เพิ่มพื้นที่ว่าง

หากต้องการดาวน์โหลดแอปและสื่อต่างๆ เพิ่มเติม หรือช่วยให้โทรศัพท์ทำงานได้ดีขึ้น คุณอาจเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

  • พื้นที่เก็บข้อมูลคือที่ที่คุณเก็บข้อมูล เช่น เพลงและรูปภาพ
  • หน่วยความจำคือที่ที่คุณเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น แอปและระบบ Android

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

นำรูปภาพออก
คุณลบสำเนาในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้หากสำรองข้อมูลไว้ด้วย Google Photos โดยจะพบสำเนาที่สำรองไว้ในแอปเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูวิธีลบรูปภาพและวิดีโอออกจากอุปกรณ์
นำภาพยนตร์ เพลง และสื่ออื่นๆ ที่ดาวน์โหลดไว้ออก

วิธีลบเนื้อหาออกจาก Google Play

  1. เปิดแอป Google Play ที่มีเนื้อหาที่ต้องการนำออก เช่น Play Music หรือ Play Movies & TV
  2. แตะเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า แล้ว จัดการการดาวน์โหลด
  3. แตะดาวน์โหลดแล้ว ดาวน์โหลดแล้ว แล้ว นำออก

หากต้องการลบเนื้อหาออกจากแหล่งที่มาอื่นๆ ให้ลบออกจากแอปที่คุณใช้ดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ

นำแอปและข้อมูลแอปออก

ปิดแอปที่ไม่ตอบสนอง

โดยปกติคุณไม่จำเป็นต้องปิดแอป แต่หากแอปค้าง ให้ลองปิดหรือบังคับให้แอปหยุด ดูวิธีแก้ปัญหาแอปที่ไม่ทำงาน

ถอนการติดตั้งแอปที่คุณไม่ได้ใช้

หากถอนการติดตั้งแอปไปและต้องการใช้แอปนั้นในภายหลัง คุณจะดาวน์โหลดใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อแอปอีกหากเคยชำระเงินแล้ว ดูวิธีถอนการติดตั้งแอป

ล้างแคชและข้อมูลของแอป

โดยปกติแล้ว คุณล้างแคชและข้อมูลของแอปโดยใช้แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้ แต่การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์

  • ล้างแคช: ลบข้อมูลชั่วคราว แอปบางแอปอาจทำงานช้าในครั้งถัดไปที่คุณเปิดแอป
  • ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล: ลบข้อมูลแอปทั้งหมดอย่างถาวร ลองลบข้อมูลภายในแอปก่อน
เก็บแอปโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

อุปกรณ์ของคุณสามารถเก็บแอปที่ไม่ได้ใช้บ่อยโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับแอปใหม่ๆ เมื่อการตั้งค่านี้เปิดอยู่ ระบบจะนำแอปที่คุณไม่ได้ใช้งานบ่อยออก แต่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวในแอปไว้ ไอคอนของแอปจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ คุณจะดาวน์โหลดแอปอีกครั้งได้ตราบใดที่แอปมีให้บริการใน Google Play

หากพยายามติดตั้งแอปแต่อุปกรณ์มีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ คุณจะได้รับแจ้งให้เก็บแอปโดยอัตโนมัติ วิธีตั้งค่าให้อุปกรณ์เก็บแอปโดยอัตโนมัติมีดังนี้

  1. เปิดแอป Play Store
  2. ไปที่การตั้งค่า จากนั้น ทั่วไป
  3. เปิดหรือปิดเก็บแอปโดยอัตโนมัติ
ลบหรือย้ายไฟล์

ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลด

เพื่อประหยัดพื้นที่ คุณลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แต่ไม่ต้องการใช้แล้วได้

คัดลอกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์

คุณย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แล้วลบไฟล์และโฟลเดอร์เหล่านั้นออกจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้ ดูวิธีโอนไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบและเพิ่มหน่วยความจำ

โดยปกติคุณไม่จำเป็นต้องปิดแอป แต่หากแอปค้าง ให้ลองปิดหรือบังคับให้แอปหยุด ดูวิธีแก้ปัญหาแอปที่ไม่ทำงาน

เคล็ดลับ: คุณลบแอปออกได้หากคิดว่าแอปใช้หน่วยความจำมากเกินไป ดูวิธีถอนการติดตั้งแอป

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก