Χρησιμοποιήστε την Οικογενειακή βιβλιοθήκη Google Play

Μπορείτε να μοιραστείτε εφαρμογές, παιχνίδια, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, ebook και ηχητικά βιβλία που έχετε αγοράσει από το Google Play με έως 5 μέλη της οικογένειάς σας, χρησιμοποιώντας την Οικογενειακή Βιβλιοθήκη Google Play.

Εγγραφείτε στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Σημαντικό:  Εάν δεν είστε μέλος μιας ομάδας οικογένειας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Οικογένεια και μετά Εγγραφή στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ρυθμίσετε την Οικογενειακή βιβλιοθήκη. 

Σημείωση: Όλα τα μέλη της οικογένειάς σας θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παραπάνω οδηγίες για τη ρύθμιση της Οικογενειακής βιβλιοθήκης.

Απαιτήσεις

Προϋποθέσεις για τον διαχειριστή οικογένειας

Εάν δεν είστε ήδη μέλος μιας οικογένειας, θα γίνετε διαχειριστής οικογένειας όταν εγγραφείτε στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη. Οι διαχειριστές οικογένειας πρέπει να πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι τουλάχιστον 18 ετών (ή να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας στη χώρα σας)
 • Να διαθέτουν έγκυρη πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που θα χρησιμοποιείται ως ο οικογενειακός τρόπος πληρωμής
 • Να μην είναι μέλη μιας άλλης ομάδας οικογένειας στο Google

Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια οικογένεια με Λογαριασμό Google από την εργασία σας, το σχολείο σας ή άλλον οργανισμό.

Προϋποθέσεις μελών οικογένειας

Για να γίνετε μέλος μιας ομάδας οικογένειας, πρέπει να πληροίτε τις εξής προϋποθέσεις:

Χώρες

Η Οικογενειακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη στις περισσότερες χώρες όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Play.

Προσθήκη ή κατάργηση αγορών στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Η προσθήκη κατάλληλων αγορών στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη μπορεί να γίνεται αυτόματα ή από εσάς μετά από κάθε αγορά. Η κοινή χρήση Εφαρμογών και παιχνιδιών, Ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών και των Βιβλίων μέσω της Οικογενειακής βιβλιοθήκης, ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες.

Όταν καταργείτε αγορές από την Οικογενειακή βιβλιοθήκη ή αποχωρείτε από την ομάδα οικογένειας, τα μέλη της οικογένειάς σας χάνουν την πρόσβαση στις αγορές που έχετε προσθέσει στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Σημαντικό:

 • Ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές: Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα κατά την προσθήκη περιεχομένου στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη, χρησιμοποιήστε τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής αντί για την προσωπική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας για την πραγματοποίηση αγορών.
 • Βιβλία, εφαρμογές ή παιχνίδια: Είναι κατάλληλα για την Οικογενειακή βιβλιοθήκη με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, εφόσον:
  • Υπάρχει καταχωρισμένη οικογενειακή πιστωτική κάρτα.
  • Η οικογενειακή πιστωτική κάρτα είναι ακόμη έγκυρη.
  • Η κοινή χρήση με την οικογένεια είναι ενεργοποιημένη.
Προσθήκη ή κατάργηση μεμονωμένων αγορών

Εφαρμογές και παιχνίδια

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Διαχείριση εφαρμογών και συσκευών και μετά Εγκατεστημένες.
 4. Πατήστε μια εφαρμογή ή ένα παιχνίδι που έχετε αγοράσει και θέλετε να προσθέσετε.
 5. Στη σελίδα λεπτομερειών του περιεχομένου, ενεργοποιήστε την Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Για να καταργήσετε το περιεχόμενο, απενεργοποιήστε την Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Play Ταινίες Play.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Στην καρτέλα Ταινίες ή Τηλεοπτικές εκπομπές, αναζητήστε αγορασμένο περιεχόμενο που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Στη σελίδα λεπτομερειών του περιεχομένου, ενεργοποιήστε την Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Για να καταργήσετε το περιεχόμενο, απενεργοποιήστε την Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε τηλεοπτικές εκπομπές από την εφαρμογή Ταινίες & TV Play, προσθέτετε όλα τα επεισόδια της εκπομπής. Αν θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ορισμένες σεζόν ή επεισόδια που είχαν αγοραστεί ξεχωριστά, αναζητήστε το περιεχόμενο στην εφαρμογή Play Store και προσθέστε το στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη από τη σελίδα λεπτομερειών του επεισοδίου ή της εκπομπής.

Βιβλία

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Βιβλία Play Βιβλία Play.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Αναζητήστε τα ebook ή τα ηχητικά βιβλία που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Πατήστε παρατεταμένα τον τίτλο του βιβλίου.
 5. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή Προσθήκη στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Για να καταργήσετε το περιεχόμενο, πατήστε παρατεταμένα τον τίτλο του βιβλίου. Στη συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Κατάργηση από την Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων Οικογενειακής βιβλιοθήκης

Από προεπιλογή, οι αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις προστίθενται αυτόματα στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη μετά τη δημιουργία ή τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα οικογένειας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Οικογενειακής βιβλιοθήκης ή για να καταργήσετε όλες τις αγορές ενός συγκεκριμένου τύπου:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Οικογένεια και μετά Ρυθμίσεις Οικογενειακής βιβλιοθήκης.
 4. Επιλέξτε Εφαρμογές και παιχνίδια, Ταινίες και TV ή Βιβλία.
 5. Πατήστε Να μην προστίθενται αυτόματα. Θα τα προσθέτω εγώ ή Αυτόματη προσθήκη στοιχείων μετά την αγορά και μετά Ναι, συμφωνώ.
.
Περιορισμός περιεχομένου για συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας

Όλα τα μέλη της ομάδας οικογένειάς σας μπορούν να δουν όλο το περιεχόμενο που έχει προστεθεί στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να ορίσετε γονικούς ελέγχους, για να περιορίσετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε μέλη της οικογένειας.

Ανατρέξτε στο περιεχόμενο της Οικογενειακής βιβλιοθήκης

Εφαρμογές και παιχνίδια

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Google Play.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο προφίλ.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Οικογένεια και μετά Ρυθμίσεις Οικογενειακής βιβλιοθήκης.
 4. Επιλέξτε Εφαρμογές και παιχνίδια, Ταινίες και TV ή Βιβλία.
  • Συμβουλή: Εάν μια καρτέλα δεν εμφανίζεται στη λίστα, τα μέλη της οικογένειάς σας δεν έχουν προσθέσει περιεχόμενο σε αυτήν την κατηγορία.

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Πατήστε την καρτέλα Ταινίες ή Τηλεοπτικές εκπομπές.
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, στη λίστα Οικογενειακή βιβλιοθήκη. Εάν δεν μπορείτε να δείτε κάποια λίστα Οικογενειακή βιβλιοθήκη, τα μέλη της οικογένειάς σας δεν έχουν προσθέσει κάτι στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη ακόμα.

Σημείωση: Οι ταινίες μπορούν να αναπαραχθούν εκτός σύνδεσης σε έως 5 συσκευές ανά μέλος οικογένειας και 12 συσκευές ανά οικογένεια. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή 6 ταινιών, αλλά κάθε ταινία μπορεί να μεταδίδεται σε ροή μόνο από ένα άτομο κάθε φορά.

Βιβλία

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Βιβλία Google Play Βιβλία Play.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Πατήστε την καρτέλα Οικογένεια. Εάν δεν εμφανίζεται η καρτέλα Οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειάς σας δεν έχουν προσθέσει ακόμη βιβλία στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη σας.

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε κάθε βιβλίο σε έως και 6 συσκευές ταυτόχρονα. Όταν κάποιος καταργεί ένα βιβλίο από τη συσκευή του, καθίσταται διαθέσιμο για λήψη από τα άλλα μέλη της οικογένειας.

Ελέγξτε αν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για προσθήκη στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Οι περισσότερες αγορασμένες εφαρμογές, παιχνίδια, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βιβλία μπορούν να προστεθούν στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη σας. Εάν ένα στοιχείο είναι κατάλληλο για προσθήκη, θα δείτε το εικονίδιο της Οικογενειακής βιβλιοθήκης στη σελίδα λεπτομερειών του περιεχομένου Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

 

Τυχόν ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει πριν από τη δημιουργία της Οικογενειακής βιβλιοθήκης σας μπορούν να προστεθούν στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Μετά την εγγραφή σας στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη ή τη συμμετοχή στην ομάδα οικογένειας κάποιου ατόμου, η προσθήκη αγορών νέων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών είναι δυνατή, μόνο αν τα αγοράσετε με τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής, μια δωροκάρτα Google Play ή έναν κωδικό προώθησης.

Ταινίες

 • Η κοινή χρήση ταινιών με την Οικογενειακή βιβλιοθήκη μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες.
 • Αν αγοράσετε ένα πακέτο ταινιών, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα ολόκληρο πακέτο από την Οικογενειακή βιβλιοθήκη, αλλά όχι μεμονωμένες ταινίες.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη ταινίες που νοικιάσατε από το Play ή αγοράσατε από το YouTube.

Τηλεοπτικές εκπομπές

 • Η κοινή χρήση τηλεοπτικών εκπομπών με την Οικογενειακή βιβλιοθήκη μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ενοικιάσεις τηλεοπτικών εκπομπών στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.
 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε τηλεοπτικές εκπομπές που αγοράσατε από το YouTube.
 • Οι τηλεοπτικές εκπομπές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.
Εφαρμογές και παιχνίδια
 • Η κοινή χρήση εφαρμογών και παιχνιδιών με την Οικογενειακή βιβλιοθήκη μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες χώρες.
 • Δεν μπορείτε να μοιράζεστε με τα μέλη της οικογένειάς σας αγορές εντός εφαρμογής και εφαρμογές που έχετε κατεβάσει χωρίς χρέωση.
 • Οι εφαρμογές ή τα παιχνίδια που έχουν αγοραστεί μετά τις 2 Ιουλίου 2016 είναι κατάλληλα για προσθήκη στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη. Αν έχετε αγοράσει την εφαρμογή ή το παιχνίδι πριν από τις 2 Ιουλίου 2016, είναι κατάλληλα για την Οικογενειακή βιβλιοθήκη, αν ο προγραμματιστής έχει καταστήσει διαθέσιμες παλιότερες αγορές.

Για να μάθετε αν είναι κατάλληλο για προσθήκη στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη:

 1. Πατήστε Περιγραφή παιχνιδιού/εφαρμογής.
 2. Στο κάτω μέρος, στην ενότητα Περισσότερες πληροφορίες, θα εμφανίζεται η ένδειξη Κατάλληλο για την Οικογενειακή βιβλιοθήκη, αν πληροί τις προϋποθέσεις.
Βιβλία
 • Εάν ο εκδότης του βιβλίου επιτρέπει την προσθήκη ebook ή ηχητικών βιβλίων στην Οικογενειακή Βιβλιοθήκη, μπορείτε να το μοιραστείτε με τα μέλη της οικογένειάς σας.
 • Δεν μπορείτε να προσθέτετε δείγματα που παρέχονται χωρίς χρέωση, βιβλία περιεχομένου ελεύθερης πρόσβασης, προσωπικά έγγραφα που έχετε ανεβάσει ή βιβλία που έχετε ενοικιάσει στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.
 • Η προσθήκη βιβλίων στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.
Ειδήσεις Google

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη αγορών από τις Ειδήσεις Google στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά τη δημιουργία της οικογένειάς μου Το περιεχόμενο καταργήθηκε από την Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Εάν κάποιος καταργήσει περιεχόμενο από την Οικογενειακή βιβλιοθήκη, εάν αποχωρήσει ολοκληρωτικά από την ομάδα οικογένειας ή εάν η ομάδα οικογένειάς σας διαγραφεί, θα πρέπει να αγοράσετε το περιεχόμενο για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε.

Μόλις το αγοράσετε, θα συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αγορές εντός εφαρμογής σε ένα παιχνίδι, θα τις αποκτήσετε εκ νέου μετά την αγορά του παιχνιδιού.

Αγόρασα το περιεχόμενο, αλλά δεν μπορώ να το προσθέσω στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο που έχετε αγοράσει στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη, αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

 • Το περιεχόμενο δεν είναι κατάλληλο για προσθήκη στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.
 • Χρησιμοποιήσατε την προσωπική σας πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την αγορά της ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής και όχι τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής.
"Ο οικογενειακός τρόπος πληρωμής δεν είναι έγκυρος"

Αν δείτε αυτό το μήνυμα, ο οικογενειακός τρόπος πληρωμής σας δεν είναι έγκυρος. Αν είστε ο διαχειριστής της οικογένειας, ενημερώστε τον οικογενειακό τρόπο πληρωμής σε μια έγκυρη πιστωτική κάρτα, ώστε εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας να μπορείτε να προσθέσετε αγορές στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Ενώ ο οικογενειακός τρόπος πληρωμής δεν είναι έγκυρος, οι αγορές που γίνονται με χρήση άλλων μορφών πληρωμής δεν θα προστίθενται αυτόματα στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη. Μετά την ενημέρωση του οικογενειακού τρόπου πληρωμής, θα χρειαστεί να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο αυτά τα στοιχεία στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη από τη σελίδα λεπτομερειών.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού