Kontrola povolení aplikácie v Androide verzie 6.0 a vyššej

Pri inštalácii aplikácie zo služby Google Play v zariadení s Androidom verzie 6.0 alebo vyššej či na Chromebooku môžete ovládať prístup danej aplikácie ku konkrétnym možnostiam a informáciám (známym ako povolenia). Aplikácia môže napríklad požadovať povolenie na zobrazenie kontaktov alebo polohy vášho zariadenia. Môžete určiť, ku ktorým povoleniam môže aplikácia po inštalácii v zariadení získať prístup.

Tip: Ak chcete zistiť verziu Androidu svojho zariadenia, otvorte v ňom aplikáciu NastaveniaAplikácia Nastavenia. Potom klepnite na Systéma potomInformácie o telefóne alebo Informácie o tablete.

Počas inštalácie aplikácie

Keď si stiahnete aplikácie z Obchodu Play, niektoré aplikácie požiadajú o povolenie používať informácie ešte pred inštaláciou. Keď si stiahnete aplikácie vytvorené pre Android verzie 6.0 a vyššej, môžete po začatí ich používania jednotlivé povolenia povoliť alebo zamietnuť.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Prejdite na podrobnú stránku aplikácie. Ak chcete skontrolovať povolenia pred inštaláciou, posuňte zobrazenie na časť Vývojár a klepnite na Podrobnosti o povoleniach.
 3. Klepnite na Inštalovať.
  • Niektoré aplikácie sa nainštalujú okamžite. Počas používania aplikácie môžete povoliť alebo zakázať jednotlivé žiadosti o povolenie predtým, než aplikácia použije určitý typ údajov.
  • V prípade iných aplikácii zobrazí služba Google Play ešte pred inštaláciou všetky skupiny povolení, ku ktorým bude môcť daná aplikácia pristupovať. Táto informácia vám môže pomôcť pri rozhodovaní, či chcete aplikáciu nainštalovať.

Po nainštalovaní aplikácií do zariadenia

Počas aktualizácie aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení môže nastať zmena povolení danej aplikácie.

Ak máte zapnuté automatické aktualizácie

Aplikácie vytvorené pre Android verzie 6.0 a vyššej: Aktualizácia aplikácie nebude vyžadovať kontrolu ani prijatie týchto zmien povolení. Budete môcť povoliť alebo zakázať použitie konkrétnych údajov alebo možností počas prvého použitia funkcie, ktorá využíva nové povolenie.

Ďalšie aplikácie: Povolenia, ktoré ste pre danú aplikáciu už raz prijali, nebudete musieť opätovne kontrolovať ani prijať. Ak aplikácia vyžaduje prístup k novej skupine povolení alebo k povoleniam zo skupiny Ďalšie, zobrazí sa výzva na prijatie aktualizácie, a to aj v prípade, že ste v aplikácii nastavili automatické aktualizácie.

Ak chcete radšej kontrolovať každú aktualizáciu ručne, môžete vypnúť automatické aktualizácie pomocou nasledujúceho postupu.

Vypnutie automatických aktualizácií

Ak chcete kontrolovať každú aktualizáciu, než ju nainštalujete, môžete vypnúť automatické aktualizácie.

Vypnutie automatických aktualizácií pre konkrétne aplikácie

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potomMoje aplikácie a hrya potomNainštalované.
 3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 4. Klepnite na Viac Viac.
 5. Vypnite Povoliť automatické aktualizácie.

Vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potomNastavenia.
 3. Klepnite na Automatické aktualizácie aplikáciía potomNeaktualizovať aplikácie automatickya potomHotovo.

Vypnutie alebo zapnutie povolení

Povolenia, ku ktorým môže aplikácia pristupovať, môžete kedykoľvek zmeniť v hlavnej aplikácii Nastavenia na zariadení. Upozorňujeme, že vypnutie povolení môže viesť k nesprávnemu fungovaniu aplikácií v zariadení.

Poznámka: Ak používate pracovný, školský alebo štátny účet Google, môže správca ovládať určité povolenia pomocou aplikácie Device Policy.

Zobrazenie všetkých povolení pre jednotlivé aplikácie

Pre aplikácie nainštalované v zariadení

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať.
 4. Klepnite na Povolenia.
 5. Vyberte povolenia pre aplikáciu, napríklad Fotoaparát alebo Telefón.

Pre okamžité aplikácie

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia. V hornej časti sa zobrazia nedávno otvorené aplikácie.
 3. Klepnite na aplikáciu, o ktorej chcete zistiť viac.
 4. Prejdite do časti Povolenia.
Zobrazenie všetkých aplikácií nainštalovaných v zariadení, ktoré majú prístup ku konkrétnym povoleniam
 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na Rozšírené a potomPovolenia aplikácie.
 4. Vyberte povolenie, napríklad Kalendár, Poloha alebo Telefón.
 5. Vyberte aplikácie, ktoré majú mať prístup k danému povoleniu.
Kontrola povolení aplikácie v prípade, že aplikácia nefunguje

Ak niektorá funkcia aplikácie nefunguje podľa očakávaní, vyskúšajte nasledujúce kroky.

1. krok: podľa uvedených pokynov kontaktujte vývojára aplikácie.

2. krok: skontrolujte, či nie sú niektoré povolenia vypnuté. Postup kontroly povolení aplikácie:

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať.
 4. Klepnite na Povolenia. Ak je povolenie vypnuté, prepínač vedľa neho je sivý.
 5. Môžete skúsiť zapnúť povolenia a skontrolovať, či sa tým problém vyriešil. Ak chcete povolenie zapnúť, klepnite naň.
 6. Vyskúšajte funkčnosť aplikácie.

Povolenia aplikácie pre Android 6.0 a vyšší

Nižšie sú uvedené povolenia, ktoré sú k dispozícii v Androide 6.0 a vyššom. Povolenia, ktoré sa zobrazujú vo vašom zariadení, sa môžu líšiť podľa výrobcu.

Povolenia môžete na zariadení skontrolovať podľa postupu uvedeného v časti Zapnutie alebo vypnutie povolení.

 • Telové senzory
 • Kalendár
 • Fotoaparát
 • Kontakty
 • Poloha
 • Mikrofón
 • Telefón
 • SMS
 • Úložisko

Poznámka: Ak máte zariadenie s Androidom verzie 6.0 alebo nižšej, viac o fungovaní povolení v ňom sa dozviete v článku o kontrole povolení aplikácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory