Ändra appbehörigheter på en Android-telefon

Du kan tillåta appar att använda olika funktioner på telefonen, t.ex. kameran eller kontaktlistan. Du får en avisering om att ge appen behörighet att använda funktioner på telefonen och kan välja Tillåt eller Neka. Det går även att ändra en enskild apps behörigheter eller ändra per behörighetstyp i telefonens inställningar.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Ändra behörighet för en app 

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar.
 3. Tryck på appen du vill ändra. Om du inte hittar den trycker du på Visa alla appar. Välj sedan appen.
 4. Tryck på Behörigheter.
  • Alla behörigheter som du har tillåtit eller nekat en app att använda visas här.
 5. Om du vill ändra en behörighetsinställning trycker du på den och väljer Tillåt eller Neka.

För plats-, kamera- och mikrofonbehörigheter kan du välja mellan:

 • Hela tiden (endast plats): Appen kan använda behörigheten när som helst, även när du inte använder appen.
 • Tillåt bara vid användning av appen: Appen får bara använda behörigheten medan du använder den appen.
 • Fråga varje gång: Varje gång du öppnar appen får du frågan om att använda behörigheten. Appen får använda behörigheten tills du är klar med appen.
 • Tillåt inte: Appen får inte använda inställningen, inte heller när du använder appen.

Ändra behörighet efter behörighetstyp

Du kan kontrollera vilka appar som har samma behörighetsinställning. Till exempel kan du se vilka appar som har visningsbehörighet till din kalender.
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Sekretess Följt av Behörighetshantering.
 3. Tryck på en behörighetstyp.
  • Alla behörigheter som du har tillåtit eller nekat appar att använda visas här.
 4. Om du vill ändra en apps behörighet trycker du på appen och väljer sedan behörighetsinställningar. 
Behörighetstyper

Här följer en lista med behörigheter och vad de gör när de har aktiverats för en app.

 • Kroppssensorer: Få sensordata om dina vitalparametrar.
 • Kalender: Använda din standardkalender.
 • Samtalshistorik: Läsa och ändra din samtalshistorik.
 • Kamera: Använda din kamera för att ta kort eller filma.
 • Kontakter: Öppna din kontaktlista.
 • Plats: Hämta enhetens plats. Läs mer om platsinställningar.
 • Mikrofon: Spela in ljud.
 • Bluetooth-enheter i närheten: Appar kan upptäcka och ansluta till enheter i närheten. Läs mer om hur du hittar enheter i närheten.
 • Telefon: Ringa och hantera telefonsamtal.
 • Fysisk aktivitet: Få information om din fysiska aktivitet, t.ex. promenader, cykelturer, antal steg och annat.
 • Sms: Få åtkomst till inkommande och skicka utgående sms.
 • Lagring: Hämta foton och andra filer på telefonen.
 • Filer och media: Använda foton, media och andra filer på telefonen.
Ta automatiskt bort behörigheter för appar som inte används
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar.
 3. Tryck på appen du vill ändra.
  • Om du inte hittar den trycker du på Visa alla appar. Välj sedan appen.
 4. Aktivera Pausa appaktivitet under Inställningar för appar som inte används.
Inaktivera kamera- eller mikrofonåtkomst på enheten
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Integritet.
 3. Inaktivera Kameraåtkomst eller Mikrofonåtkomst.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
84680
false