Používanie rodinnej mediatéky Google Play

Pomocou rodinnej mediatéky Google Play môžete zdieľať aplikácie, hry, filmy, televízne relácie, e-knihy a audioknihy zakúpené v službe Google Play až s piatimi členmi rodiny.

Registrácia rodinnej mediatéky

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Účet a potom Rodinné a potom Registrácia rodinnej mediatéky.
 3. Nastavte rodinnú mediatéku podľa pokynov na obrazovke. Ak nie ste súčasťou rodinnej skupiny, bude potrebné ju najprv vytvoriť.

Poznámka: Spôsobom uvedeným vyššie si musia rodinnú mediatéku nastaviť všetci členovia rodiny.

Požiadavky

Požiadavky na správcu rodiny

Ak ešte nie ste členom rodinnej skupiny, správcom rodiny sa stanete až vtedy, keď si zaregistrujete rodinnú mediatéku. Správcovia rodiny musia spĺňať všetky nasledujúce požiadavky:

 • musia mať minimálne 18 rokov (alebo príslušný vek platný vo vašej krajine);
 • musia mať platnú kreditnú kartu, ktorú budú používať ako rodinný spôsob platby;
 • nesmú byť členmi inej rodinnej skupiny na Googli.

Poznámka: Rodinu nemôžete vytvoriť pomocou účtu Google zriadeného prostredníctvom zamestnávateľa, školy alebo inej organizácie.

Požiadavky na člena rodiny

Ak sa chcete pripojiť k rodinnej skupine, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

Krajiny 

Rodinná mediatéka je k dispozícii vo väčšine krajín, v ktorých je možné používať Google Play.

Pridanie alebo odstránenie nákupov v rámci rodinnej mediatéky

Vhodné nákupy je možné do rodinnej mediatéky pridávať automaticky alebo ručne po zakúpení. Zdieľanie aplikácií, hier, filmov, televíznych relácií a kníh pomocou rodinnej mediatéky môže byť v niektorých krajinách obmedzené. 

Keď odstránite z rodinnej mediatéky zakúpené položky alebo opustíte rodinnú skupinu, členovia rodiny stratia prístup k nákupom, ktoré ste do rodinnej mediatéky pridali.

Dôležité: Ak chcete predísť potenciálnym problémom s pridávaním obsahu do rodinnej mediatéky, skontrolujte, či pri nákupe filmov alebo televíznych relácií používate rodinný spôsob platby a nie svoju osobnú kreditnú či debetnú kartu.

Pridávanie alebo odstraňovanie jednotlivých nákupov

Aplikácie a hry

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry a potom Nainštalované.
 3. Klepnite na zakúpenú aplikáciu alebo hru, ktorú chcete pridať.
 4. Na podrobnej stránke daného obsahu zapnite položku Rodinná mediatéka.

Ak chcete daný obsah odstrániť, vypnite položku Rodinná mediatéka.

Filmy a televízne relácie

 1. Otvorte aplikáciu Filmy a TV Play Filmy Play.
 2. V dolnej časti klepnite na položku Knižnica.
 3. Na karte Filmy alebo Televízne relácie vyhľadajte zakúpený obsah, ktorý chcete pridať.
 4. Na podrobnej stránke daného obsahu zapnite položku Rodinná mediatéka.

Ak chcete daný obsah odstrániť, vypnite položku Rodinná mediatéka.

Poznámka: Keď pridáte televíznu reláciu z aplikácie Filmy a TV Play, pridajú sa všetky jej epizódy. Ak chcete pridať alebo odstrániť iba určité série či epizódy, ktoré boli zakúpené samostatne, vyhľadajte požadovaný obsah v aplikácii Obchod Play a pridajte ho do rodinnej mediatéky zo stránky s podrobnosťami o epizóde či relácii.

Knihy

 1. Otvorte aplikáciu Knihy Play Knihy Play.
 2. V dolnej časti klepnite na položku Knižnica.
 3. Vyhľadajte e-knihy alebo audioknihy, ktoré chcete pridať.
 4. Vedľa názvu knihy klepnite na Viac Viac a potom Pridať do rodinnej mediatéky.

Ak chcete obsah odstrániť, klepnite na Viac Viac a potom Odstrániť z rodinnej mediatéky.

Zmena nastavení rodinnej mediatéky

Keď vytvoríte rodinnú skupinu alebo sa k nej pripojíte, vhodné nákupy sa budú podľa predvoleného nastavenia pridávať do rodinnej mediatéky automaticky.

Ak chcete zmeniť nastavenia rodinnej mediatéky alebo odstrániť všetky nákupy určitého typu, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Účet a potom Rodinné a potom Nastavenia rodinnej mediatéky.
 3. Klepnite na Aplikácie a hry, Filmy a TV alebo Knihy.
 4. Klepnite na Nepridávať automaticky; urobím to ručne alebo na Pridávať zakúpené položky automaticky a potom Áno, súhlasím.
Obmedzenie obsahu pre jednotlivých členov rodiny

Obsah pridaný do rodinnej mediatéky si môžu zobraziť všetci členovia rodinnej skupiny.

Pomocou rodičovskej kontroly môžete obsah pre jednotlivých členov rodiny obmedziť.

Zobrazenie obsahu rodinnej mediatéky

Aplikácie a hry

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry.
 3. Klepnite na kartu Rodinná mediatéka. Ak túto kartu nevidíte, znamená to, že členovia vašej rodiny zatiaľ do rodinnej mediatéky nepridali žiadne aplikácie ani hry.

Filmy a televízne relácie

 1. Otvorte aplikáciu Filmy a TV Google Play Filmy Play.
 2. V dolnej časti klepnite na položku Knižnica.
 3. Klepnite na kartu Filmy alebo Televízne relácie.
 4. Posuňte zobrazenie nadol na zoznam Rodinná mediatéka. Ak tento zoznam nevidíte, znamená to, že členovia vašej rodiny zatiaľ do rodinnej mediatéky nepridali žiadne položky.

Poznámka: Filmy je možné prehrávať offline maximálne v piatich zariadeniach jedného člena rodiny a dvanástich zariadeniach celej rodiny. Naraz je možné prehrávať šesť filmov, ale každý film môže streamovať súčasne iba jedna osoba.

Knihy

 1. Otvorte aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. V dolnej časti klepnite na položku Knižnica.
 3. Klepnite na kartu Rodina. Ak túto kartu nevidíte, znamená to, že členovia vašej rodiny zatiaľ do rodinnej mediatéky nepridali žiadne knihy.

Poznámka: Každú knihu je možné stiahnuť maximálne do šiestich zariadení súčasne. Keď niekto odstráni knihu zo svojho zariadenia, sprístupní sa ostatným členom rodiny na stiahnutie.

Ako zistiť, či je obsah možné pridať do rodinnej mediatéky

Do rodinnej mediatéky je možné pridať väčšinu zakúpených aplikácií, hier, filmov, televíznych relácií a kníh. Ak je položka na pridanie vhodná, zobrazí sa na podrobnej stránke daného obsahu ikona rodinnej mediatéky Rodinná mediatéka.

Filmy a televízne relácie

Všetky filmy a televízne relácie, ktoré ste zakúpili pred vytvorením rodinnej mediatéky, je možné do nej pridať.

Po registrácii na používanie rodinnej mediatéky alebo po pripojení sa k rodinnej skupine niekoho iného je možné nové zakúpené filmy a televízne relácie pridať iba vtedy, keď ich zakúpite pomocou rodinného spôsobu platby, darčekovej karty Google Play či propagačného kódu.

Filmy

 • Zdieľanie filmov pomocou rodinnej mediatéky môže byť v niektorých krajinách obmedzené. 
 • Ak si zakúpite balík filmov, do rodinnej mediatéky budete môcť pridať (alebo z nej odstrániť) iba celý balík, nie jednotlivé filmy.
 • Do rodinnej mediatéky nie je možné pridávať výpožičky filmov zo služby Play ani filmy kúpené na YouTube.

Televízne relácie

 • Zdieľanie televíznych relácií pomocou rodinnej mediatéky môže byť v niektorých krajinách obmedzené. 
 • Do rodinnej mediatéky nie je možné pridať výpožičky televíznych relácií.
 • Nie je možné pridávať televízne relácie kúpené na YouTube.
 • Televízne relácie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.
Aplikácie a hry
 • Zdieľanie aplikácií a hier pomocou rodinnej mediatéky môže byť v niektorých krajinách obmedzené. 
 • S členmi rodiny nemôžete zdieľať nákupy v aplikácii ani bezplatné aplikácie.
 • Do rodinnej mediatéky je možné pridať všetky aplikácie a hry zakúpené po 2. júli 2016. Ak ste určitú aplikáciu alebo hru zakúpili pred 2. júlom 2016, do rodinnej mediatéky ju bude možné pridať iba vtedy, ak jej vývojár sprístupnil predchádzajúce nákupy. Tieto informácie získate klepnutím na Ďalšie informácie na podrobnej stránke danej aplikácie.
Knihy
 • Ak knižný vydavateľ umožňuje pridávanie e-kníh alebo audiokníh do rodinnej mediatéky, môžete ich zdieľať s členmi rodiny.
 • Do rodinnej mediatéky nemôžete pridať bezplatné ukážky, voľné knižné diela, nahrané osobné dokumenty ani vypožičané knihy.
 • Knihy je možné do rodinnej mediatéky pridávať iba v určitých krajinách.
Hudba a Kiosk

Do rodinnej mediatéky nie je možné pridávať položky zakúpené v Hudbe a Kiosku.

Riešenie problémov

Obsah bol z rodinnej mediatéky odstránený

Ak niekto odstráni obsah z rodinnej mediatéky, úplne opustí rodinnú skupinu, prípadne ju odstráni, budete si musieť príslušný obsah zakúpiť, inak ho nebudete môcť používať.

Po zakúpení v ňom môžete pokračovať tam, kde ste prestali. Ak ste v hre vykonali nákupy v aplikácii, opäť ich po zakúpení hry získate.

Zakúpený obsah nie je možné do rodinnej mediatéky pridať

Ak sa vám do rodinnej mediatéky nedarí pridať zakúpený obsah, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:

 • Môže ísť o obsah, ktorý sa do rodinnej mediatéky pridať nedá.
 • Na nákup filmu alebo televíznej relácie ste namiesto rodinného spôsobu platby použili vlastnú kreditnú alebo debetnú kartu.
„Váš rodinný spôsob platby je neplatný“

Ak sa vám zobrazí toto hlásenie, váš rodinný spôsob platby je neplatný. Ak ste správca rodiny, aktualizujte rodinný spôsob platby tak, aby obsahoval platnú kreditnú kartu, vďaka čomu budete môcť spolu s ostatnými členmi rodiny opäť pridávať nákupy do rodinnej mediatéky.

Keď je rodinný spôsob platby neplatný, položky zakúpené pomocou iných spôsobov platby nebudú automaticky pridané do rodinnej mediatéky. Po aktualizovaní rodinného spôsobu platby budete musieť tieto položky pridať do rodinnej mediatéky z podrobnej stránky ručne.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?