • Mikrofon: Appen kan spela in ljud.
 • Musik och ljud: Appen får åtkomst till musik och andra ljudfiler på enheten.
 • Enheter i närheten: Appen kan hitta, ansluta till och beräkna relativ plats för enheter i närheten.
 • Aviseringar: Appen kan skicka aviseringar.
 • Telefon: Appen kan ringa och hantera telefonsamtal.
 • Foton och videor: Appen får åtkomst till foton och videor på enheten.
 • Fysisk aktivitet: Appen får åtkomst till data om din fysiska aktivitet, som promenader, cykelturer, körning, stegräkning och annat.
 • Sms: Appen kan skicka och visa sms.
Ta automatiskt bort behörigheter för appar som inte används
 1. Öppna inställningsappen på enheten.
 2. Tryck på Appar.
 3. Tryck på appen du vill ändra.
  • Om du inte hittar den trycker du på Visa alla appar. Välj sedan appen.
 4. Aktivera Pausa appaktivitet om appen inte används under Inställningar för appar som inte används.
Inaktivera kamera- eller mikrofonåtkomst på enheten
 1. Öppna inställningsappen på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och integritet följt av Integritet följt av Integritetsinställningar.
 3. Inaktivera Kameraåtkomst eller Mikrofonåtkomst.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3244407905596359351